Ashburn +25,9 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 1 Bir 2023
Ashburn +25,9 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 1 Bir 2023

Nuo kiaulių maro nukentėjusiems ūkininkams – papildomi milijonai

2014/06/20

Perskirsčius lėšas tarp Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. (KPP) programos priemonių, papildoma finansinė injekcija bus skirta žemės ūkio valdoms modernizuoti, miškų ekonominei vertei didinti ir kitoms priemonėms. Taip nusprendė KPP įgyvendinimo stebėsenos komitetas, siekiantis, kad kuo daugiau žemdirbių ir kaimo žmonių projektų būtų įgyvendinta, o ES lėšos – kuo sėkmingiau panaudotos. Stebėsenos komitetas, sudarytas iš Žemės ūkio ir kitų ministerijų, žemdirbių savivaldos, nevyriausybinių organizacijų atstovų, yra atsakingas už nuolatinę KPP pažangos peržiūrą, svarsto ir tvirtina atskirų metų pažangos ataskaitas, analizuoja programos įgyvendinimo ir tęstinių vertinimų rezultatus, teikia pasiūlymus dėl programos keitimo ir finansų valdymo.

Apžvelgiant socialinės ir ekonominės situacijos pokyčius bei jų poveikį KPP įgyvendinimui, komiteto posėdyje informuota, kad programos priemonės neabejotinai prisidėjo prie pajamų lygio augimo ir naujų darbo vietų kaime kūrimo. Ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės įvairino veiklas, diegė technologinius sprendimus, drąsiau investavo į valdų modernizavimą ir maisto produktų kokybės didinimą, dalyvavo profesinio mokymo ir konsultavimo veiklose. ,,Praėjusiais metais daugelis programos priemonių buvo įgyvendinamos sėkmingai. ,,Nepažangios” buvo tik dvi priemonės – tai ,,Dalyvavimas maisto kokybės schemose” ir ,,Miškų aplinkosaugos išmokos”, – pristatydama programos įgyvendinimą 2013 m. pastebėjo ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė.

    Pasak jos, pagrindinės profesinio mokymo ir informavimo veiklos problemos buvo susijusios su nepakankama mokymų lektorių kompetencija. Puikiai įgyvendinamos jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonės  populiarumą skatino tai, kad teikiamos paramos intensyvumas siekė 100 proc., o projektai – nedidelės apimties ir nesudėtingi. Stebėsenos komiteto posėdyje pastebėta, kad konsultavimo paslaugomis žemdirbiams naudotis trukdė tai, kad prie konsultacijų jie turėjo prisidėti savo lėšomis – smulkiesiems ūkininkams tai nebuvo patrauklu. „Kiek lėšų beskirsi žemės ūkio valdų modernizavimui, tiek jam truks“, – pareiškėjų aktyvumu stebėjosi J. Stakėnienė, pristatydama priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ įgyvendinimo eigą. Norintiesiems didinti miškų ekonominę vertę buvo sudaryta galimybė teikti paraiškas supaprastintuoju būdu, o tai padėjo pritraukti daugiau pareiškėjų.  „Su žemės ūkio produktų perdirbimo ir pridėtinės vertės didinimo priemone problemų neturime, tačiau didžioji  dalis projektų yra didelės apimties, todėl jų įgyvendinimas nevyksta taip sparčiai, kaip norėtųsi“, – pastebėjo Kaimo plėtros departamento direktorė. Tam tikrų sunkumų kelia žemės konsolidacijos projektai, nes čia yra daug smulkių naudos gavėjų. Gamintojų dalyvavimas maisto kokybės schemose skatinamas įvairiausiais būdais, tačiau, ŽŪM apmaudui, ši priemonė kol kas vis dar nepopuliari. Aktyviau buvo teikiamos paraiškos pagal priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, tačiau parama pagal šią priemonę mokama „mažomis porcijomis“ ir tai trukdo įgyvendinti investicijas. Vienintele populiariosios mažiau palankių ūkininkauti vietovių priemonės problema įvardintas lėšų stygius.

    Agrarinės aplinkosaugos priemonės pareiškėjams irgi buvo nevienodai įdomios. Pastebimai išaugo pareiškėjų, norinčių gauti „Natura 2000“ išmokas, aktyvumas. Pernai buvo sumažintos ir taip nepopuliarios agrarinės aplinkosaugos išmokos. O štai iki metų pabaigos buvo panaudotos visos pelno nesiekiančioms investicijoms – melioracijos grioviams tvarkyti skirtos lėšos. Informuota, kad šią priemonę numatoma įgyvendinti ir naujajame laikotarpyje. Posėdyje pastebėta, kad sklandžiai įgyvendinamos su mišku susijusios priemonės, išskyrus vieną – „Miškų aplinkosaugos išmokos“.              Pareiškėjai, teikę paraiškas pagal priemones, skirtas gyvenimo kokybei kaime gerinti, daugiausia vykdė veiklą kaimo turizmo paslaugų teikimo, amatų plėtros, mažmeninės prekybos, atsinaujinančios energijos gamybos, statybos paslaugų teikimo, biokuro gamybos, automobilių remonto, baldų gamybos ir kitose srityse. „Gaila, bet labai daug norinčiųjų pasinaudoti ES parama liko „už brūkšnio“, nes jau išnaudota visa skirtų lėšų suma“,  – apgailestavo J. Stakėnienė.

