Ashburn +25,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024
Ashburn +25,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024

Ankstyvieji purškimai: ką reikia žinoti?

2024/04/24


Ankstyvas pavasaris – darbingas, bet ir sudėtingas metų laikas dėl sparčiai besikeičiančių oro sąlygų. Į laukus skuba žemdirbiai, darbų turi sodininkai, daržininkai ir, žinoma, atidžiai savo bičių šeimas prižiūrintys bitininkai, kurie kaskart sunerimsta prasidėjus pirmiesiems laukų purškimams.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Augalininkystės tarnyba) prieš įsibėgėjant žemės ūkio darbų sezonui primena pagrindinius augalų apsaugos produktų (AAP) naudojimo reikalavimus.

Nuo galimo apnuodijimo AAP turime saugoti bites ir kitus vabzdžius apdulkintojus, todėl reikia ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas pateikti informaciją į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS), kai:

  • purškiami žydintys augalai, išskyrus Augalininkystės tarnybos direktoriaus 2015-04-16 įsakymu Nr. A1-231 „Dėl Žydinčių žemės ūkio augalų, kuriuos leidžiama purkšti augalų apsaugos produktais nuo 4 val. iki 21 val., sąrašo patvirtinimo“ patvirtintame sąraše (sąrašas skelbiamas Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje);
  • purškiami AAP, kurių etiketėje nustatyta saugos priemonė ,,Pavojingas bitėms“;
  • sėjama AAP apdorota sėkla augalų (rapsų, rapsukų, garstyčių ar kitų), kuriuos lanko bitės. AAP etiketėje įspėjama, kad preparatas – ,,Pavojingas bitėms“.

Primename, kad tais atvejais, kai AAP apdorojami žydintys augalai, purkšti pasėlius leidžiama tik nuo 21 val. vakaro iki 4 val. ryto.

Informacija apie planuojamus purškimus AAP, per PPIS išsiunčiama bičių laikytojams, kurie laiko bites 2,5 km atstumu nuo apdorojamo žemės sklypo. Tad bičių laikytojai turi patys imtis priemonių, kad apsaugotų savo bites nuo kenksmingo AAP poveikio.

Profesionalieji AAP naudotojai privalo turėti galiojantį Augalų apsaugos pažymėjimą, kurį išduoda akredituotos augalų apsaugos mokymo įstaigos, vykdančios mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintas augalų apsaugos programas. Šios įstaigos išduoda pažymėjimus augalų apsaugos produktų profesionaliems naudotojams, augalų apsaugos produktų platintojams ir asmenims, turintiems dokumentą, kuriuo patvirtinama agronomo kvalifikacija ir kuris išduotas ne vėliau kaip prieš penkerius metus.

AAP naudoti galima tik su įregistruota ir techniškai patikrinta apdorojimo AAP įranga, turinčia galiojantį Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos pažymėjimą. Techninės apžiūros reikia visoms AAP įrangos rūšims su kuriais apdorojami profesionaliam naudojimui skirti AAP – lauko purkštuvams, beicavimo įrenginiams, krūmų ir vaismedžių purkštuvams, birių augalų apsaugos produktų paskleidimo mašinoms ir t. t. Primename, kad apdorojimo įrangos registraciją ir jos techninę apžiūrą atlieka įmonės, turinčios Augalininkystės tarnybos tam suteiktą teisę. Atkreipiame dėmesį į tai, kad naujai apdoroti augalus AAP skirtai įrangai taip pat išduodami pažymėjimai, kurie galioja 5 m. Naudotai tokiai įrangai pažymėjimas galioja 3 m.

AAP profesionalieji naudotojai privalo tvarkyti Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą popieriuje, PPIS per elektroninius valdžios vartus arba elektroninėje formoje ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo profesionaliajam naudojimui skirtų AAP panaudojimo. Svarbu neužmiršti, kad nuo šių metų, apdorojant profesionaliajam naudojimui skirtais AAP nuo 150 ha žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų, žurnalą privalės pildyti tik PPIS.

Naudojant AAP svarbu neužmiršti ir tai, kad:

  • Leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus (AAP), tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems AAP, kuriems išduotas leidimas tiekti rinkai išimties tvarka 120 d. laikotarpiui arba nustatyta tvarka gavus Augalininkystės tarnybos leidimą naudoti asmeninėms reikmėms AAP, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems AAP.
  • AAP pirkti iš legalių platintojų. Prekyba AAP konkrečioje prekybos vietoje ar internetu leidžiama tik turint AAP platinimo leidimą, kurį išduoda Augalininkystės tarnyba.
  • AAP naudoti pagal etiketėje nurodytą informaciją ir ja vadovautis: AAP naudoti tik tiems augalams, kuriems yra skirti, laikytis AAP etiketėje nurodytų AAP normų, apdoroti augalus tik rekomenduojamu augimo tarpsniu, neviršyti nurodyto didžiausio galimo purškimų skaičiaus ir didžiausio galimo AAP panaudojimo kiekio per augalo vegetacijos laikotarpį, laikytis laikotarpio nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo (karencijos laikotarpio), laikytis 1 metro apsaugos zonos iki paviršinio vandens telkinių ir (ar) melioracijos griovių bei ne žemės ūkio paskirties žemės (jeigu AAP etiketėje nėra nurodytos griežtesnės apsaugos zonos, kurios, turint tikslą apsaugoti vandens organizmus ar netikslinius nariuotakojus, gali siekti ir 20 m), laikytis nurodytų naudojimo apribojimų, skirtų apsaugoti požeminį vandenį ar dirvožemio organizmus (pvz., nenaudoti AAP dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke), laikytis AAP etiketėje nurodyto temperatūros ir vėjo greičio režimo.
  • Tuščios AAP ir beicuotos sėklos pakuotės bei nenaudojami AAP likučiai(kurie bus perduoti pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms), turi būti saugomi tvarkingai – AAP saugojimo patalpose sudėti atskirai nuo skirtų naudoti AAP.

 

Augalininkystės tarnybos informacija

123rf nuotr.

Dalintis