Ashburn +2,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023
Ashburn +2,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023


Irma DUBOVIČIENĖ
ŪP portalo redaktorė
 

Kokie milžinai mūsų krašte suformavo velniaduobes?

2023/07/29


Lietuvoje labiausiai žinoma velniaduobė – tai Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, į šiaurę nuo Aukštadvario esanti Velnio duobė. Legendomis apipinta gili tamsi dauba įtraukta į Europoje labiausiai saugomų 100 gamtos paminklų sąrašą. Žemaitijoje taip pat yra velniaduobių! Kas jas suformavo ir... ar yra liudininkų?

Velnio duobė – Mergiškių kraštovaizdžio draustinio pažiba. Ji labiausiai lankoma turistų ir pagarsėjo dar gerokai iki modernių informacinių technologijų atsiradimo. Rašytiniuose šaltiniuose pirmąkart paminėta 1666 m.: dvarininkai dalį žemės su Velniaduobe padovanojo Aukštadvaryje įsikūrusiam dominikonų vienuolynui, idant vienuoliai atpratintų žmones nuo gajų pagoniškų papročių. Tikėdami, kad požemio karalystės valdovas rūpinasi gyvuliais, žmonės jam aukodavę ožkeles, veršiukus (tai patvirtina čia rasti gyvulių kaulai)... Vienuoliai prie Velnio duobės buvo pastatę koplyčią.

Velniaduobė Lietuvoje yra pati giliausia – 42 m gylio. Piltuvo formos daubos dugne dar slūgso 9,5 m durpių sluoksnis. Ji 65 m pločio, ties briauna – 200–220 m pločio.

Aukštadvario apylinkėse tai ne vienintelė velniaduobė. Ji ne vienintelė Lietuvoje.

Kurtuvėnų regioninis parkas taip pat turi ką parodyti. Jis siūlo nuvykti į Pustalaukio geomorfologinį draustinį, kuriame, 300 ha plote, sutelkta net per 100 įvairaus dydžio velniaduobių!

Iš jų didžiausia to paties pavadinimo kaip geomorfologinis draustinis – Pustalaukio duobė. Gyliu ji negali varžytis su Velnio duobe, yra trigubai „seklesnė“. Tačiau kiti parametrai išties įspūdingi: 150 m pločio, 200 m ilgio. Dugne – storas durpių sluoksnis.

Pustalaukio duobė
Jokios interpretacijos: visi duomenys užfiksuoti ir užrašyti.

„Viršuje dabar auga kiminai, spanguolės, kai kur dar yra akivarai. Kaip aukštapelkė... Dabar – apie 6,5 m gylio: po linguojančia samana 4,5 m vandens, o dugne 1,5 m nuosėdų“, – apie tai, kas slūgso duobės dugne, pasakoja Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos Biologinės įvairovės apsaugos skyriaus vyr specialistas Vidmantas Lopeta.

Pustalauko duobė
Vidmantas Lopeta pasakoja apie tai, kas slūgso Pustalaukio duobės dugne. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos nuotr.

Velnio duobė: neatmesta ir meteoritinio sprogimo kilmė

Velniaduobės yra poledynmečio „produktai“. Tačiau atsakymai nėra labai paprasti.

Aukštadvario Velnio duobės pelkėje slūgsančios durpės pradėtos tyrinėti paskutiniu sovietinio laikotarpio dešimtmečiu, bet ir mūsų laikais prie šios daubos mokslininkai grįžo ne kartą.

Visą tyrimų gamą glaustai nusako Rita Balsevičiūtė ir Talvydas Švilpauskas („Gamtos ir kultūros vertybės regioniniuose parkuose“, V tomas, 2022). Nuosėdų ir žiedadulkių tyrimai atskleidė, kad seniausios nuosėdos susidarė maždaug prieš 10 500 metų (Baltrūnas, Vaitkevičius, 2021). Yra kelios duobės susiformavimo teorijos. Viena jų sako, kad daubą išgraužė stiprus ledyno tirpsmo vandens krioklys kartu su sūkurių įsuktais akmenimis, paskui prisidėjo erozijos ir kiti procesai. Neatmesta ir meteoritinio sprogimo kilmės teorija. Ją tarsi patvirtintų netoli duobės krašto rastos smūginės kilmės deformacinės plokštumėlės, statūs duobės šlaitai, gylio ir gylio ir viršutinio skersmens santykis kaip po sprogimo (Gailius, Karmaza, 2013). 2004-aisiais bandyta tirti kai kurias biogeoanomalijas (Petrošius, Karmaza, 2004). Siekta nustatyti poveikį duobę stebinčiam žmogui, taip pat atkreiptas dėmesys į čia augančių medžių anomalijas (Berzins, Paupers, 208). Mokslininkai patvirtino, kad tai stiprus energetinis centras, veikiantis žmogaus sąmonę ir sveikatą (Petrošius, 2008).

