Ashburn +24,3 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 17 Lie 2024
Ashburn +24,3 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 17 Lie 2024

Ministerija paskleidė melagingą ir klaidinančią informaciją apie daugiamečių pievų atkūrimą

2024/02/12


Lietuvos žemės ūkio taryba (LŽŪT) paneigia Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) visuomenei paskleistą dezinformaciją, jog Komisijos atsakymas dėl reikalavimo atstatyti pievas „nepaliko vietos interpretacijoms“!

Šių metų vasario 2 d. ŽŪM paskelbė, neva Europos Komisija galutinai nurodė atstatyti suartas daugiametes pievas. Tai yra netiesa.

Tai negali būti tiesa – tai prieštarautų ES sutarčių turiniui!

Europos Sąjungos (ES) teisės aktai niekuomet nereikalavo iš valstybių narių didinti daugiamečių pievų plotus, ypač ariamos žemės sąskaita, todėl niekuomet žemdirbiams už tai nebuvo skiriamos jokios papildomos išmokos ar kitoks skatinimas. ES reglamentai nurodo tik išlaikyti jų plotus.

ŽŪM pateikė kreipėsi į Europos Komisiją (EK) su prašymu išaiškinti reglamentinę nuostatą, kas yra daugiametė pieva, ką ir be šio išaiškinimo visi ir taip žinojo. Ir priešingai, nei teigia ŽŪM, išaiškinime vietos interpretacijoms pakankamai daug. Tačiau šį EK išaiškinimą ŽŪM pateikė tarsi suabsoliutintą EK įpareigojimą atkurti daugiametes pievas, kas yra visiškai klaidinanti informacija. Nesuprantama, kodėl taip elgiasi ministerija ir ko tuo siekia.

Daugiamečių pievų „atstatymo“ problema visoje ES aštriausia tik Lietuvoje. Būtent mūsų šalyje 2014-2018 m. pagal ŽŪM valdininkų sukurtas taisykles daugiamečių žolių plotai ant popieriaus „išaugo“ dirbtinai – tapo beveik dvigubai didesni (nuo 358 tūkst. ha – 2013 m. iki 743 tūkst. ha –2018 m., arba 93 proc. daugiau). Nei buvusieji, nei dabartinis ministras su ŽŪM valdininkais nepripažino ir nepripažįsta techninės klaidos, nors tai situaciją išspręstų iš esmės. Minėtu laikotarpiu į ES paramą pretendavę žemdirbiai turėjo tik dvi alternatyvas: priimti ministerijos brukamas taisykles arba pasitraukti iš BŽŪP ir tapti nekonkurencingais, būti išstumtais iš rinkos.

LŽŪT niekuomet nesutiko su tendencinga ir visuomenę klaidinančia ŽŪM pozicija. Teisinės valstybės principus gerbiančioje šalyje niekas nesuteikia teisės ministerijų kabinetuose Valstybės vardu keisti savininkams suteiktos ariamos žemės paskirtį, drausti jos naudojimą maisto produktams, tiekiamiems visuomenei, gaminti.

Lietuvos žemdirbiai aria tik jiems priklausančią ariamą žemę, ne pievas!

Žinią, kad daugiamečių žolių problema sukurta ne ES, bet Lietuvos ŽŪM, anksčiau Briuselyje apsilankiusiems LŽŪT atstovams du kartus pakartojo Europos Komisijos pareigūnai. Faktiškai tą pačią žinią parvežė vasario 8 d. su ES žemės ūkio komisaru susitikę Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) nariai. Komisija dabar jau aiškiai pasakė, kad atideda Lietuvos ŽŪM reikalavimą atstatyti daugiamečių žolių plotus, suteikdama vienerius metus situacijai ištaisyti!

Tačiau ŽŪM, saugodama munduro garbę, iki šiol nepaneigė savo paskelbtos žinios, vis dar ignoruoja net KRK pateiktą informaciją.

Todėl LŽŪT pakartoja žemdirbių protesto metu pasakytą GANA ir prašo KRK inicijuoti techninės, paritetinės sudėties ŽŪM, LŽŪT ir VDU Žemės ūkio akademijos atstovų darbo grupės sudarymą, kurios užduotis būtų objektyviai įvertinti ir perskaičiuoti referencinį daugiamečių žolių plotą, ištaisant 2014-2018 m. ŽŪM padarytas klaidas.

 

Ignas HOFMANAS, LŽŪT

Dalintis