Ashburn +15,5 °C Debesuota
Sekmadienis, 4 Bir 2023
Ashburn +15,5 °C Debesuota
Sekmadienis, 4 Bir 2023

Greičiau ir efektyviau: žemės ūkio produktų perdirbėjams parama atveria naujų galimybių

2022/06/03


Žemės ūkyje dirba verslūs ir kūrybingi žmonės, kuriems netrūksta inovatyvių idėjų, tačiau kartais finansinės galimybės procesus gerokai sulėtina. 2,5 tūkst. ha ploto ūkį valdančios žemės ūkio bendrovės „Tetirvinai“ valdybos pirmininkas Rytis Sologubas užtikrintai teigia – tokiais atvejais gelbsti Europos Sąjungos investicijos, kurios padeda plėsti bendrovę.

Pasvalio rajone esančiuose Tetirvinuose pienininkystės ir augalininkystės veikla užsiimanti žemės ūkio bendrovė gyvuoja jau 30 metų. Norėdama efektyvinti savo veiklą ir sulaukti didesnės grąžos, įmonė kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) dėl paramos pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

Gavę finansavimą „Tetirvinai“ įsigijo laboratorinę grūdų įrangą, mobilų pašarų ruošimo malūną, traktorių, krautuvą ir sunkvežimį. „Su šia parama galime pradėti darbus daryti iškart, tai labai pagreitina procesus“, – sako R. Sologubas bei ragina ir kitas žemės ūkio bendroves pasekti „Tetirvinų“ pavyzdžiu.

Pasak įmonės valdybos pirmininko, gauta nauda ir teigiama viso proceso patirtis paskatino ketinimus ir dar kartą kreiptis dėl paramos. Jis pasakoja, kad planuose – tvartų statymas ir rekonstravimas, taip pat norima šiek tiek padidinti galvijų skaičių, gerinti gyvulių laikymo sąlygas. Gautas finansavimas padės visa tai atlikti greičiau ir efektyviau.

Paraiškos priimamos visą birželį

Juridiniai asmenys kviečiami pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

Genovaitė Beniulienė, NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės ir nacionalinės paramos departamento direktorė, teigia, kad ši parama padeda didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatina inovacines technologijas. „Ne mažiau svarbu ir tai, kad ji skatina maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai“, – sako departamento direktorė.

Paraiškos pagal šią veiklos sritį šiemet bus renkamos birželio 1–30 d. Šiuo etapu jai įgyvendinti skirta 22,3 mln. Eur paramos lėšų.

„Šiemet svarbu, kad buvo pakeistos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės, mat skirta atskira parama ankštiniams ir baltyminiams augalams perdirbti, taip pat keitėsi paraiškų vertinimo atrankos kriterijai“, - akcentuoja G. Beniulienė.

Šiemet – nauja atskirai remiama veikla

Pagal KPP veiklos sritį remiama veikla, susijusi su žemės ūkio produktų perdirbimu, žemės ūkio produktų rinkodara (jei apimami visi rinkodaros apibrėžime nustatyti elementai) ir / arba plėtra. „Pirminis perdirbimas, pirminio perdirbimo produktų rinkodara, paslaugų teikimas neremiami“, – atkreipia dėmesį G. Beniulienė.

Šiuo paraiškų rinkimo etapu išskirta parama ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui, išskyrus – jei vykdoma perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimo veikla, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą.

Ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui kompensuoti skirta 10 mln. Eur. Dar 12,3 mln. Eur skirta kitoms pagal veiklos sritį galimoms vykdyti veikloms:

  • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Parama – iki 5 mln. Eur

Naujai įgyvendinimo taisyklėse nurodytai veiklai – ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui – vykdyti vienam projektui įgyvendinti galės būti skirta iki 5 mln. Eur. Vykdant kitas veiklas – iki 1 mln. Eur.

Paraiškas kviečiami teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

NMA atstovė G. Beniulienė įspėja, kad paramos gavėjams (išskyrus kriterijus atitinkančius žemės ūkio kooperatyvus) galioja reikalavimas ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimą ir (arba) rinkodarą, o šios pajamos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

Finansuojama 50 proc. išlaidų

Parama galima finansuoti  50 proc. tinkamų išlaidų projektui. Parama teikiama naujų įrenginių ir / arba įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidoms, iškastinio kuro nenaudojančioms investicijoms įsi­gyti, projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, bendrosioms išlaidoms.

Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Pokyčiai paraiškų atrankos kriterijuose

G. Beniulienė atkreipia dėmesį, kad keitėsi paraiškų vertinimo atrankos kriterijai, kuriuos atitikus paraiškai suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Atsižvelgiant į surinktą balų skaičių sudaroma paraiškų pirmumo eilė.

