Ashburn +27,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024
Ashburn +27,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024

Stasys BIELSKIS
ŪP korespondentas
 

Kam šaknelės, o kam viršūnėlės

2024/07/08


Pagalbos į „Ūkininko patarėją“ kreipęsis ūkininkas Povilas Gumbelevičius teigė jau keliolika metų susirašinėjantis su Žemės ūkio (ŽŪM) ir Aplinkos (AM) ministerijų klerkais, Prezidentūra, Vyriausybės kancleriu, VĮ Valstybinių miškų urėdija (VMU), vietiniais Šilutės rajono valdininkėliais, bet, deja, iš jų atsakymų naudos tiek, kaip iš ožio pieno. Niekaip neišsprendžiama problema tapo atlyginimo už laukinių žvėrių daromą žalą paieškos, nes jo dirbamose žemėse drąsiai šeimininkauja miškininkų globojami kanopiniai žvėrys ir šernai, motyvuojant, jog žemė yra komercinės medžioklės plotuose. Net ir išsikraustęs į Joniškį P. Gumbelevičius savo žemės sklypų Šilutės r. niekaip negali nei išnuomoti, nei parduoti... Koks kvailys pirks tokią žemę, kur derlių „nuima“ laukiniai gyvūnai, o miškininkai visaip išsisukinėja nuo atsakomybės, kad tik nereikėtų atlyginti nuostolių?

Šilutėje – „kiti įstatymai“

Dar 2016 m. P. Gumbelevičius Prezidentūrai išsiųstame laiške pirmiausia apibūdino save, duodamas suprasti, kad prašymą dėl jo pažeistų konstitucinių teisių rašo ne koks kaimo mužikas, o išsilavinęs ir įstatymus suprantantis asmuo. „Aš esu diplomuotas miškų ūkio inžinierius, inovatyvus ekologinio ūkio šeimininkas, bulvinių saulėgrąžų (topinambų) ‘Sauliai’ veislės kūrėjas ir auginimo Lietuvoje pradininkas, auginu 45 ha šių daržovių. Dirbau girininko padėjėju, girininku, vyriausiuoju miškininku, vyriausiuoju inžinieriumi-miškininku, medžioklės baro viršininku, medžiotojas nuo 1965 m., medžioklės trofėjų ekspertas (CIC), trys stažuotės (medžioklės mokymai) Vokietijoje, turiu medžioklės vadovo kvalifikaciją“, – rašė P. Gumbelevičius.

Toliau tame pačiame laiške Prezidentūrai paaiškino, kad jo žemė yra dviejose vietose – Šilutės r. (80 ha) ir Pasvalio krašte (100 ha). Žvėrių ir ten, ir ten – vienodai. Pasvalyje dėl jų padarytos žalos atlyginimo problemų nėra, o Šilutės r. veikia „kiti įstatymai“. Apie jų galiojimą šiame rajone P. Gumbelevičių 2015 m. gruodžio 14 d. informavo Šilutės r. savivaldybės administracijos Laukinių kanopinių žvėrių padarytų nuostolių pasėliams ir miškui skaičiavimo komisija.

„Posėdžio pradžioje paprašiau komisijos vadovautis Konstitucijos 23-iuoju straipsniu ir perskaičiau tą straipsnį. Man buvo atsakyta, kad „yra ir kiti įstatymai“, – piktinosi P. Gumbelevičius. – Tolesnė komisijos darbo organizavimo eiga tai įrodė – komisija sudaryta tik iš savivaldybės administracijai pavaldžių ir žvėrių padarytus nuostolius slėpti suinteresuotų valstybinės tarnybos pareigūnų. Komisijos pavėluotai surašytas aktas taip pat tai patvirtino. Komisija išsiskirstė darbo nebaigusi – objektai neapžiūrėti, aktas ir vėl nesurašytas. Tai daryta vėliau, data klaidinga, aš nebuvau supažindintas.“

Svarbiausia šios problemos priežastis, anot P. Gumbelevičiaus, esanti ta, kad visi šie plotai (miškai, laukai, vandens telkiniai) priskirti profesionalios medžioklės plotams. Jie suformuoti iš 1978 m. įkurto Gulbinų valstybinio medžioklės ūkio medžioklės plotų. Vadovauti tuomečiam Gulbinų medžioklės ūkiui buvo paskirtas partijai ir Vyriausybei lojalus Apolinaras Žemaitaitis. Šio ūkio miškuose žvėrių buvo gausu, o į laukus siųsti kombainų nebeapsimokėdavo – juos tekdavo suarti.

