Ashburn +19,0 °C Rūkas
Pirmadienis, 20 Geg 2024
Ashburn +19,0 °C Rūkas
Pirmadienis, 20 Geg 2024

Aplinkosaugininkai nepritaria, kad Kintuose būtų išgaunama nafta

2024/04/23


Aplinkos apsaugos agentūra(AAA) įvertino poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai ir priėmė sprendimą, kad UAB „Minijos nafta“ planuojama naftos gavyba Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) neatitinka aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų, pirmadienį pranešė AAA.

Ūkinė veikla galėtų daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, sukelti reikšmingų neigiamų padarinių dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, taip pat Europos Bendrijos svarbos rūšims ir natūralioms buveinėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai, taip pat gali būti pažeidžiama dėl ekstremaliųjų įvykių ir (ar) galimų ekstremaliųjų situacijų, todėl neleistina pasirinktoje vietoje.

Sprendime akcentuota, kad PŪV įgyvendinimas Kintų objekte prieštarauja Šilutės rajono savivaldybės teritorijų planams ir Kintų gyvenamosios vietovės siekimui kurorto ar kurortinės teritorijos statuso. PAV subjektas – Šilutės rajono savivaldybės administracija nepritarė ataskaitoje įvertintai PŪV galimybei, kadangi naftos gavyba ir su ja susijusi tarša (triukšmo, vizualinė, oro, vandens, dirvožemio ir pan.) prieštarauja Šilutės rajono savivaldybės planams plėtoti rekreaciją Kintų vietovėje ir jos apylinkėse, siekiant kurortinės teritorijos statuso.

Sprendime atkreiptas dėmesys, kad PŪV planuojama teritorijose patenkančiose į potvynių grėsmės teritorijas ir Kintų miestelio teritorijoje, kurioje gruntinis vanduo yra lengvai pažeidžiamas antropogeninės taršos, tai įvertinus bei atsižvelgus į pastaraisiais metais dėl klimato kaitos dažnėjančius potvynius, kurių metu išsiliejęs vanduo ir ledai griauna pylimus, apsemia gyvenvietes, ardo kelius, PŪV vykdymas numatytoje teritorijoje, net ir pritaikius ataskaitoje nurodytas poveikį aplinkai mažinančias priemones (pylimus, stabdyti naftos transportavimą ar gavybą) avarijos/ekstremalios situacijos atveju (pvz. potvynio metu pralaužus pylimą) gali padaryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkos elementams ir gali negrįžtamai pabloginti aplinkos būklę.

Taip pat atsižvelgta, kad PŪV gretimoje aplinkoje (visais alternatyvų atvejais) yra saugomos teritorijos (Kuršių marių biosferos poligonas, BAST Kuršių marios, Nemuno deltos regioninis parkas ir kt.), kuriose yra aptinkamos (veisimosi ar migracijos metu) europiniu ir nacionaliniu mastu saugomos gyvūnų rūšys. Visais alternatyvų atvejais PŪV teritorijose yra tinkamų varliagyviams bei ropliams veistis buveinių. Planuojamoje teritorijoje fiksuotos 76 paukščių rūšys, iš kurių 5 paukščių rūšys įrašytos į Saugomų rūšių sąrašą, o 10 paukščių rūšių – į Paukščių direktyvos I priedo sąrašą. Teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, žiemoja apie 40 paukščių rūšių.

Agentūra įvertino, kad statybos metu vykdant žemės kasybos darbus, būtų sunaikinti dirvožemyje bei antžeminėje dalyje gyvenantys bestuburiai, smulkieji žinduoliai (pvz. peliniai graužikai) netektų buveinių, būtų sunaikintos varliagyvių, roplių ir žinduolių (tame tarpe šikšnosparnių) laikino buvimo ar mitybos vietos. Naftos paieškinio/eksploatacinio gręžinio įrengimo metu dėl padidinto triukšmingumo bei taršos kvapais, šviesa, vibracija būtų sutrikdyta žinduolių ir paukščių migraciją.