Svarbu žinoti, kad nuo šiol esant papildomai remtinai veik­lai, bus sudaromos atskiros pirmumo eilės – pateikusiems paraiškas ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo veiklai vykdyti ir pateikusiems paraiškas vykdyti kitų žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros bei jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimo veiklas.

Norint gauti paramą privaloma surinkti 35 atrankos balus, kitaip paramos paraiška bus atmesta. Balai skiriami atsižvelgiant į pareiškėjo dydį, projekte diegiamas inovacijas, eksporto įsipareigojimus, projekte vystomas beatliekes technologijas, vietinės žaliavos perdirbimą, savivaldybės užimtumo ir skurdo lygį ir t. t. Papildomi balai skiriami pareiškėjams, kurie yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvais, taip pat tiems, kurie nėra anksčiau gavę ES paramos pagal šią veiklos sritį.

Paaiškos – tik elektroniniu būdu

Paraiškos pagal veiklos sritį ir prašomi dokumentai NMA gali būti teikiami pasirašyti tik elektroniniu būdu, t. y. kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt, arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (adresu www.zumis.lt) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).

Redakcijos nuotraukos 2022.06.03 Susijusios temos - skaitykite: Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginis planasES parama; parama;  pieno ūkisdaržovės;
Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/06/04

Toliau pinga ir dujos, ir elektra, ir degalai

Lietuvoje nuosekliai mažėja energijos kainos. Tai rodo Lietuvos energetikos agentūros duomenys. Praėjusią savaitę dujų kainos krito 12 proc., vidutinė elektros kaina mažėjo 18 proc., dyzelinas ir benzinas mūsų šalyje toliau pigo, o biokuro ...
2023/06/04

Integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė – visų labui

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos primena svarbiausius Integruotos kenksmingųjų organizmų (kenkėjų) kontrolės (toliau – IKOK) bendruosius principus bei ragina jų laikytis.
2023/06/04

Pasaulinės sūrio dienos proga – gabaliukas lietuviško varškės sūrio

Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“ ragina birželio 4-ąją, tarptautinės sūrio dienos proga, dar kartą atkreipti dėmesį į lietuvišką varškės sūrį, kuris garbės būti nacionalinės virtuvės pasididžiavimu nusipelnė...
2023/06/04

Smurtas artimoje aplinkoje: kiek dėmesio jam skiriama socialinės globos ir medicinos įstaigose?

Nevyriausybinės organizacijos „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ekspertės Ugnė Grigaitė ir Greta Klidziūtė išanalizavo, kaip Lietuvos socialinės globos ir psichikos sveikatos priežiūros įstaigose rūpinamasi smurto artimoje apli...
2023/06/04

Bus renkamos ateinančių metų Mažosios Lietuvos sostinės

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių idėja gimė 2014 m., pirmąja Lietuvos mažąja kultūros sostine tapo Naisių bendruomenė (Šiaulių r.). Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių (MLKS) programos vykdymo patirtis liudija, šio vardo suteikimas sk...
2023/06/04

Platelių ežero būklė įvertinta teigiamai, bet yra pavojaus signalų

Vasaros metu vienas mėgstamiausių poilsio būdų lietuviams yra laiko leidimas prie ežerų, upių ar kitų vandens telkinių. Tačiau ar poilsiautojai dažnai susimąsto apie vandens telkinio būklę? Ar jiems įdomu, kodėl vanduo yra vienokios ar kitokios sp...
2023/06/04

Kas buvo svarbiausia Prezidentui auklėjant dukras?

Kitose šalyse, ypač Europoje ir Lotynų Amerikoje, tėvai pagerbiami per Šv. Juozapo dieną, tradicinę katalikų šventę, kuri minima kovo 19 d. O Lietuvoje, kaip žinia, tėvams didesnis dėmesys tenka birželio pirmą sekmadienį. &Sca...
2023/06/04

Pastarnokai iš daigų – gera išeitis

Kaunietė Jolita Jonaitienė, pamėgusi pastarnokus, žino, kaip nelengva jų užsiauginti. Šiemet džiaugiasi radusi gerą išeitį – pati jų pasidaigino. Galbūt jus sudomins ir tai, kaip pašnekovė šias daržoves ruo&scaron...
2023/06/04

Kodėl nusilpsta santykis su tėvu ir kaip jį atkurti suaugus?

Psichologiniuose tyrimuose vis dažniau pabrėžiama tėvo ir vaiko santykio svarba skirtingoms gyvenimo sritims. Deja, ne visiems pasiseka tą santykį sukurti, užauginti ir išlaikyti vaikui jau suaugus. „Iš patirties matome, kad &s...