Ashburn +26,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 21 Geg 2024
Ashburn +26,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 21 Geg 2024

Amalvo ežeras neskuba atskleisti savo paslapčių

2024/04/21


Ar išties Amalvo ežere yra kūlgrinda, kurią gal būt protėviai buvo supylę, pernai rudenį ir ankstyvą šių metų pavasarį Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos mokslininkai, padedami saugomų teritorijų specialisto, tyrė pačiame pietvakariniame Amalvo pakraštyje. Šiuolaikinės technikos – georadaro pagalba ir povandeninių žvalgymų metu tikrinta informacija apie spėjamos kūlgrindos liekanas šio ežero pakrantėje.

Labai mažai Lietuvoje tyrinėta archeologinių paminklų grupė – kūlgrindos, slapti akmenimis grįsti keliai, buvo įrengiamos ne tik kovų su Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinais laikotarpiu XIII - XIV amžiais. Kūlgrindos (kaip ir medgrindos - slaptas povandeninis kelias, grįstas rąstais), galėjo būti įrengiamos įvairiais proistorės laikotarpiais prie svarbiausių krašto piliakalnių, alkakalnių ir senųjų gyvenviečių, pavyzdžiui: Kernavėje, prie Medvėgalio, per Biržulio pelkynus ir kitur.

Archeologai Amalve po vandeniu tikisi atrasti archeologinių vertingųjų savybių, surinkti mokslinių archeologinių duomenų: struktūras, turinčias kultūros vertybių požymių, o jas radus - parengti paveldosaugines rekomendacijas.

„Tyrimai apėmė povandeninius žvalgymus pietinėje ir pietvakarinėje ežero dalyje, išžvalgyta apie 150 m ilgio ir 25 m pločio ežero atkarpa – vieta, kur remiantis vietinių gyventojų pasakojimais ir turima informacija, buvo nurodyta, kaip potencialiausia aptikti spėjamos kūlgrindos liekanas. Pakolkas Amalvo ežero dugne kūlgrindos nepavyko aptikti, tyrimus numatoma tęsti tikrinant ne tik ežero pakrantę, bet ir pelkėtas vietas į vakarus nuo ežero. Daugiau įdomios informacijos visuomenei pateiksim, kai suvesim galutinius duomenis", - sako archeologė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja dr. Elena Pranckėnaitė.

Ankstyviausius duomenis apie numanomą kūlgrindą, esančią Amalvo ežero pakrantėje pateikia kunigas, istorikas, visuomenės veikėjas Jonas Totoraitis (1872 – 1941). 1908 m. atspausdintame straipsnyje jis rašė, kad Amalvo ežero kampe, ties Daukšiais ir Amalviškiais ant dugno yra akmenimis nugrįstas kelias, kuris yra „kelių dešimčių žingsnių ilgio ir penkiolikos pėdų pločio“. Šį kelią ant ežero dugno žmonės vadina akmenynu. Autoriaus teigimu, vasarą maudymuisi Amalviškių gyventojai renkasi būtent šią vietą, nes aplinkui ežere yra daug dumblo. Nors dumblu užneštas ir akmenynas, tačiau galima kojomis dar jį vis pasiekti.

Apie (kitą?) panašų „senobinį akmenimis grįstą kelią“ rašė ir Lietuvos senovės, piliakalnių tyrėjas Petras Tarasenka (1892–1962) „Lietuvos archeologijos medžiagoje“ – nuo Varnupių piliakalnio Varnupių kaime, Marijampolės sen. per Amalvos pelkę ėjęs takas tęsėsi į rytus pro Plynių kaimą, toliau pro Daukšius į Amalviškes. Šis kelias buvo vadinamas „meliena“ ar „melienomis“, „akmenynu“. Tai buvo iš žemių ir akmenų supiltas pylimas, kuris nuo Varnupių piliakalnio ėjęs į rytus. Šis slaptas kelias ėjęs per palias iki Šakališkių piliakalnio. Ypač ryškių jo liekanų buvo ties Plyniais, Daukšiais ir Amalviškiais. Dabar šio kelio nėra nė žymės. Jis sunaikintas melioruojant palias. Čia darbą atlikę melioratoriai pasakoję, kad jo vietoje buvę daug akmenų ir medinių rąstų*.

