Ashburn +23,8 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024
Ashburn +23,8 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024

Konkurencijos taryba nustatė naujus įmokų už koncentracijų nagrinėjimą dydžius

2024/02/08


Atsižvelgusi į patiriamas sąnaudas, Konkurencijos taryba pakeitė įmokų dydžius už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą.

Nuo šių metų kovo 1 d. ūkio subjektai už teikiamo pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą turės mokėti 21 100 Eur dydžio užmokestį, o už teikiamo prašymo leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą – 7 000 Eur dydžio užmokestį. Nauji įmokų dydžiai, kuriuos Konkurencijos taryba nustatė vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo nuostatomis ir įvertinusi per 2023 m. gautų pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimo metu patirtas sąnaudas, galios iki 2025 m. vasario 28 d.

Iki 2024 m. vasario 29 d. galioja prieš metus patvirtinti atitinkamai 22 700 Eur ir 7 600 Eur dydžio užmokesčiai.

Konkurencijos taryba kasmet ne vėliau kaip iki kovo 1 d. apskaičiuoja įmokų dydžius, kurie grindžiami praėjusių metų sąnaudomis.

Per 2023 m. Konkurencijos taryba davė 31 leidimą (du jų – su įsipareigojimais), vieną sandorį uždraudė vykdyti. Nagrinėjant 8 pranešimus vykdyti koncentraciją buvo atlikta išsami teisinė ir ekonominė analizė.

Ūkio subjektai įmokas į Konkurencijos tarybos sąskaitą turi sumokėti iki pranešimo apie koncentraciją ir prašymo leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus pateikimo. Įmokos naudojamos Konkurencijos tarybos pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimo metu patirtoms sąnaudoms padengti, atsižvelgiant ir į įvairių kompetencijų specialistų poreikį nagrinėjant sudėtingas koncentracijas, kurioms įvertinti būtina atlikti išsamią teisinę ir ekonominę analizę.

Koncentracijų priežiūra užtikrina, kad dėl nagrinėjamų sandorių neatsirastų tokių rinkos struktūros pokyčių, kurie darytų reikšmingą neigiamą įtaką konkurencijai.

Per pastaruosius kelerius metus Konkurencijos tarybai tenka nagrinėti vis daugiau sudėtingų bei didelės apimties sandorių, kurių poveikiui konkurencijai įvertinti buvo atliekama išsami teisinė ir ekonominė analizė, nes verslas planuoja įsigijimus jau ir iki šiol gana koncentruotose rinkose, kur veikia palyginti nedaug įmonių. Tokiais atvejais institucijos ekspertai, atsižvelgdami į besijungiančių bendrovių rinkos galią ir kitas sektoriaus ypatybes, renka informaciją iš sandorio šalių, konkurentų, kitų suinteresuotųjų pusių ir atidžiai vertina, ar rinkos konsolidacija neturės žalingo poveikio konkurencijai.

Sudėtingų koncentracijų nagrinėjimo trukmė 2023 m. vidutiniškai siekė 140 darbo dienų. Nesudėtingus sandorius, kai nereikėjo atlikti išsamios teisinės ir ekonominės analizės, institucijos ekspertai įvertino ir Konkurencijos taryba davė leidimus vidutiniškai per 21 darbo dieną.

 

Konkurencijos tarybos informacija

123rf nuotr.

Dalintis