     Iki 2013 m. pabaigos vietos veiklos grupėms patvirtinta net 92 proc. lėšų, skirtų vietos projektams įgyvendinti. „Pastebėjome įdomų dalyką: vietos veiklos grupės „užsikrečia“ viena kitos sėkmės istorijomis – sklandžiai  įgyvendinamais projektais ir taip pat skuba vykdyti savuosius“,  – šypsojosi J. Stakėnienė.

   Kaip visada, laikotarpio pabaigoje KPP lėšos yra perskirstomos tarp priemonių ir nukreipiamos ten, kur jų labiausiai trūksta. Stebėsenos komitetas pritarė, kad virš 38 mln. Lt papildomai būtų skirta žemės ūkio valdoms modernizuoti. ,,Dalį lėšų skirsime jau pateiktiems projektams finansuoti, kita dalis bus nukreipta skatinti gyvulininkystės plėtrą vietovėse, kurios patenka į buferinę  afrikinio kiaulių maro zoną. Norime būtent šioje nukentėjusioje zonoje surengti paraiškų rinkimą ir suteikti žmonės naujų galimybių“, – kalbėjo komitetui pirmininkaujantis žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius. Papildomų lėšų gaus ir žemės ūkio vandentvarka – paramą pirmiausia norima skirti didesnį žemės našumo balą turinčiose teritorijose įgyvendinamiems melioracijos projektams. Papildyti bus ir priemonių ,,Miškų ekonominės vertės didinimas” bei „Natura 2000“ biudžetai. Siekiant paremti ypač populiarią priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos miškuose”, jai numatyta papildomai skirti 25 mln. Lt. Papildomos paramos sulauks ir vietos plėtros strategijas atitinkantys vietos veiklos grupių vietos projektai.

Posėdyje stebėtojo teisėmis dalyvavusio Europos Komisijos atstovo Felikso Lozano nuomone, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa įgyvendinama gerai. ,,Matome, kad jūs stengiatės įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir tikimės, kad sėkmingai panaudosite visas lėšas”, – sakė F. Lozano.

Stebėsenos komiteto dėmesiui buvo pristatyta ir naujoji Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa, jau nusiųsta derinti Europos Komisijai. Pastaroji per tris mėnesius turi pateikti savo pastabas. Numatoma, kad suderinus ir patvirtinus programą, pirmosios paraiškos bus pradėtos rinkti jau šių metų pabaigoje.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/06/01

Europos ūkininkai – prieš Gamtos atkūrimo įstatymą

Šiandien, birželio pirmąją, Briuselyje buvo surengta greita akcija (flešmobas). Ja norėta parodyti, kad pagal siūlomą reglamentavimą Europos paveiksle ūkininkui nelieka vietos.
2023/06/01

Girdiškės pasididžiavimas – unikalūs bažnyčios altoriai

Šilalė („Šilalės artojas“). Vos kelias dešimtis gyventojų turinti Girdiškė nuo se­no garsėja Švenčiausiosios Mergelės Marijos Snieginės baž­nyčia. Legendomis api­pintas ne tik jos pavadini...
2023/06/01

Baltijos valstybių užgrobimo byla JAV Kongrese 1953 metais – ką prisimename?

Prieš 70 metų Jungtinėse Amerikos Valstijose valstybiniu lygiu buvo plačiai tirta komunistinės SSRS įvykdyta Baltijos valstybių okupacija 1940 m. ir jos aplinkybės. Apie tai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Lietuvių išeivijos inst...
2023/06/01

Vaikų apsauga socialiniuose tinkluose: 5 moksliniais tyrimais paremti patarimai

Birželio 1 d. minima Tarptautinė vaikų gynimo diena kasmet primena pareigą ginti mažųjų interesus ne tik realiame, bet ir virtualiame pasaulyje. Ekspertai sako, kad vaikų auklėjimo sėkmės receptas slypi pusiausvyroje tarp švietimo ir protin...
2023/06/01

Nuo birželio 1 d. įmokos „Sodrai“ grynaisiais pinigais – tik „Perlo“ terminaluose

Nuo birželio 1 d. nebelieka galimybės įmokų „Sodrai“ mokėti grynaisiais pinigais Lietuvos pašte. Įmokas „Sodrai“ grynaisiais pinigais galima sumokėti „Perlo“ terminaluose.
2023/06/01

Seimas pradeda apkaltos procesą Seimo nariui P. Gražuliui

Seimas nusprendė pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Petrui Gražuliui ir kreiptis į Konstitucinį Teismą išvados, ar šio parlamentaro konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos išvadoje, prieštar...
2023/06/01

VDU Žemės ūkio akademija ir AB „Kauno grūdai“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Siekiant abipusiškai naudingos strateginės partnerystės verslo, mokslo, studijų srityse Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) kanclerė prof. Astrida Miceikienė ir AB „Kauno Grūdai“ generalinis direktorius...
2023/06/01

Lenkų ūkininkams apmaudu, kad kaip lietuviai negaus subsidijų už pieną

Lenkijos agrosektoriaus žiniasklaida jau rašo apie šalies ūkininkų apmaudą išgirdus, kad Europos Komisija ruošia pagalbos schemą Lietuvos ir Latvijos pieno gamintojams, tačiau Lenkija yra paliekama už borto.
2023/06/01

„BIOVELA Group“ augino rinkos dalį ir pardavimų pajamas

Mėsos perdirbimo įmonių grupė „BIOVELA Group“ praėjusiais metais ir toliau augino pardavimo pajamas, kurios didėjo 36 proc. ir pasiekė 234 mln. eurų.