Ashburn +23,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 17 Lie 2024
Ashburn +23,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 17 Lie 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Baigtas paraiškų tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas tinkamumo skirti paramą vertinimas

2023/10/12


Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad baigė paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“ tinkamumo skirti paramą vertinimą.

Pareiškėjas galėjo teikti paraišką gauti tik dotaciją, gauti dotaciją ir lengvatinę paskolą arba gauti tik lengvatinę paskolą. Pagal Priemonę remiami gyvulininkystės subsektoriai – galvijininkystės (pieninės, mėsinės), kiaulininkystės, paukštininkystės. Priemonei skirta 15 mln. eurų: 10 mln. Eurų dotacijoms ir 5 mln. Eurų lengvatinėms paskoloms.

Vadovaujantis Priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, pasiekus paraiškų priėmimo etapui dotacijoms bei dotacijoms ir lengvatinei paskolai gauti skirtą lėšų sumą, rugpjūčio 2 d., 9 val. 00 min. buvo sustabdytas paraiškų priėmimas. Paraiškos gauti tik lengvatinę paskolą buvo priimamos iki paraiškų priėmimo pabaigos datos – rugsėjo 29 d.

Dėl paramos gauti dotaciją arba gauti dotaciją ir lengvatinę paskolą buvo pateiktos 43 paraiškos, kurių bendra prašoma suma viršijo 23 mln. eurų. Dėl paramos gauti tik lengvatinę paskolą paraiškų nepateikta.

Iš 43 vertintų paraiškų pagal Priemonės įgyvendinimo taisyklių 11.1 papunktį 1 paraiška buvo išregistruota pareiškėjo prašymu, 11 paraiškų buvo įvertintos neigiamai, nes neatitiko nustatytų reikalavimų. 31 paraiška baigta vertinti, preliminari šiose paraiškose prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 14,5 mln. Eur.

Atlikus visų gautų paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimą, paaiškėjo, kad paraiškoms reikalingų finansuoti lėšų poreikis daugiau kaip 10 proc. viršija paramos priėmimo etapui skirtą lėšų sumą. Vadovaujantis Priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, kreiptasi į Žemės ūkio ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo. Sprendimą dėl paraiškų finansavimo priims Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano valdymo komitetas.

Primintina, kad pareiškėjai galėjo teikti paraiškas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ir (ar) amoniako išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimo ūkyje. Papildomai paramos galima buvo prašyti dar vienai ar dviem papildomoms veikloms – biodujų gamybai iš gyvulininkystės ūkyje susidarančio mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų (biodujų jėgainėms) arba investicijoms į perėjimą prie aukštesnių nei pareiškėjui privalomi ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų.

 

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis