Ashburn +3,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023
Ashburn +3,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Konsultavimo paslaugos šiemet vėl kompensuojamos

2023/10/22


Nuo lapkričio 6 d. bus kviečiama teikti paraiškas dėl paramos įsigyti konsultavimo paslaugas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugoms“ veiklos sritį „Parama, skirta padėti pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“. Paraiškos bus renkamos iki 2024 m. sausio 4 d.

Pareiškėjai ir remiamos konsultavimo paslaugos

Pagal priemonę 2023–2025 metų laikotarpiu konsultavimo paslaugas kviečiami įsigyti ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai.

Šiems pareiškėjams paramos lėšomis galės būti kompensuojamos konsultacijos, susijusios su teisės aktų reikalavimų ir standartų laikymusi, klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos taikymu, darbo ir ūkio saugos standartų taikymu, vandens apsaugos reikalavimų įgyvendinimu, integruotų augalų apsaugos priemonių, kurios mažintų pesticidų naudojimą, taikymu, besikuriančių ūkininkų, pirmiausia jaunųjų, konsultavimu dėl ūkio steigimo, registravimo, ūkininko profesinio pasirengimo, žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo ir kt. įgyvendinimu, taip pat KPP numatytų priemonių, kuriomis siekiama žemės ūkio modernizavimo, konkurencingumo stiprinimo, sektorių integracijos, inovacijų ir orientavimosi į rinką bei verslumo skatinimo, įgyvendinimu, konsultuojant dėl numatomo įgyvendinti projekto atitikties paramos teikimo bendrosioms nuostatoms ir reikalavimams, remiamų veiklų, paramos dydžio, tinkamumo gauti paramą kriterijų ir įsipareigojimų, bei kt. informacija, susijusia su įgyvendinamais projektais.

Paramos dydžiai

2023–2025 metams konsultavimo paslaugoms gauti ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams skirta 426 060 Eur paramos lėšų.

Vienam pareiškėjui didžiausia galima paramos suma yra 1 500 Eur be PVM, kompensuojant 100 proc. konsultavimo paslaugų teikimo valandinio įkainio, išskyrus, jei konsultacija teikiama KPP numatytų priemonių, kuriomis siekiama žemės ūkio modernizavimo, konkurencingumo stiprinimo, sektorių integracijos, inovacijų ir orientavimosi į rinką bei verslumo skatinimo, įgyvendinimo tema, tokiu atveju paramos intensyvumas gali siekti 70 proc.

Reikalavimai pareiškėjui

Pareiškėjai – ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, užsiimantys žemės ūkio veikla, siekiantys gauti paramą, turi būti savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, o jos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, teikiant paraišką turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur. Ši sąlyga netaikoma besikuriantiems ūkininkams..

Svarbu žinoti, kad parama negali būti teikiama pareiškėjui – ūkininkui, jaunajam ūkininkui ar kitam žemės valdytojui, kuris 2017–2019 m. laikotarpiu buvo patvirtintas konsultavimo paslaugų gavėju ir per 36 mėnesius nuo jo patvirtinimo konsultavimo paslaugos gavėju jis nepasinaudojo visa arba dalimi konsultavimo paslaugoms pasinaudoti skirtos sumos. Taip pat parama nebus skiriama pareiškėjui, kuris 2016 m. buvo patvirtintas konsultavimo paslaugų gavėju ir per 48 mėnesius nuo pareiškėjo patvirtinimo konsultavimo paslaugos gavėju, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 15 d., nepasinaudojo visa arba dalimi konsultavimo paslaugoms pasinaudoti skirtos sumos, bei pareiškėjui, patvirtintam konsultavimo paslaugų gavėju 2020–2022 m. laikotarpiu ir per 36 mėnesius nuo konsultavimo paslaugų gavėju patvirtinimo nepasinaudojo visa arba dalimi konsultavimo paslaugoms pasinaudoti skirtos sumos.

Atrankos kriterijai

Atrankos kriterijai vertinant paraiškas bus taikomi, jei lėšų suma, kuri gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskirus pareiškėjus, yra didesnė arba lygi 2023–2025 metų laikotarpiui skirtai paramos sumai.

Pareiškėjų atrankos kriterijai taikomi mažėjančios svarbos tvarka.

Ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, kurie paraiškos pateikimo metu:

  • yra pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pagal vieną iš KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir (arba) „Dirvožemio apsauga“;
  • pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos ir (arba) Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašus yra sudarę tręšimo planus ir juos įgyvendina;
  • pagal teisės aktų reikalavimus yra sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai;
  • yra jaunieji ūkininkai (ne vyresni kaip 40 metų amžiaus);
  • turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių.

Jei lėšų suma pagal pateiktas paraiškas viršija suplanuotą lėšų sumą, skirtą konsultavimo paslaugoms gauti 2023–2025 metais, ir po paraiškų priėmimo termino pabaigos nėra skiriama papildomų lėšų priemonės veiklos sričiai finansuoti, ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, atitinkantiems tą patį atrankos kriterijų, pagal kurį nepakanka lėšų, pirmenybė teikiama tiems, kurių žemės ūkio naudmenų plotas yra didesnis, vertinant pagal paskutinės patvirtintos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos duomenis.

Atrankos kriterijų vertinimo metu nustačius, kad paraiškai nepakako lėšų, paraiška atmetama.

 

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/09

Milijonai įsisavinti. Išmokų meldinės nendrinukės „apsaugai“ nusipelno ne visi? (II)

Išgarsinto brangiausio Lietuvoje paukštelio meldinės nendrinukės išsaugojimas dosniai remiamas ne tik per europinę LIFE programą, bet ir iš žemės ūkiui bei kaimo plėtrai skiriamos paramos. Šio reto giesmininko gl...
2023/12/09

Į ūkį traukia gausybė šeimų: šeimininkas siūlo ypatingą pramogą

Artėjančios šventos Kalėdos – stebuklingas laikas, kai norisi daugiau laiko skirti jaukumui, šeimai ir namams. Snieguotas ir šaltas gruodis kviečia parnešti į namus eglę ir skubėti su šeima ją puošti.
2023/12/09

Mėsos kukuliai per Kūčias ir kiti švedų kalėdinių tradicijų išskirtinumai

Nors kalėdinis laikotarpis džiugina įvairių tautybių žmones, gyvenantiems šiaurės šalyse jis dar ypatingesnis: šaltas ir tamsias žiemas norisi praskaidrinti šventišku spindesiu ir mielais ritualais. Lietuvių bend...
2023/12/09

Paraiškas teikę bendradarbiauti norintys smulkūs ūkio subjektai – pirmumo eilėje

Nuo spalio 2 d. iki lapkričio 13 d. šalies smulkieji ūkio subjektai teikė paraiškas dėl paramos tarpusavio bendradarbiavimui. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau sudarė ir šių paraiškų pirmumo eilę.
2023/12/09

Kretingos potvynio pamokos: ką prevenciškai gali padaryti savivaldybės ir patys gyventojai

Lapkričio pradžioje Kretingoje po stipraus lietaus kilęs potvynis, užpylęs gatves ir kiemus, ne tik naikino žmonių turtą, bet ir kilo taršos pavojus: teko į vandens telkinius išleisti nevalytas nuotekas. Šis įvykis atskleidė, ...
2023/12/08

Remia sveikesnį vaikų maitinimą

Iki gruodžio 31 d. šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo įstaigos gali teikti paraiškas pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokykl...
2023/12/08

Pelkėse verda tikra pekla (II)

„Ūkininko patarėjas“ toliau plėtoja pelkininkystės temą, kurios pradžia buvo publikuota 2023 m. gruodžio 2 d. numeryje. Tęsiame žurnalistinį tyrimą, kurio esmė – sužinoti, kodėl Europos Sąjungos (ES) ir valstybės lėšos kre...
2023/12/08

Investicijų projektams trūkstant valstybės žemės diskutuojama, iš kur jos paimti

Aplinkos viceministrei pareiškus, kad Lietuvoje beveik nėra laisvos valstybinės žemės investicijų projektams, Seimo Ekonomikos komiteto nariai abejoja, ar reikia steigti tokios žemės rezervo fondą. Kai kurie jų siūlo iš ūkininkų paim...
2023/12/08

Keisčiausios sukčių apgaulės – nuo Holivudo aktorių iki astronautų, neturinčių pinigų grįžti į Žemę

Sukčiaus gyvenimas liūdnas – jame nėra nei švenčių, nei laisvadienių. Netgi atvirkščiai – kol ruošiamės Kalėdoms, piktavaliai kimba į darbus, bandydami pavogti ir mūsų šventinę nuotaiką, ir pinigus. Todėl &s...