Ashburn +15,3 °C Debesuota
Šeštadienis, 1 Bal 2023
Ashburn +15,3 °C Debesuota
Šeštadienis, 1 Bal 2023

Agroverslas įsteigė Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondą

2023/03/05


Kovo 30 – balandžio 1 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) 27-ąjį kartą vyks tradicinė tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2023“. Šiemet ji paženklinta išskirtiniu įvykiu – prieš parodą savo veiklą pradėjo VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondas.

Fondą įsteigė devynios šalies agroverslo įmonės, nuolatinės parodų „Ką pasėsi…“ dalyvės, VDU ŽŪA socialinės partnerės bei mecenatės – UAB „Agrokoncerno technika“, UAB „Baltic Agro Machinery“, UAB „Dojus agro“, UAB „Dotnuva Baltic“, AB „East West Agro“, UAB „Ivabaltė“, AB „Lytagra“, UAB „Rovaltra“, UAB „Žemtiekimas“.

Partnerystė su verslu – VDU Žemės ūkio akademijos unikalumas ir stiprybė

VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondo lėšomis bus finansuojami agrosektoriui aktualūs mokslo tyrimai bei eksperimentinė plėtra, inovacijų kūrimas ir demonstravimas, taikymas studijose, bus gerinama inovacijų sklaidos infrastruktūra. Svarbiausi fondo tikslai – skatinti verslui aktualius mokslinius tyrimus, be kurių šiuolaikiškų agroverslų vystymas yra neįmanomas, bei prisidėti prie aukštos kvalifikacijos specialistų VDU ŽŪA rengimo.

VDU Žemės ūkio akademijos ir įmonių, šalies agroverslo lyderių, bendradarbiavimas bei įvairi projektinė veikla jau daugelį metų vyksta nuolat – agroverslas steigia stipendijas studentams, finansuoja infrastruktūros modernizavimą, aktyviai dalyvauja žemės ūkiui aktualiomis profesijomis sudominant moksleivius, tobulinant studijų kokybę, rengiant naujas, į ateities žemės ūkį orientuotas programas, organizuojant studentų praktikas, įgyvendinant mokslo projektus. Nuo šiol VDU Žemės ūkio akademijos ir agroverslo partnerystė įgyja naują kokybinę formą.

VDU rektoriaus prof. dr. Juozo Augučio teigimu, agroverslo įmonių ir Žemės ūkio akademijos partnerystė šalyje yra unikalus reiškinys. Tačiau jo priežastis yra suprantama – absoliučią daugumą Lietuvos žemės ūkio specialistų yra išugdžiusi viena Alma Mater – VDU Žemės ūkio akademija.

„Aktyvi partnerystė su verslu yra didžiulė akademijos jėga, pastebima bei vertinama ir užsienio ekspertų. Šiuolaikiškų studijų neįmanoma organizuoti šiame procese nedalyvaujant verslo įmonėms, nes ateities žemės ūkio profesionalams nepakanka teorinių žinių, įgyjamų auditorijose ir laboratorijose. Jiems būtini praktiniai įgūdžiai, kurių įgyti studentams padeda akademijos socialiniai partneriai. Mūsų mokslininkų veikla taip pat būtų beprasmė, jei mokslinės veiklos rezultatų nelauktų verslas“, – naujojo fondo reikšmę komentuoja VDU rektorius prof. dr. J. Augutis.

Mokslo tyrimais atliepia agrosektoriaus poreikius

VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė teigia neabejojanti, kad VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondas generuos pridėtinę vertę ir į jį įdėtas kiekvienas euras išaugs kelis kartus.

„Pastaruoju metu pastebimas ypač didelis verslo poreikis praktikoje priimamus sprendimus grįsti mokslo argumentais, mokslinių tyrimų rezultatais bei mokslininkų sukurtomis rekomendacijomis.

Didžiąją dalį mokslinių tyrimų VDU ŽŪA šiuo metu atlieka tarpdisciplininės mokslininkų komandos, kurių nariai – agronomijos, maisto, miškininkystės, ekologijos, inžinerijos, bioekonomikos, regionų plėtros specialistai. Šių komandų tyrimai aprėpia pačias įvairiausias sritis. Dedame ir dėsime pastangas, kad problemos, kurias identifikuoja verslas, būtų išspręstos sukurtais naujais produktais ir naujomis technologijomis“, – VDU ŽŪA mokslinės veiklos, nuo šiol remiamos ir mecenatų lėšomis, tikslus komentuoja prof. dr. A. Miceikienė, pastebinti, kad svarbiausios mokslinių tyrimų, vykdomų VDU Žemės ūkio akademijoje, kryptys yra susijusios su žemės ūkio tvarumu, klimato kaitos problemų sprendimu, tradicinio žemės ūkio transformacija į tvarius, atsinaujinančiais ištekliais grindžiamus bioekonomikos verslus.

