Ashburn +28,2 °C Debesuota
Penktadienis, 19 Lie 2024
Ashburn +28,2 °C Debesuota
Penktadienis, 19 Lie 2024

Augalų apsaugos produktais beicuotų sėklų ženklinimo reikalavimai

2024/05/18


Į rinką teikiami augalų apsaugos produktai (AAP) ir jais beicuotos augalų sėklos turi būti tinkamai paženklintos. Registruojant AAP, patvirtinama ir jo etiketė. Registruotų AAP etiketės skelbiamos Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje VATIS ir Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.

Europos Sąjungos (ES) valstybės narės nedraudžia tiekti rinkai arba naudoti sėklų, beicuotų bent vienoje ES valstybėje narėje tam skirtu naudoti registruotu AAP.

Už tinkamą beicuotų sėklų ženklinimą yra atsakingas dauginamosios medžiagos tiekėjas. Jis privalo užtikrinti, kad beicuotos sėklos atitiktų Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 49 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Beicuotų sėklų etiketėje ir (arba) prie jos pridedamuose dokumentuose turi būti aiškiai nurodytas AAP, kuriuo buvo beicuotos sėklos, pavadinimas, tame produkte esančios veikliosios medžiagos pavadinimas bei nurodytos AAP naudojimo atsargumo frazės, taip pat – rizika žmonių arba gyvūnų sveikatai.

Griežtai draudžiama tiekti rinkai Lietuvos Respublikoje neregistruotus, falsifikuotus AAP ir (ar) AAP, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems, pasibaigusio galiojimo termino AAP ir nė vienoje ES valstybėje narėje neregistruotu beicu beicuotas augalų sėklas.

Saugant AAP, būtina griežtai laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai ir naudojimo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Prieš naudodami AAP visada atidžiai perskaitykite instrukciją.

 

Augalininkystės tarnybos informacija

Dalintis
Politika