Miškus – Žemės ūkio ministerijai?

Keli parlamentarai pasiūlė miškų valdymą ir jų valstybinės politikos formavimą perduoti Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM). Pastaruoju metu šias funkcijas atlieka Aplinkos ministerija (AM). „Dabar AM vykdo ir ūkinę, ir aplinkosauginę funkcijas. Tai skirtingi dalykai, todėl skirtingos institucijos turi tai ir atlikti. Ta pati institucija ir išduoda leidimus kirtimams, ir kontroliuoja juos. Reikia atskirti ūkines ir priežiūrines funkcijas, nes negali tas pats ir kontroliuoti, ir užsiimti ūkine veikla, juk varnas varnui akies nekerta“, – teigė Seimo narys, buvęs žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse – iš viso 20-yje valstybių, už miškininkystę yra atsakingos žemės ūkio ministerijos. 1990–1996 metais Lietuvoje veikė Miškų ūkio ministerija. 1997-aisiais ji buvo prijungta prie ŽŪM ir pertvarkyta į Miškų ūkio departamentą. Dabar yra vėl kitaip… Šį kartą pašnekovų klausėme, ar ne laikas ŽŪM iš AM susigrąžinti miškų politiką?

 

Algimanto SNARSKIO piešinys

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis GAIŽUTIS: „Tai galima būtų svarstyti, jei ŽŪM susitvarkytų su žemės ūkio problemomis. Dabar svarbiau žiūrėti, kas dedasi Ukrainoje, nes tos žiežirbos gali atskristi ir iki mūsų. Kažkada esame siūlę miškus perduoti ŽŪM, bet yra viena sąlyga – kodėl reikėtų mechaniškai perduoti kažkam, jeigu kol kas ten nėra kompetencijos miškų klausimams spręsti. Būtų dar blogiau, nei yra dabar.

Sakau sąžiningai, daug nepolitikuojant. Strateginiame kaimo plėtros plane, kuris dabar rengiamas, matau, kad ŽŪM sugebėjo beveik 5 kartus sumažinti europinį finansavimą miškams, nors prioritetas yra žaliasis kursas. Jeigu yra toks atmestinas požiūris į šią sritį, kai visi kalba, jog reikia investuoti į kraštą, į aplinką, į žaliąjį kursą, ir kai dėl šių susijusių priemonių turi būti generuojami rimti sprendimai, ŽŪM trypčioja vietoje. Tad apie miškininkystės perdavimą ŽŪM nebėra ką daugiau kalbėti.“ 

Buvęs ilgametis Generalinės miškų urėdijos prie AM generalinis miškų urėdas (1997–2014 ) Benjaminas SAKALAUSKAS: „Jau buvau davęs sau įžadus, kad nebenagrinėsiu tokių temų, nes ir nebėra ką grąžinti. Viskas jau ten išparceliuota. Joks sugrąžinimas nebegrąžins stabilios miškų sistemos. Dabar ten vyksta totalus kolaboravimas tarp interesų grupių. Jeigu sugrąžintų, manau, nebeatstatytų to, kas jau sugriauta. Šiaip valstybiniams miškams arba miškų politikai šiuo metu niekas neatstovauja – nei tos institucijos, nei mokslininkai. Vienu žodžiu, tai – totalus kolaboravimas su medienos pirkliais. Niekas nepasikeistų, jeigu ŽŪM susigrąžintų miškus. Apie tokį barbarizmą, AM kuruojant šitą sistemą, nėra netgi ką komentuoti. Tad nemanau, kad būtų geriau, jei miškininkystė būtų perduota ŽŪM.

Dabar ŽŪM vadovauja ta pati persona, kuri išdraskė visą miškų sistemą. Todėl tai absoliučiai nieko nepakeistų, nes viskas liktų tose pačiose rankose. Manau, kad galėtų būti ir blogiau. Nes juk ir barbarizmas įvyko būtent dabartiniam taip vadinamam ministrui vadovaujant. Tegul jis ten su ūkininkais pešiojasi… Tiek jis apie tą žemės ūkį ir išmano, o apie miškus – tuo labiau. Ir nuostatos tokios – jam vadovaujant visa sistema apjuodinta ir išniekinta.

Dar apie miškininkus. Trūko medienos, o kai sistemą išdraskė, tai jau nebetrūko. Nors tos medienos buvo pripūdyta dabartiniam žemės ūkio ministrui vadovaujant. Prikirto, privertė pilnus sandėlius medienos, o paskui atsirado menkavertės medienos paklausa ir ji tapo menkaverte. Žinojo apie tai ir Valstybės kontrolė, ir kitos teisinės institucijos, bet… Aš įsivaizduoju, kad viskas yra tų pačių klanų rankose. Gal iš tikrųjų toks pastebėjimas, kad kažką reikia daryti, jau yra vertas dėmesio? Yra rusiškas posakis: ateina žmogus prie spaudos kiosko pirkti laikraštį. Jam iš kiosko pardavėja sako: „Rosija“ parduota, „Pravdos“ nėra, o liko tik „Trud“ – už dvi kapeikas. Tai galima perfrazuoti, kad ir pas mus sistema taip veikia. Galiu tik tiek pasakyti – kas dabar darosi ministerijoje, yra klaiku.“

Seimo narys, buvęs žemės ūkio ministras dr. Vigilijus JUKNA: „Taip, manyčiau, kad toks sprendimas būtų teisingas, kadangi daugelyje ES šalių miškų politikos formavimas priklauso žemės ūkio ministerijoms. Iš esmės pritarčiau tokiems pakeitimams. Taip turėtų būti todėl, kad ŽŪM yra sukoncentruojama visa ūkinė veikla, tad kas tik yra susiję su ūkine veikla, turėtų būti pavaldu ŽŪM. Aš pastaruoju metu negirdėjau tokių iniciatyvų, kad būtų parengti teisės aktai dėl miškininkystės sektoriaus perdavimo ŽŪM. Tada reikėtų galvoti dėl specialistų, žmogiškųjų resursų, perkėlimo, nes šiuo metu ŽŪM žmogiškųjų resursų arba specialistų tikrai nėra. Jeigu nebus specialistų, tai būtų labai dirbtinas perkėlimas, ir naudos iš to nebūtų.“ 

Buvęs ilgametis Miškotvarkos instituto direktorius (1969–1996), buvęs žemės ir miškų ūkio viceministras miškininkystės reikalams (1996–1998) Algirdas BRUKAS: „Tokios reformos fone į tai žiūrėčiau teigiamai, nes miškų ūkis yra vis stumdomas nuo vienų prie kitų. Žemė ir miškai kaip objektai, be abejo, yra labai susiję, daugelis ūkininkų turi ir žemės, ir miškų. O štai AM yra nepratusi organizuoti ūkininkavimo, jos šventas tikslas – tik riboti. Dėl to atsiranda daug problemų – jai užtektų tik pilnai kontroliuoti, tai būtų visiems naudingiau. Reikia pažymėti, jog daugumoje Europos šalių miškai yra tvarkomi žemės ūkio institucijų, o prižiūrimų aplinkos sistemoje nėra nedaug. Europoje miškus tvarko žemės ūkio ministerijos, o kontrolę vykdo aplinkos apsaugos struktūros. Tokia yra populiaresnė praktika.“

 

2022.02.28

ŪP korespondentas – Stasys BIELSKIS

Susijusios temos – skaitykite: ŽŪM; miškai; turi miško ar žemės?