Ashburn +13,3 °C Debesuota
Sekmadienis, 10 Grd 2023
Ashburn +13,3 °C Debesuota
Sekmadienis, 10 Grd 2023

Parama skatina smulkiųjų bendradarbiavimą

2023/09/26


Nuo spalio 2 d. iki lapkričio 13 d. antrąjį kartą šiemet šalies smulkieji ūkio subjektai galės teikti paraiškas dėl tarpusavio bendradarbiavimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Šiam paraiškų teikimo etapui skirta 4 955 466 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų. Jau pasinaudoję tokia parama smulkieji kaimo verslininkai neslepia – nepasinaudoti galimybe būtų tiesiog aplaidumas. Juolab, kad ja gali naudotis ir smulkieji ūkininkai.

Išsprendė daug problemų

„Parama pagal veiklos sritį „Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas“ – puikus dalykas“, – tvirtino UAB „Angarų statyba“ vadovas Nerijus Bucylinas. Jis, kartu su partneriais bendradarbiaudamas statybos paslaugų teikimo srityje, 2020 metais pasinaudojo galimybe gauti 90 tūkst. Eur paramą ir nusipirkti veiklai vykdyti reikalingos technikos.

„Statome angarus iš metalo ir pagal ūkininkų pasirinkimą dengiame daugiasluoksnėmis plokštėmis arba skarda, todėl be technikos išsiversti negalime. Galima ją nuomotis, tačiau pigiau ir patogiau turėti savo, tad pasitarę su kolegomis ir pasinaudojome galimybe“, – aiškino  N. Bucylinas.

Jo teigimu, renkantis techniką, buvo atsižvelgta į kiekvieno partnerio poreikius ir galimybes, esant reikalui, technika, kurią įsigijo už paramos lėšas, keistis tarpusavyje. „Vienas kolega įsigijo mini krautuvą, kitas – ekskavatorių, mes ekskavatorinį krautuvą Pirkinys su kaupu pateisino lūkesčius. Ekskavatorinis krautuvas „CAT 432 S“ pakankamai universalus, naudodamas jį, gali atlikti daug darbų – iškasti duobes, išstumdyti žemes, kur reikia nuvežti krovinį“, – džiaugėsi N. Bucylinas.

„Ateityje, jau neabejodamas dėl naudos, ir vėl pasinaudosiu „Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimo“ parama, nes įmonei technikos reikia daugiau. Žinoma, svarbu surasti partnerius, kuriais galima pasitikėti, nes prisiimame bendrą finansinį įsipareigojimą. Mes  pasirinkome smulkias įmones, su kuriomis bendradarbiavome jau anksčiau. Rezultatais džiaugiamės ir mes, ir jie.“

MB „Mehmė“, susikooperavusi su partneriais – MB „Osmosas“ ir MB „Grsonita“, parama pagal veiklos sritį „Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas“ pasinaudojo du kartus: 2021-siais ir 2022 metais. Abu kartus parama siekė po 90 tūkst. Eur. Kadangi visų trijų bendrijų veikla yra susijusi su aplinkos tvarkymu, pakelių ir griovių priežiūra bei kitomis žemės tvarkymo paslaugomis, už gautas paramos lėšas buvo nupirkti du traktoriai ir šienapjovė.

„Kol neturėjome traktoriaus, teko pjauti krūmapjovėmis. Darbą, kurį anksčiau atlikdavo penki, o kartais – net aštuoni darbuotojai, dabar atlieka vienas traktorius ir vienas darbuotojas su krūmapjove. Taip ne tik paspartinome darbus, bet ir išsprendėme darbuotojų trūkumo problemą. Be to, sėdint traktoriuje galima dirbti ir lyjant nestipriam lietui, o pjaunant su krūmapjove, reikėdavo atsižvelgti į oro sąlygas. Įsigyta technika su partneriais naudojamės pagal sudarytą grafiką, todėl problemų, kad visi darbai supultų visiems kartu, nebūna“, – kalbėjo MB „Mehmė“ direktorius Aurelijus Bertulis.

Tiek kalbinti smulkieji verslininkai, tiek ir ūkininkai, pasinaudoją parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui teigė, jog toks bendradarbiavimas gal kiek ir panašus į kooperaciją, tačiau tai nėra tikroji kooperacija, nes išvengiama daugybės biurokratinių formalumų. Bet tokia bendrystės forma leidžia smulkiesiems ūkininkams, kaimo verslininkams lengviau įsigyti pačios moderniausios technikos ir ja dalytis tarpusavyje.

Remiama bendradarbiavimo veikla

Parama pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ gali būti skiriama fiziniams asmenims, smulkiųjų ūkių savininkams, smulkiesiems miško valdytojams bei labai mažoms įmonėms. Jie paraišką turi teikti kartu su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla, pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais.

Pareiškėjai ir (arba) partneriai turi būti veikiantys kaimo vietovėje ir kartu numatyti vykdyti bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais.

Pareiškėjai ir partneriai turi atitikti tinkamumo gauti paramos sąlygas ir reikalavimus: smulkiųjų ūkių žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED), išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur. Smulkiųjų miško valdytojų miško valda turi būti ne didesnė kaip 20 ha.

Labai mažos įmonės turi veikti ne trumpiau kaip dvejus metus bei iš veiklos gaunamos pardavimo pajamos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 vidutinio darbo užmokesčio dydžių. Fiziniai asmenys privalo būti kaimo gyventojai bei vykdyti individualią veiklą ne trumpiau kaip vienus metus ir iš veiklos gauti pajamų, kurios ataskaitiniais metais (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo ir (arba) partnerio veiklos pajamas) sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių (apskaičiuojama pagal ataskaitinių metų minimalios mėnesinės algos dydį).

Parama vienam projektui įgyvendinti gali siekti 90 tūkst. Eur be PVM, o didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. Eur. Skiriamos paramos intensyvumas priklauso nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų – projekto bendrosios išlaidos ir einamosios bendradarbiavimo išlaidos kompensuojamos 100 proc., verslo plano įgyvendinimo išlaidos – 60 proc., o kai verslo planas įgyvendinamas smulkiesiems ūkininkams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose – 70 proc. Tiesa, ataskaitiniais metais gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės) turi sudaryti ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo ir partnerio (vertinama kiekvieno atskirai) žemės ūkio veiklos pajamų.

Projektai vertinami pagal atrankos kriterijus, kuriuos atitikus suteikiamas atitinkamas balų skaičius.

Parama smulkiųjų bendradarbiavimui išliks

Pirmojo šiais metais paraiškų pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ teikimo etapo, kuriam buvo numatyta 6,88 mln. Eur paramos lėšų, metu buvo pateiktos 62 paraiškos. Jose paprašyta 5,017 mln. Eur paramos. Patvirtintos 34 paraiškos, kuriose paramos suma siekia 2,634 mln. Eur. Jau išmokėta 2,023 mln. Eur.

Iš viso parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui 2014–2020 metų laikotarpiui buvo numatyta skirti 16,35 mln. Eur paramos lėšų. Kadangi parama šiai veiklos sričiai sulaukė didelio smulkių ūkio subjektų susidomėjimo, lėšos šiai veiklos sričiai buvo padidintos. Šiuo metu patvirtinta paramos suma siekia 16,651 mln. Eur, o išmokėta – 12,017 mln. Eur.

Remti smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimą yra numatyta ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (SP). Parama bus teikiama pagal SP priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“. Paramos gali tikėtis bendradarbiaujantys pareiškėjai, jeigu jų kiekvieno VED bus nuo 4 tūkst. Eur iki 16 tūkst. Eur, o jei paraišką teiks vienas ūkis, VED turės būti nuo 8 tūkst. Eur iki 16 tūkst. Eur. Remiama bus žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimas. Teikiama investicinė parama, dotacijos (negrąžintinos paramos) forma, taikomas išlaidų kompensavimo arba sąskaitų apmokėjimo (pasirinktinai) būdai.

