Ashburn +26,4 °C Debesuota
Trečiadienis, 24 Lie 2024
Ashburn +26,4 °C Debesuota
Trečiadienis, 24 Lie 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Iki gruodžio pabaigos išmokas už deklaruotus plotus gaus 98 procentai paramos gavėjų

2023/11/28


Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo gruodžio 1 d. pradeda mokėti likusią tiesioginių išmokų ir paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (Strateginis planas) bei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones išmokų dalį.

NMA nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. ūkininkams išmokėjo tiesioginių išmokų avansus ir avansines išmokas pagal Strateginio plano ir KPP priemones – iš viso ūkininkus pasiekė daugiau nei planuota – 309 mln. Eur.

Nuo gruodžio 1 d. pareiškėjams pradedama mokėti likusi išmokų dalis. Nors Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares mokėti likusią išmokų dalį iki kitų metų birželio 30 d., NMA jau per pirmąjį mokėjimo mėnesį planuoja 98 proc. pareiškėjų pervesti 194 mln. Eur paramą. Likusiems pareiškėjams priklausančios išmokos bus pervestos pasibaigus gruodžiui, tačiau ne vėliau nei tai padaryti įpareigoja teisės aktai.

Nuo gruodžio 1 d. pareiškėjams bus tęsiami mokėjimai pagal schemas, pagal kurias buvo mokamos avansinės išmokos, ir pradedama mokėti parama pagal:

 • kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“,
 • ekologinę sistemą „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“,
 • KPP priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“,
 • KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas:
 • „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“,
 • „Specifinių pievų tvarkymas“,
 • „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“,
 • „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“,
 • „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“,
 • „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“,
 • „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“,
 • „Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą.

NMA informaciniame portale – informacija apie likusios išmokų dalies išmokėjimo laikotarpius ir sumas

Išmokos yra pervedamos į paraiškose nurodytas banko sąskaitas, todėl svarbu, kad pareiškėjai pasitikrintų, ar nėra pasikeitę paraiškoje nurodyti banko duomenys. Tai lengvai galima padaryti prisijungus prie NMA informacinio portalo, adresu portal.nma.lt.

NMA informaciniame portale prisijungę pareiškėjai gali stebėti savo pateiktų paraiškų administracinę būseną, o paspaudę 2023 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą nuo gruodžio 4 d. galės matyti planuojamus galutinių išmokų mokėjimo laikotarpius, rasti informaciją apie jau atliktus mokėjimus.

Apie išmokų mokėjimo terminus galima sužinoti ir paskambinus NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paskambinus spausti „1“). Robotas skambinančiajam pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.

Išmokų dydžiai

Lentelėje žemiau pateikiami planuojami galutinių tiesioginių išmokų, intervencinių priemonių už deklaruotus plotus dydžiai.

išmokų dydžiai

išmokų dydžiai

123rf nuotr.

Dalintis
Verslas