Ashburn +9,4 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024
Ashburn +9,4 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Nuo sausio 29 d. paraiškas gali teikti konsultavimo paslaugų gavėjai

2024/01/26


Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sausio 29 d.–vasario 29 d. kviečia konsultavimo paslaugų gavėjus teikti paraiškas dėl konsultavimo paslaugų įsigijimo pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Konsultavimo paslaugos“.

Svarbu! Paraiškos priimamos iki vasario 29 d., tačiau ne ilgiau nei pasiekiama paramos paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma dotacijos forma. Tai yra, pasiekus šiam paraiškų teikimui skirtą 700 000 Eur paramos sumą, paraiškos toliau nebebus priimamos.

Paraiškų priėmimas bus stabdomas tokia tvarka

Nustačius, kad yra pasiekta paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma, kitą darbo dieną NMA svetainėje www.nma.lt apie šį faktą paskelbiamas informacinis pranešimas, kuriame nurodomas galutinis paraiškų priėmimo momentas (data, valanda), kuris negali būti vėlesnis nei tos pačios dienos 23:59 val.

Paraiškos, pateiktos nuo informacinio pranešimo paskelbimo iki jame nurodyto galutinio paraiškų priėmimo momento, yra priimamos ir vertinamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka, tuo tarpu tos paraiškos, kurios bus pateiktos po informaciniame pranešime nurodyto galutinio paraiškų priėmimo momento, nebebus toliau priimamos ir vertinamos.

Pareiškėjai ir remiamos konsultavimo paslaugos

Pagal SP priemonę dėl paramos konsultavimo paslaugoms įsigyti kviečiami kreiptis ūkininkai, miško valdytojai ar Europos inovacijų partnerystės (EIP) grupės susikūrimą ir inovacinį projektą planuojantys inicijuoti subjektai (pvz., ūkininkas, miškininkas, kooperatyvas ar jų grupė ir kt.), NMA patvirtinti kaip tinkami pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, – t. y., kvalifikuotomis ir specializuotomis individualiomis konsultacijos temomis, nurodytomis priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Pareiškėjai (ūkininkai, miško valdytojai bei (EIP) grupės susikūrimą ir inovacinį projektą planuojantys inicijuoti subjektai) turi atitikti įgyvendinimo taisyklėse nurodytas bendrąsias tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Tapę paramos gavėjais, jie konsultavimo paslaugomis privalo pasinaudoti iki 2024 m. gruodžio 13 d. (po konsultavimo paslaugų gavimo būtina užpildyti konsultantų vertinimo anketą, esančią VšĮ Žemės ūkio agentūros interneto tinklalapyje, per 10 d. d.).

Paramos dydžiai

Kvietimui paraiškas pagal SP intervencinę priemonę „Konsultavimo paslaugos“ konsultavimo paslaugoms teikti skirta paramos suma – 700 000 Eur.

Konsultavimo paslaugų temas ir paslaugų teikimo trukmę pagal atskiras temas paslaugų gavėjas pasirenka savo nuožiūra pagal individualius poreikius.

Konsultavimo paslaugų teikimo trukmė skaičiuojama valandomis, vienos konsultavimo paslaugų teikimo valandos fiksuotasis įkainis – 58 Eur be PVM. Paslaugų gavėjas SP intervencinės priemonės „Konsultavimo paslaugos“ įgyvendinimo laikotarpiu gali pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, kurių vertė – 2 000 Eur be PVM.

Paramos intensyvumas – 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paslaugų gavėjas 2024 m. gali pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, kurių vertė ne didesnė kaip 580 Eur be PVM.

Paraiškų vertinimas viršijus skirtą paramos sumą

NMA užregistravus konsultavimo paslaugų gavėjų paraiškas pirmiausia bus atliekamas gautų paraiškų tinkamumo vertinimas. Jei šioms paraiškoms reikalingų finansuoti lėšų poreikis viršija paraiškų priėmimo etapui skirtą lėšų sumą, bus vadovaujamasi įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka:

  • jei paraiškoms reikalingų finansuoti lėšų poreikis bus ne didesnis kaip 10 proc. paraiškų priėmimo etapui skirtos lėšų sumos, visos paraiškos finansuojamos iš 2027 metams paraiškų priėmimo etapams skirtos lėšų sumos;
  • jei paraiškoms reikalingų finansuoti lėšų poreikis viršys 10 proc. paraiškų priėmimo etapui skirtos lėšų sumos, sprendimą dėl papildomo lėšų skyrimo šioms paraiškoms finansuoti priims Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano valdymo komitetas (PVK). Jam neskyrus papildomų lėšų, paslaugų gavėjai bus atrenkami pagal paraiškos pateikimo pirmumą – datą ir laiką.