Beje, panašių keistų seklumų yra ir didesniajame Amalvo brolio – Žuvinto ežero dumblėtame dugne. Viena tokių, irgi ilgoka žvyru ir akmenimis nusėta juosta yra rytinėjė Žuvinto dalyje, vadinama Akmenyčia. Joje dugnas pusantro metro gylyje, o iš šonų – kelių metrų gylio dumblo sluoksnis. Šalia kitos tokios žvyru ir akmenimis nusėtos seklumos, plūduriuojančioje kinyje ežero šiaurės vakarų dalyje buvo įsikūrę Lietuvos partizanai 1945 m. Žuvinto palių mūšio su sovietų okupantais metu.

amalvo
Šiame sename 1798 metų žemėlapyje šalia Amalvos pelkę kertančio kelio (neaišku, kada sunykusio ar sunaikinto) vokiškai įrašyta: „nur zu Fuss und mit Leichten“ (tik pėsčiomis ir su šviesa).

 

Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos Žuvinto biosferos rezervato grupės informacija

Viršelyje: Amalvo ežero pietvakarinis krantas. Arūno Pranaičio nuotr.

Dalintis
2024/05/21

Populiacijos griūtis kaimiškosioms savivaldybėms – gyvybingumo iššūkis

(VDU ŽŪA langas) Labai daug kalbama apie Lietuvos kaimo vietovių plėtrą: ES žaliojo kurso iniciatyvas, ES finansinę paramą, kaimiškųjų vietovių ir jų savivaldybių infrastruktūros gerinimą, žemės ūkio modernizavimą, verslo aplinkos gerinimas...
2024/05/21

Kaip gimė gražiausias išeivijos leidinys – Vinco Kudirkos raštai?

Prieš 125 metus mirė Lietuvos himno autorius, rašytojas, varpininkas Vincas Kudirka (1858–1899), o prieš 115 m. pradėtas spausdinti pirmasis jo raštų rinkinys, kuris šešiais puikiai išleistais...
2024/05/21

Seimas svarstys, kaip geriau suderinti gyventojų ir vykdančių ūkinę veiklą asmenų interesus

Seimas po pateikimo pritarė Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir Geležinkelių transporto kodekso pataisoms, kurios geriau suderina gyventojų ir ūkio subjektų interesus, aiškiau reglamentuoja žemės naudojimo ir ūkinės veiklos vykdy...
2024/05/21

Lietuvoje prarasti pažymėjimą gresia 237 tūkst. sveikatos nepasitikrinusių vairuotojų

Lietuvoje nuo kitų metų sausio prarasti vairuotojo pažymėjimą gresia 237 tūkst. sveikatos nepasitikrinusių asmenų, didžioji dalis jų – 30-65 metų amžiaus, pranešė „Regitra“.
2024/05/21

Botanikas dr. M. Lapelė: „Mes pervertiname gamtos gebėjimą atsikurti“

Gegužės 21-ąją yra minima „Natura 2000“ – ambicingiausios ir didžiausio masto iniciatyvos, skirtos išsaugoti Europos gamtos paveldą – diena. Ši data pasirinkta todėl, kad 1992 m. gegužės 21 dieną buvo patvirti...
2024/05/21

Štai kaip per metus ES susitraukė gyvulininkystė

Eurostatas paskelbė duomenis, kaip 2023 m. ES pakito ūkinių gyvūnų skaičius. Palyginti su ankstesniais metais jis sumažėjo.
2024/05/21

Po svarstymo pritarta siūlymui griežtinti atsakomybę už nusikaltimus valstybei

Seimas po svarstymo pritarė Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotoms Baudžiamojo kodekso pataisoms, kuriomis numatoma nustatyti proporcingas bausmes už pačius pavojingiausius nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos konstitucinius pa...
2024/05/21

Ūkininkai siekia, kad grūdų derlius liktų Lietuvoje: daug vilčių siejama su atsinaujinančiais degalais

Šiuo metu visi šalies ūkininkai pradeda sukti galvas, kaip geriausia realizuoti grūdų derlių, kuris jau už 2-3 mėnesių nuguls į aruodus. Lietuva jau ne vienerius metus yra viena didžiausių grūdų augintojų regione, tačiau didžiąją dal...
2024/05/21

Lakūno gimtinė atgimė po 55-erių metų

Šilalė („Šilalės artojas“). Turbūt nerasime žmogaus, kuris nieko nežinotų apie mūsų krašto lakūną Stasį Girėną ir jo „Lituanicą“. Tačiau net daugiau nei pusę amžiaus gimtojoje jo Vytogaloje nebuvo jokio...