Pustalaukio duobė: atsakymų ieškojo tirdami įvairiais metodais

Pustalaukio duobė
Pustalaukio duobė didžiausia, tačiau geomorfologiniame draustinyje yra dar per 100 įvairaus dydžio velniaduobių.

Pustalaukio velniaduobė buvo ištirta 1996 m. (Vido Mikulėno ir kt.), tyrimai aprašyti anksčiau regioninio parko leistame leidinyje „Kurtuva“ (1997). Beje, Kurtuvėnų regioninis parkas veiklą pradėjo vienas pirmųjų Lietuvoje, o tyrimus inicijuoti (finansais) padėjo tuometė Šiaulių miškų urėdija.

Straipsnyje teigiama, kad Pustalaukio duobės yra vienos iš įdomiausių geologinių-geomorfologinių objektų Kurtuvėnų regioninio parko teritorijoje. Siekiant išsiaiškinti duobių, jų aplinkos geologinę sandarą bei pabandyti atskleisti kilmę buvo atliktas gręžimas, elektrinė tomografija ir palinologiniai tyrimai.

Dėl šios velniaduobės kilmės nekyla abejonių – ji susiformavo poledynmečio laikotarpiu, dažniausiai vykstant termokarstiniams procesams. Dabartiniam vaizdui turėjo įtakos ir kiti procesai: gravitacinai, pelkėdara.

Štai kaip viskas buvo... Vėlyvajame ledynmetyje Žemaičių aukštumos rytinę dalį dengė keletas ledo liežuvių. Pustalaukio duobės apylinkių reljefo formavimui svarbus buvo nedidelis Gansės ledyninis liežuvis. Tirpstant ledynams jis buvo atkirstas nuo pagrindinės ledo masės, aplink pradėjo kauptis tirpsmo vandenys. Į atsiradusį ledyno tirpsmo vandenų pasitvenkusį baseiną nešamos mineralinės medžiagos sėdo baseino dugne, laidodamos dar neištirpusį ledą...

Taigi dauboje, kur dabar yra pelkė, poledynmečiu buvo palaidotas ledo luitas. Jam ištirpus, susidarė maždaug 6 m gylio ežeriukas.

Žiedadulkių tyrimai atskleidė, kad pradžioje čia vyravo žolinė augmenija. Paskui atsirado pušys, beržai, ąžuolai. Tačiau klimatas vėl atvėso – lapuočius pakeitė eglės. Ilgainiui jų vėl sumažėjo. Žiedadulkių tyrimai parodo, kaip skirtingais tūkstantmečiais kartu su klimatu keitėsi kraštovaizdis. 

Pustalaukio duobė
Vidmantas Lopeta rodo brėžinį "Kurtuvoje": Pustalaukio duobė yra lašo formos.

Prakalbintos žiedadulkės, o kas žinoma apie gyvūnus?

Kaip sako gamtininkas Selemonas Paltanavičius, poledynmečiu mūsų kraštovaizdis buvo panašus į tundros. Anksčiausiai mūsų teritorijos miškuose atsirado briedis. Daug vėliau – šernas, taurusis elnias.

„Stirnų gausiau atsirado maždaug prieš tūkstantį su trupučiu metų... Prieš 800 metų Lietuvoje buvo tik baltasis kiškis, dabar jis Raudonojoje knygoje“, – apie tai, kaip lėtai poledynmečiu gausėjo medžiojamųjų žvėrių, pasakoja S. Paltanavičius. Ir atkreipia dėmesį, kad pilkasis kiškis į mūsų kraštus nuo stepių atkeliavo tik prieš 500–600 metų. Estijos teritorijoje jis pasirodė dar vėliau, prieš 200 metų – liaudiškai jis vadinams leedu (lietuviu), taigi atkeliavusiu nuo Lietuvos.