Parodos „Ką pasėsi…“ – neatsiejama agrosektoriaus identiteto dalis

VDU Žemės ūkio akademijos mecenatų įsteigto Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondo viena remiamų sričių – žemės ūkio parodų „Ką pasėsi…“ infrastruktūros tobulinimas bei plėtra. Šias parodas organizuojančio VDU ŽŪA Verslo ir socialinės partnerystės centro direktorės Ritos Petlickaitės pastebėjimu, verslo įmonių apsisprendimas šiame renginyje dalyvauti kiekvienais metais bei jo lankytojų gausa akivaizdžiausiai įrodo, kad ir verslui, ir visuomenei tai yra svarbu. O fondo veikla dar labiau prisidės prie „Ką pasėsi…“ kokybinių pokyčių bei tęstinumo.

VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondo steigėjai, AB „Lytagra“ valdybos pirmininkas Adomas Balsys ir UAB „Rovaltra“ generalinis direktorius Romualdas Trainaitis yra tie anuomet tik besiformuojančio agroverslo atstovai, kurie į pirmąsias VDU ŽŪA rengiamas parodas „Ką pasėsi“ atgabeno vakarietišką techniką ir technologijas. Šiandien agroverslo įmonių vadovai teigia tuo metu priėmę teisingiausią sprendimą ieškoti partnerystės saitų su mokslo institucija – VDU Žemės ūkio akademija.

Fondo įsteigimas – signalas valdžiai

VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondo steigėjai, argumentuodami šio fondo steigimo motyvus, teigia, jog rinkoje konkuruojančios agroverslo įmonės turi vieną bendrą tikslą ir vieną lūkestį. Tai – žymiai išaugęs VDU ŽŪA parengtų kvalifikuotų specialistų skaičius. Universitetinį agronominį, inžinerinį, miškininkystės srities išsilavinimą įgiję jauni žmonės šiuo metu laukiami ir tiesioginėje žemės ūkio produkcijos gamybos grandyje, ir šiai grandžiai produktus bei paslaugas teikiančiose agroverslo įmonėse, tačiau darbo rinka neturi ką pasiūlyti.

UAB „Ivabaltė“ generalinio direktoriaus Irmanto Tarvydžio nuomone, siekiant spęsti šią aštrią problemą būtina regionų aukštesniųjų klasių moksleivius motyvuoti rinktis agrosektoriui aktualiais profesijas. Todėl ši, Rokiškyje veikianti įmonė, priėmė precedento neturintį sprendimą – subūrė rajono verslininkus ir praėjusiais mokslo metais bendradarbiaujant su VDU Žemės ūkio akademija ir Rokiškio profesinio mokymo centru įsteigė Rokiškio eksperimentinę inžinerijos klasę.

UAB „Dojus agro“ Lietuvos filialo direktorė Diana Tatarūnaitė Zubenienė pastebi, jog jos vadovaujamoje komandoje 60 proc. darbuotojų turėtų būti įgiję inžinerinį žemės ūkio krypties išsilavinimą, tačiau taip nėra.

„Visų mūsų, mūsų tėvų ir senelių lopšys yra bendras – tai kaimas ir darbas žemės ūkyje. Jis nuo seno mūsų žmones yra išmokęs dalytis. Todėl ir šiandien turime bendruomeniškai priimti skaudulius, o norėdami gauti pirmiausia turime duoti, t. y. norėdami sulaukti specialistų, turime padėti juos rengiančiai VDU Žemės ūkio akademijai“, –įsitikinusi pašnekovė.

Tuo, kad įmonės ateitį mato partnerystėje su mokslu, savo dalyvavimą fondo veikloje argumentuoja ir UAB „Baltic Agro Machinery“ Žemės ūkio technikos departamento direktorius Virginijus Apšega. „Technika sudėtingėja. Jos pardavėjams ir serviso teikėjams reikia vis daugiau žinių, todėl tikiuosi, kad akademinei bendruomenei ir agroverslui dalijantis atsakomybe ateityje pavyks parengti didesnį skaičių aukštos kvalifikacijos specialistų“, – tikisi pašnekovas. V. Apšegos nuomonei pritaria ir UAB „Žemtiekimas“ generalinis direktorius Saulius Silickas, neabejojantis tuo, jog aukštesnę pridėtinę vertę gali generuoti tik mokslo ir verslo partnerystė. Todėl strateginis fondo tikslas – padėti jiems veikti kartu.

„Dotnuva Baltic“ vykdantysis direktorių Dangis Valaitis pastebi, jog ši įmonė VDU Žemės ūkio akademiją remia jau daugiau nei 20 metų. „Mums šis bendradarbiavimas labai svarbus. Jei siekiame išnaudoti naujausias žemės ūkio technologijų galimybes, turime ugdyti aukščiausios kvalifikacijos profesionalus, kurie dirbtų žemės ūkyje. Tai didins darbo našumą bei kurs didesnę vertę valstybės ekonomikai“, – dėsto D. Valaitis.