Kaip anais laikais

P. Gumbelevičiaus teigimu, padėtis pastaruosiuose profesionalios medžioklės plotuose nepasikeitė ir praėjus pusei amžiaus bei pasikeitus santvarkoms. Dabar įstatymas reikalauja, kad juose turi būti ne mažiau kaip 50 proc. valstybinės žemės, o Šilutės profesionalios medžioklės plotuose jos tėra tik apie 30 proc. Pagal patvirtintą sąrašą veltui arba pusvelčiui ten medžioja Seimo, Vyriausybės nariai. „Taigi, VMU puikiai puoselėja sovietmečio medžioklės tradicijas (ir tai numatyta jos nuostatose). Mano nuomone, medžiojimas valstybiniuose plotuose pusvelčiui – ubagavimas ir meta negarbės šešėlį medžiotojams ir VMU bei jos vadovams. Aš kenčiu nuo tokių kaimynų ir jų savivalės bei savivaldžiavimo, nes mano nuosava žemė priskirta Šilutės profesionalios medžioklės plotams. Darbo daug, o derliaus – nėra. Žvėrių padaroma žala didelė – iki 90 proc.“, – redakcijai pasakojo P. Gumbelevičius.

Taip šis ūkininkas ir kovoja su vėjo malūnais nuo 2012 m., kai pirmą kartą buvo „suorganizuota“ komisija, surašytas aktas, paskaičiuoti žvėrių padaryti nuostoliai – 225 tūkst. Lt (65 tūkst. Eur), bet jie iki šiol neatlyginti. Kitą prašymą dėl padarytos žalos P. Gumbelevičius pateikė 2015 m. gruodžio 8 d. Vienas komisijos narys jį pavadino „neturinčiu sveiko proto“. Aktą ūkininkas apskundė, o to rezultatas – Šilutės r. savivaldybės administracijos skundas viešajai įstaigai „Ekoagros“ (2016 m. sausio 29 d.). „Skunde panaudotos nuotraukos, kurios darytos man nežinant, nežinia, nei kur, nei kada, – neslėpė pasipiktinimo P. Gumbelevičius. – Vasario 8-ąją patikrintas lauko piktžolėtumas. Rudenį tas laukas buvo suartas. Aš suprasčiau, jei toks skundas būtų suformuotas po patikros, man dalyvaujant, bet ne tada, kai sniegu padengti laukai, esant giliam įšalui ir, svarbiausia, neišsprendus mano prašyme nurodytų pažeidimų. Buvau informuotas, kad šio skundo tyrimo eiga domėjosi aukšti pareigūnai. Tuo įsitikinau balandžio 20 d. lankydamasis ŽŪM. Mano spėjimas, kad tai vyksta vieno mano įvardyto Seimo nario iniciatyva, nebuvo nei paneigtas, nei patvirtintas.“

ŪP skaitytojams pateikiame ir šiuos P. Gumbelevičiaus Prezidentūrai parašytus žodžius: „Mano konstitucinės teisės yra pažeistos, apribota teisė ūkininkauti, kurti, gyventi oriai. Šiuo metu aš gyvenu baimėje, net esu perspėtas dėl dar didesnio keršto. Kur man apsigyventi, kad išvengčiau keršto? Norėčiau Lietuvoje. Kas garantuos mano apsaugą? Šilutės r. savivaldybėje gyventi bijau, nes esu slapta persekiojamas, daromas poveikis. „Nedoras teisininkas – blogiau už nusikaltėlį“ (pasak teisininko Petro Leono). Analogijų galima įžvelgti ir vertinant valstybinių tarnybų darbuotojus ir kt. VMU – išvis neracionalus kūrinys, pašarinių laukų nomenklatūrininkams steigėjas. Vienas iš ją nešančių „žirgų“ yra urėdijos profesionalios medžioklės plotai, kur gausu šešėlių, tamsos, savivaldžiavimo. Prašau – apginkite mano konstitucines teises.“

Panašu, kad niekas taip ir neapgynė. Šiuo metu P. Gumbelevičius jau gyvena toli nuo pamario krašto – Joniškyje. Profesionalus miškininkas, anot jo paties, Šilutėje tapo „priešu“ ir VMU, ir savivaldybės vadovams...