Parama galės dengti nuo 20 proc. iki 85 proc. projekto išlaidų, o didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negalės viršyti 25 tūkst. Eur, jei projektas įgyvendinamas 2 ūkio subjektų – parama negalės viršyti 50 tūkst. Eur, jei 3 ūkio subjektų – 75 tūkst. Eur, jei 4 ar daugiau ūkio subjektų – 100 tūkst. Eur. Skiriant paramą planuojama prioritetą teikti ūkininkų grupėms, žemės ūkio kooperatyvams, ekologiniams, pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus gamybą vykdantiems ūkiams, vykdantiems produkcijos perdirbimą, mišrios specializacijos ūkiams, pareiškėjams investuojantiems į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas.

 

Redakcijos nuotrauka

 

Nr. 272/7

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/10

Rusiški grūdai užkariauja Lietuvos rinką

Europos Sąjunga (ES) Rusijai netaiko sankcijų, susijusių su žemės ūkio produktų eksportu, todėl rusiškų grūdų srautai sėkmingai keliauja į Bendriją. Kaimyninė Latvija jau užsitarnavo šalies, importuojančios didžiausius rusiškų...
2023/12/10

Ledinės maudynės tampa kultūros dalimi

Vis daugiau savo sveikata besirūpinančių žmonių susidomi grūdinimosi ir imuniteto stiprinimo būdais, o žiema – pats tinkamiausias metas tam. Lietuvos sveikuolių sąjunga (LSS)  jau 34 metus organizuoja grūdinimąsi skatinančius renginius.
2023/12/10

Prakartėlės pasklido po Rokiškio dvarą – unikali tradicija tęsiasi

Artėjant Kalėdoms Rokiškio dvaro centriniuose rūmuose atsivėrė naujai sukurtų prakartėlių paroda. Dvaro teritorijoje esančiame kluone lankytojų laukia nuolatinė jų ekspozicija, o apšviestuose oficinų languose jau šį savaitgalį...
2023/12/10

Hidroenergetikai dvaro sodyboje restauruoja stogą: „Esame bendruomenės nariai“

Hidroenergetikos įmonė Biržuvėnų dvaro sodybos (Telšių r.) buvusį kartono fabriką nuomojasi jau dvidešimt metų ir siekia apsaugoti šį kultūros paveldo objektą.
2023/12/10

Remia sveikesnį vaikų maitinimą

Iki gruodžio 31 d. šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo įstaigos gali teikti paraiškas pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokykl...
2023/12/10

Nepamirškime patikrinti, ar bitės saugiai žiemoja

Žiemos laikotarpiu bityne darbo netrūksta. Ruoštis ateinančiai vasarai niekada ne per ansti, o kaskart apeiti ir pasiklausyti, kaip žiemoja bitės – kiekvieno bitininko pareiga.
2023/12/10

Nuo kitų metų gegužės – nauji reikalavimai pavežėjams, kitiems vežimo paslaugų teikėjams

Siekiant mažinti šešėlį ir užtikrinti didesnį keleivių saugumą bei geresnį aptarnavimą, nuo kitų metų gegužės planuojama pakeisti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais teisinį reglamentavimą. Tarp svarbiausių pokyčių &...
2023/12/10

Kaimas šventė naujojo tilto vardynas

Lietuvos kelių, žvyrkelių, tiltų būklė – viena iš svarbiausių patikimų temų peikti valdžią, politikus, biurokratus. Bet artėjant Kalėdoms būna išimčių – beveik stebuklų.
2023/12/10

Milijonai įsisavinti. Išmokų meldinės nendrinukės „apsaugai“ nusipelno ne visi? (II)

Išgarsinto brangiausio Lietuvoje paukštelio meldinės nendrinukės išsaugojimas dosniai remiamas ne tik per europinę LIFE programą, bet ir iš žemės ūkiui bei kaimo plėtrai skiriamos paramos. Šio reto giesmininko gl...