AB „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas, UAB „Agrokoncerno technika“ direktorius Mindaugas Lapatkinas teigia, jog šios įmonės mokslą taip pat rėmė ir rems, o šiuo metu ši parama įgyja naują kokybinį formatą. Fondo lėšomis vyks universiteto studentų, doktorantų, mokslininkų grupių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, mokslo rezultatų sklaidos, produktyviausiai ir aktyviausiai mokslinį darbą dirbančių mokslo darbuotojų, pedagoginio personalo ir studentų skatinimas, aukšto lygio pedagoginio personalo ir mokslininkų, atvykstančių dėstymo ir mokslo projektų rengimo tikslais, vizitų į VDU Žemės ūkio akademiją užtikrinimas, įvairų kitų su VDU ŽŪA mokslo ir inovacijų plėtra susijusių veiklų skatinimas.

Sprendimus dėl tikslinio Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondo lėšų panaudojimo priiminės valdyba. Jos nariai – VDU ŽŪA akademinės bendruomenės bei verslo atstovai. Fondo rėmėjams valdyboje atstovaujantys AB „Lytagra“ komercijos direktorius Rimas Norvilas ir DOJUS įmonių grupės generalinis direktorius Donatas Dailidė įsitikinę, jog fondo formatas garantuos veiklos tęstinumą, tikslinį bei efektų lėšų panaudojimą.

VDU ŽŪA Žemės ūkio mokslo ir inovacijų plėtros fondo mecenatų teigimu, šio fondo įsteigimas kartu yra ir signalas valdžiai jungtis prie agrosektoriui aktualių problemų sprendimo, t. y. keisti agrosektoriui aktualių universitetinių studijų finansavimo tvarką bei skatinti moksleivius šias studijas rinktis.

 

VDU ŽŪA informacija

Dalintis

2023/04/01

Paroda „Ką pasėsi... 2023“ – žvilgsnis į agroverslo ateitį (galerija)

ŪP korespondentas Justinas ADOMAITIS. – Šiandien – paskutinė tarptautinės žemės ūkio parodos „Ką pasėsi... 2023“ diena. Parodos šeiminikės –  Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU...
2023/04/01

Modernizuojant laivybos kelią Nemunu pradedamas finišo etapas

Modernizuojant laivybos kelią didžiausia Lietuvos upe – Nemunu pradedamas baigiamasis darbų etapas, kurio metu upės vagoje Pagėgių ir Šilutės rajonuose bus įrengtos upės tėkmę reguliuojančios bunos, leisiančios užtikrinti reikiamą lai...
2023/04/01

Karikatūristų bendruomenės šventė

ŪP portalo redaktorė Irma DUBOVIČIENĖ. – Balandžio pirmoji Lietuvos dailininkams karikatūristams yra šventė. Tą dieną jie tradiciškai mini susitikdami savo darbų parodose. Tradicija nelaužoma ir šiemet, nors paroda suren...
2023/04/01

Žaliuojanti puokštelė Verbų sekmadieniui

Jau šį sekmadienį dalis tikinčiųjų eis į bažnyčią – likus savaitei iki Velykų švenčiamas Verbų sekmadienis. Katalikams tai žymi Biblijoje aprašytą Kristaus įžengimo į Jeruzalę įvykį. Bet kaip tai susiję su nuskintų augal...
2023/04/01

Lietuvos vynuogių augintojams – ES parama vyno gamybai

Jau birželio mėnesį Lietuvos vyninių vynuogių veislių augintojai ir vyno iš jų gamintojai galės teikti paraiškas ir pasinaudoti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinės intervencinės priemo...
2023/04/01

Keičiasi leidimų išdavimo tvarka

Balandžio 1-ąją įsigaliojo Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimai. Nuo šiol asmenims bus išduodami elektroniniai leidimai laikyti ar nešiotis ginklus bei apsaugos darbuotojo pažymėjimus.
2023/03/31

Prezidentas pristatė Vilniuje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo logotipą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį visuomenei pristatė šių metų liepos mėnesį Vilniuje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo logotipą.
2023/03/31

Priėmė sprendimą byloje dėl nealkoholinio alaus reklamos teisėtumo

Administracinėje byloje ginčas kilo dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo „Taikyti ekonomines sankcijas UAB „Kalnapilio-Taurė grupė“ už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus“, kuriuo nutarta s...
2023/03/31

Žemės ūkio parodos tendencijos: technologijos, dirbtinis intelektas ir dėmesys aplinkosaugai

Vytauto Didžiojo Universiteto žemės ūkio akademijoje net tris dienas vyksta tarptautinė paroda „Ką pasėsi... 2023“. Tai yra vienas didžiausių žemės ūkio sektoriaus renginių, kuriame agroverslo atstovai pristato savo veiklas ir svarbiau...