Kintų miestelio bendruomenė, kaip suinteresuota visuomenė aktyviai dalyvavo poveikio aplinkai vertinimo procese ir nepritarė PŪV. Suinteresuota visuomenė teikdama pastabas ataskaitai ir nepritardama PŪV nurodė, kad Kintų miestelis ir Kuršių marių pakrantė yra Šilutės rajono rekreacinė zona, šioje teritorijoje vystoma inžinerinių tinklų, susisiekimo, paplūdimių, aktyvaus vandens sporto ir poilsio infrastruktūra. Šalia planuojamų gavybos aikštelių yra teikiamos kaimo turizmo sodybų paslaugos, organizuojami įvairūs renginiai, vaikų poilsio stovyklos, veikia maitinimo paslaugas teikiančios įmonės.

Agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 6 punktu, įvertino ir atsižvelgė į suinteresuotos visuomenės pasiūlymus dėl atliekamo PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir galimo PŪV poveikio aplinkai bei nustatė, kad PŪV neatitinka vietos bendruomenės lūkesčių, noro gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje, o PAV dokumento rengėjas bei PŪV organizatorius nepateikė siūlymų ar kompensavimo priemonių bendruomenei praradimams kompensuoti.

 

AAA informacija

Įmonės nuotr.

Dalintis
2024/05/20

Penkiems asmenims – nauji įtarimai dėl savivaldybių tarybų narių lėšų naudojimo

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) atliekant ikiteisminius tyrimus dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti, pareikšti įtarimai Jonavo...
2024/05/20

Į Žaslių ežerą išleisti 7 tūkstančiai europinių ungurių – šiemet jų bus išleistas visas milijonas

Į Žaslių ežerą Kaišiadorių rajone išleisti 7 tūkstančiai europinių ungurių jauniklių. Iš viso šiemet į 63 šalies vandens telkinius planuojama išleisti daugiau kaip 1 mln. pavasarį į Lietuvą atsivežtų ir Žu...
2024/05/20

Gitano Nausėdos rinkimų triukas ar realūs planai?

Prieš mėnesį Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje su žemdirbių organizacijų lyderiais susitikęs kandidatuojantis antrai prezidento kadencijai Gitanas Nausėda pareiškė, kad jeigu jam rinkimai pasibaigs sėkmingai, Kęstu...
2024/05/20

Priminė kompensuojamas medicinos pagalbos priemones žaizdų priežiūrai ir prevencijai

Esant žaizdų po onkologinių ligų gydymo, trofinių opų, pragulų, stomos ir kitais panašiais atvejais žmonėms prireikia tam tikrų medicinos pagalbos priemonių odai ar žaizdoms prižiūrėti ir gydyti. Ligonių kasos primena, kad šios priem...
2024/05/20

Aptikus grubius higienos pažeidimus – sustabdyta duonos kepyklėlės veikla Kelmės rajone

Praėjusią savaitę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Šiaulių apygardos priežiūros skyrius atliko planinį patikrinimą duonos kepyklėlėje, esančioje Kelmės rajone. Patikrinimo metu nustatyti grubūs higienos, maisto laikymo są...
2024/05/20

Ekologiško viešojo maitinimo statistikos kreivė ėmė kilti aukštyn

Lietuvoje prieš trejus buvo sukurta nauja, moderni, sėkminga užsienio šalių patirtimi paremta ir nesudėtingai įdiegiama bei administruojama ekologiškų viešojo maitinimo įstaigų sertifikavimosi sistema. Jos principas &nd...
2024/05/20

Savaitgalį vienas po kito liepsnojo gyvenamieji namai, daug darbo turėjo ir ugniagesiai narai

Per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti 94 gaisrų ir atliko 119 gelbėjimo darbų. Viename iš gaisrų buvo traumuoti du žmonės.
2024/05/20

Statomame didžiausiame Europoje karvių fermų komplekse – ypatingas dėmesys gyvulių gerovei ir sveikatai

„Agrokoncerno“ įmonių grupė pradėjo unikalaus, Europoje analogų neturinčio karvių komplekso statybas. Radviliškio rajone, Bebrujų kaime, 53 hektarų sklype iškils keturios karvidės, kuriose iš viso bus laikoma 4 tūk...
2024/05/20

Nelegaliai prekybai AAP ateina sunkūs laikai – gali grėsti net baudžiamoji atsakomybė

Nuo šiandien, gegužės 20-osios, visoje Europos Sąjungoje (ES) įsigalioja nauja direktyva, kuria siekiama veiksmingiau kovoti su aplinkosaugos pažeidimais – už dalį jų grės baudžiamoji atsakomybė. Ši direktyva, kurios reikalavim...