Paraiškų teikimo būdas

Konsultavimo paslaugų gavėjų paraiškos teikiamos užpildžius ŽŪMIS elektroninę dokumento formą, naudojantis ŽŪMIS portalo interneto prieiga adresu https://zumis.lt, arba paraiškos ir prašomi dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu paraiskos@nma.lt, pateikiant paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus (PDF formatu), arba teikiami naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), pateikiant skenuotas paraiškas ir prašomus dokumentus (PDF formatu).

Primintina, jog konsultavimo paslaugų ūkininkams ir miško valdytojams teikėjų paramos paraiškos NMA dar priimamos – jas pareiškėjai gali teikti iki sausio 31 d.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2024/04/25

Buvęs miestietis žemės ūkyje – kaip žuvis vandenyje

Kėdainių r. Vermenos žemės ūkio bendrovės (ŽŪB) karvės – vienos produktyviausių šalyje. Per dieną duoda vidutiniškai po 34 litrus pieno. „Karvė gali suėsti daug kokybiško pašaro, tačiau neduos daug baltyming...
2024/04/25

Ligonių kasos: gydymo įstaigose nustatytų pažeidimų nemažėja

Pernai teritorinių ligonių kasų (TLK) ekspertų atliktų patikrinimų metu nustatyta, kad gydymo įstaigos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) neteisėtai panaudojo daugiau nei 635 tūkst. eurų, rodo Valstybinės ligonių kasos prie Svei...
2024/04/25

IKMIS: pasėlių stebėjimas ir LŽŪKT konsultantų rekomendacijos

Pavasaris vis krečia išdaigas. Belieka tikėtis, kad, sniegui nutirpus, nebus didesnio šaltuko ir sulaukę šiltesnių dienų augalai vystysis visavertiškai. Ūkininkų laukia nemažas iššūkis – persiplanuot...
2024/04/25

Lietuvos parlamentas metams pratęsė sankcijas rusams ir baltarusiams

Rusijai tęsiant karą Ukrainoje, Lietuvos Seimas metams pratęsė nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Nors būta siūlymų baltarusiams nustatyti naujų ribojimų, parlamentarai jiems nepritarė.
2024/04/25

Investuoti į žemės ūkio valdas ūkininkai gali ir su projekto partneriais – iš viso paramai skirta beveik 100 mln. eurų

Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, iki gegužės 31 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas&ldqu...
2024/04/25

Tarptautinės operacijos metu sulaikyti vertingas knygas iš Europos bibliotekų grobę asmenys

Šią savaitę Lietuvos, Prancūzijos, Latvijos, Lenkijos, Šveicarijos bei Sakartvelo teisėsaugos pareigūnai įvykdė tarptautinę operaciją, kurios metu sulaikyti, įtariama, organizuotos nusikalstamos grupuotės nariai, iš Europoje e...
2024/04/25

Aktualūs pakeitimai dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos priemonėje

Žemės ūkio ministro balandžio 22 d. įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės.
2024/04/25

Radviliškio rajone statys „Agrokoncerno“ fermų kompleksą – darbų vertė 52,6 mln. eurų

Tvarios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovė „YIT Lietuva“ Radviliškio rajone, Bebrujų kaime, statys modernų 52,6 mln. eurų vertės „Agrokoncerno grupės“ karvių fermų kompleksą. 53 ha ploto sklype plėtojamas kom...
2024/04/25

Vidmantas Janulevičius. Kad Rusija mūsų nepultų

Savaitgalį džiaugėmės, kad JAV Atstovų Rūmai pritarė milijardinei paramai Rusijos užpultai Ukrainai. Nepaprastai svarbus momentas Ukrainai. Ir nors skeptikai vis tiek kabinėjasi prie paramos teikimo formos, bet ne skeptikai galų gale priima pasaul...