Keletas „pikantiškų“ pastebėjimų

Šilutės r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio valdai padarytos žalos komisijos išvažiuojamojo žalos įvertinimo apžiūros posėdžio protokole juodu ant balto parašyta: „Nuvykus į Saugų seniūnijos Vilkmedžių ir Begėdžių kaimus, P. Gumbelevičiaus žemės ūkio valdose pastebėta, kad iš viso sugadinta bei nuniokota 3 ha topinambų. Padaryta žala 80 proc. Nutarta: kreiptis į ŽŪM ir prašyti informacijos dėl topinambų biologinio turto normatyvinės kainos bei bazinio derlingumo nuostoliams paskaičiuoti.“

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto specialistai atsiuntė pažymą, kad Lietuvoje topinambų (Heliantus tuberosus L.) pirmųjų–antrųjų metų gumbų derlingumas yra vidutiniškai 50–70 t/ha, o vėliau kasmet gumbų derlingumas vis mažėja.

Šilutės r. savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius patvirtino komisijos aktą, kuriame teigiama, kad šio biologinio turto normatyvinė kaina yra 1,5 Lt/kg, prarasta derliaus 150 tūkst. kg, tad P. Gumbelevičiui padarytų nuostolių suma – 225 tūkst. Lt (65 tūkst. Eur).

Na, ir kas, kad nustatė... Nuostoliai iki šiol neatlyginti, nors praėjo jau visas dešimtmetis. Nepadėjo nė teismai, į kuriuos ūkininkas kreipėsi. Mat esą yra ir įstatymai, ir apstatymai... Užtat, P. Gumbelevičiaus teigimu, 2013 m. gruodžio mėn. tuometė Šilutės miškų urėdija leido sau išlaidauti apmokėdama televizijai už topinambų antireklamą skleidusią laidą 10 tūkst. Lt (2,90 tūkst. Eur). P. Gumbelevičius tos laidos nematė, o jos įrašas viešai prieinamoje erdvėje iškart buvo ištrintas. Kodėl? P. Gumbelevičius kreipėsi į laidos kūrėjus – jų atsakymas esą buvo paprastas: „Toks valdžios nurodymas.“

Šioje vietoje labai tiktų pacituoti ir ŽŪM viceministro atsakymą ūkininkui: „Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad pagal Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 8 dalį medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta žalos, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikoje. Tačiau, įvertinus savivaldybės pateiktą medžiagą apie Jūsų žemės sklypo, kuriame buvo auginamos bulvinės saulėgrąžos (topinambai) būklę, darytina išvada, kad agrotechninių reikalavimų jame nebuvo laikomasi. <...> Manome, kad ateityje iškilus ginčytinų klausimų dėl savivaldybės veiksmų, galima būtų kreiptis į Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybą.“

Byla verta Strasbūro

VISAS STRAIPSNIS ČIA!

 

Galite prenumeruoti „Ūkininko patarėjo“ elektroninę leidinio versiją

arba popierinę: el. paštu: platinimas@up.lt,

tel. +370 603 75 963

https://ukininkopatarejas.lt//katalogas/popieriniu-leidiniu-prenumerata/, www.prenumerata.lt, www.prenumeruoti.lt, www.prenumeruok.lt

bei Perlo terminaluose.

 

Viršelio nuotraukoje – Ūkininkas Povilas Gumbelevičius.

 

Visa informacija, esanti portale, yra UAB „Ūkininko patarėjas“ nuosavybė. Griežtai draudžiama ją kopijuoti, keisti, perpublikuoti ar kitaip naudotis komerciniais tikslais be Bendrovės leidimo.

Dalintis