Ashburn +30,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 24 Lie 2024
Ashburn +30,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 24 Lie 2024

„LitPol Link“ statyboms – sutelktos gamtininkų ir energetikų pajėgos

2014/05/16

LPL miskasŠią savaitę pradėta ekologinė augmenijos ir gyvūnijos priežiūra elektros jungties su Lenkija „LitPol Link“ tiesimo trasoje. Prieš kiekvieną statybos darbų etapą ekologai ir gamtosaugos specialistai atliks gamtos, patenkančios į elektros linijos tiesimo trasą, stebėseną ir priežiūrą.  Net ir įsitikinus, kad teritorijoje galima dirbti nepažeidžiant saugomos gamtos, ir toliau bus laikomasi visų rekomenduojamų poveikio aplinkai mažinimo priemonių. Organizuoti nuolatinę biologinę priežiūrą nuo elektros linijos statybos pradžios iki pabaigos buvo numatyta jungties poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir techniniame projekte. Atsižvelgiant į Europos Tarybos Berno konvencijos* komiteto biuro rekomendaciją, kitą savaitę bus pradėtas papildomas tyrimas, kurio metu, pasitelkiant specialias priemones, bus ieškoma itin retos, saugomos rūšies gyvūnų – balinių vėžlių. Papildomas tyrimas bus atliktas iki birželio pabaigos, kai baigiantis vėžlių poravimosi metui, vėžlių patelės sudeda kiaušinius. Tyrimą vykdys aplinkosaugos specialistai iš Lietuvos Gamtos fondo, kviečiant Regioninės aplinkos apsaugos departamento, Berno konvencijos komiteto ir vietos gyventojų atstovus. Apibendrintus tyrimo rezultatus „Litgrid“ kartu su Aplinkos ir Energetikos ministerijomis Berno konvencijos komitetui pateiks iki š. m. rugpjūčio pabaigos. Dar 2013 m. „LitPol Link“ elektros linijos trasos teritorijoje buvo atliktas tyrimas dėl galimai ten esančių balinių vėžlių, tarmiškai vadinamų „gelažinėmis varlėmis“, tačiau tada šių gyvūnų nebuvo rasta. Visų minėtų biologinės įvairovės tyrimų ir priežiūros metu nuo 2014 m. gegužės iki 2015 m. rugpjūčio, Lietuvos gamtos fondo specialistai nuolat lankysis jungties statybos teritorijoje, identifikuos vietas, kuriose gali būti augalų, įrašytų į Raudonąją knygą, tirs biologiškai „karštus“ taškus, siekiant išsaugoti retas gyvūnų rūšis. Jei linijos statybų vietoje bus rasta nors viena balinio vėžlio kiaušinių dėtavietė, ji bus aptverta, o dirvoje užkasti kiaušiniai bus apsaugoti ne tik nuo pravažiuojančios statybų technikos, bet ir nuo dažnai vėžlių lizdus užpuolančių plėšriųjų paukščių ir gyvūnų. Didžiąją gyvenimo dalį vėžliai praleidžia drėgnose vietovėse, sekliose kūdrose ir pelkėse. Planuojant „LitPol Link“ elektros linijos trasą, tokie žemės plotai buvo sąmoningai apeinami. Įprastai elektros linijos atramos nestatomos pelkėse, jų statyba užima nedidelę teritoriją ir neturėtų sudaryti kliūčių vėžlių gyvenimui. Dirbsiantys ekologai teiks rekomendacijas linijos statytojams, kokias teritorijas reikėtų aplenkti, vežant elektros linijos montavimo techniką, kur gamtos atžvilgiu palankiau laikinai sandėliuoti linijos konstrukcijas. Ekologinė priežiūra bus atliekama visoje linijos trasoje. Nuolatiniai ekologų apsilankymai bus fiksuojami, o radiniai – dokumentuojami. Planuojama, kad Lazdijų raj. teritorijoje, kur bus ieškoma balinių vėžlių, „LitPol Link“ jungties statybos darbai bus pradėti š. m. spalio mėnesį. Iki to laiko aktyviausias balinių vėžlių periodas metuose jau bus pasibaigęs, šie gyvūnai ruošis žiemojimui. Elektros linijos su Lenkija statybų darbai Alytaus rajone pradedami jau šį mėnesį. Iš viso nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lietuvos–Lenkijos sienos bus nutiestas 51 kilometras naujos elektros perdavimo linijos. „LitPol Link“ jungtis pradės veikti 2015 m. gruodį.

"Litgrid"

Dalintis
Verslas