Žinoma, kad poledynmečiu, mezeolito laikotarpiu, miškų zonos gyventojų pagrindinis verslas buvo medžioklė. Kaip rašo Vygandas Juodagalvis („Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis. I tomas, 2008), Lietuvos stovyklose kol kas beveik neturime sumedžiotų žvėrių kaulių. Tik iš literatūros žinoma, kad Galubalio durpyne prie Balsupių apie 1900 m. buvę rasta įvairių kaulo dirbinių, laukinių žvėrių kaulų ir šuns kaukolė. Kamšų durpyne prie Kirsnos upės rasta keletas mezolitinių kaulo dirbinių, pradėtų pjaustyti elnių bei stumbrų ragų (Puzinas, 1935). Pastatruoju metu Kabelių 2-osios gyvenvietės ankstyvojo mezolito kultūriniame sluoksnyje aptikta briedžio, elnio ir bebro kaulų (Ostrauskas, 1999). Šiuos negausius radinius papildo mezolitinių kapų įkapės – amuletai iš griedžio, lokio, stumbro ar tauro, šerno, stirnos dantų (Butrimas, 1985).

Selemonas Paltanavičius
Selemonas Paltanavičius atkreipia dėmesį, kad dar prieš 800 metų Lietuvoje buvo paplitę vien tik baltieji kiškiai.

 

Autorės nuotraukos

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/09

Milijonai įsisavinti. Išmokų meldinės nendrinukės „apsaugai“ nusipelno ne visi? (II)

Išgarsinto brangiausio Lietuvoje paukštelio meldinės nendrinukės išsaugojimas dosniai remiamas ne tik per europinę LIFE programą, bet ir iš žemės ūkiui bei kaimo plėtrai skiriamos paramos. Šio reto giesmininko gl...
2023/12/09

Apdovanoti pavyzdingai tvarkantys ir prižiūrintys miškus

Gruodžio 8 d. vykusios konferencijos „Miškas – žmogui, žmogus – miškui“ metu paskelbti ir apdovanoti kasmetinio tradicinio konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ nugalėtojai. Ji...
2023/12/09

Liūdnas koplytėlių, koplytstulpių tuštėjimo metas

XIX a.–XX a. pradžia – kryždirbystės klestėjimo laikas, apie kurį daugiausia žinoma. Kryžiai ir koplytėlės, pilnos meniškų liaudies meistrų sukurtų šventųjų skulptūrų, atitiko lietuvio dvasinės raiškos būdą, esteti...
2023/12/09

Į ūkį traukia gausybė šeimų: šeimininkas siūlo ypatingą pramogą

Artėjančios šventos Kalėdos – stebuklingas laikas, kai norisi daugiau laiko skirti jaukumui, šeimai ir namams. Snieguotas ir šaltas gruodis kviečia parnešti į namus eglę ir skubėti su šeima ją puošti.
2023/12/09

Mėsos kukuliai per Kūčias ir kiti švedų kalėdinių tradicijų išskirtinumai

Nors kalėdinis laikotarpis džiugina įvairių tautybių žmones, gyvenantiems šiaurės šalyse jis dar ypatingesnis: šaltas ir tamsias žiemas norisi praskaidrinti šventišku spindesiu ir mielais ritualais. Lietuvių bend...
2023/12/09

Paraiškas teikę bendradarbiauti norintys smulkūs ūkio subjektai – pirmumo eilėje

Nuo spalio 2 d. iki lapkričio 13 d. šalies smulkieji ūkio subjektai teikė paraiškas dėl paramos tarpusavio bendradarbiavimui. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau sudarė ir šių paraiškų pirmumo eilę.
2023/12/09

Kretingos potvynio pamokos: ką prevenciškai gali padaryti savivaldybės ir patys gyventojai

Lapkričio pradžioje Kretingoje po stipraus lietaus kilęs potvynis, užpylęs gatves ir kiemus, ne tik naikino žmonių turtą, bet ir kilo taršos pavojus: teko į vandens telkinius išleisti nevalytas nuotekas. Šis įvykis atskleidė, ...
2023/12/08

Remia sveikesnį vaikų maitinimą

Iki gruodžio 31 d. šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo įstaigos gali teikti paraiškas pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokykl...
2023/12/08

Pelkėse verda tikra pekla (II)

„Ūkininko patarėjas“ toliau plėtoja pelkininkystės temą, kurios pradžia buvo publikuota 2023 m. gruodžio 2 d. numeryje. Tęsiame žurnalistinį tyrimą, kurio esmė – sužinoti, kodėl Europos Sąjungos (ES) ir valstybės lėšos kre...