Ashburn +3,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023
Ashburn +3,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Patvirtintos visos VVG parengtos strategijos

2023/11/20


Praėjusią savaitę Žemės ūkio ministerijoje buvo patvirtintos visos vietos veiklos grupių (VVG) vietos plėtros strategijos (VPS), pateiktos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) kovo–gegužės mėnesiais kartu su paraiškomis dėl paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“.

Paraiškas ir kartu teikiamus VPS pateikė visos 49 šalies VVG. Bendra paraiškose prašoma paramos suma numatytoms VPS įgyvendinti sudarė daugiau kaip 75,5 mln. Eur – tai yra beveik visa šiam paraiškų teikimui skirta paramos suma, sudaranti 76 mln. Eur. ŽŪM buvo patvirtintos visų VVG strategijos.

Kaip numatyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse, VVG strategijos turi būti parengtos vadovaujantis ES ir nacionaliniais horizontaliaisiais principais: veiklos numatytos vykdyti subregioninėse vietovėse, laikomasi partnerystės principo, t. y. turi būti užtikrinta, kad nė viena viešųjų ir privačiųjų vietos socialinių ir ekonominių interesų grupė nekontroliuotų sprendimo priėmimo, laikomasi „iš apačios į viršų“ principo, skatinant, įtraukiant ir aktyvinant vietos gyventojus, skatinamas bendradarbiavimas tarp VVG teritoriniu ir tarptautiniu lygmeniu, skatinamos ir vystomos inovacijos, užtikrinamos moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimas, vietos jaunimas įtraukiamas į numatytas vykdyti veiklas.

Iš visų 49 VVG pateiktų VPS numatyta įgyvendinti 41 teminę strategiją. Vyraujančios parengtų VPS temos – turizmo regionuose skatinimas ir plėtra, socialinės įtraukties ir gerovės didinimas, ekonomikos skatinimas, sveikatinimo poreikių tenkinimas, strategijose pabrėžiamas gamtos išteklių tausojimas, tvarumas ir žaliosios ekonomikos vystymas.

Primintina, jog didžiausia skirta paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti – 200 000 Eur, jei VVG nėra nustačiusi kitos (mažesnės) paramos sumos. Kompensuojama nuo 40 iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti VPS įgyvendinti skirtų lėšų, priklausomai nuo įgyvendinamo projekto pobūdžio, kaip nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Po sprendimo skirti paramą VVG tampa paramos VPS vykdytojomis – apie šį sprendimą VVG jau informuotos, paramos sutartys nesudaromos. Patvirtintos VPS galės būti įgyvendinamos iki 2029 metų.

VVG naujas VPS skelbia savo interneto svetainėse, taip pat strategijas, pasirinkus dominančią VVG, galite rasti ir NMA interneto svetainėje www.paramakaimui.lt esančiame VVG žemėlapyje.

VVG numato pradėti skelbti kvietimus teikti vietos projektus paramai gauti pagal naujas VPS jau ateinančiais metais.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/09

Milijonai įsisavinti. Išmokų meldinės nendrinukės „apsaugai“ nusipelno ne visi? (II)

Išgarsinto brangiausio Lietuvoje paukštelio meldinės nendrinukės išsaugojimas dosniai remiamas ne tik per europinę LIFE programą, bet ir iš žemės ūkiui bei kaimo plėtrai skiriamos paramos. Šio reto giesmininko gl...
2023/12/09

Į ūkį traukia gausybė šeimų: šeimininkas siūlo ypatingą pramogą

Artėjančios šventos Kalėdos – stebuklingas laikas, kai norisi daugiau laiko skirti jaukumui, šeimai ir namams. Snieguotas ir šaltas gruodis kviečia parnešti į namus eglę ir skubėti su šeima ją puošti.
2023/12/09

Mėsos kukuliai per Kūčias ir kiti švedų kalėdinių tradicijų išskirtinumai

Nors kalėdinis laikotarpis džiugina įvairių tautybių žmones, gyvenantiems šiaurės šalyse jis dar ypatingesnis: šaltas ir tamsias žiemas norisi praskaidrinti šventišku spindesiu ir mielais ritualais. Lietuvių bend...
2023/12/09

Paraiškas teikę bendradarbiauti norintys smulkūs ūkio subjektai – pirmumo eilėje

Nuo spalio 2 d. iki lapkričio 13 d. šalies smulkieji ūkio subjektai teikė paraiškas dėl paramos tarpusavio bendradarbiavimui. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau sudarė ir šių paraiškų pirmumo eilę.
2023/12/09

Kretingos potvynio pamokos: ką prevenciškai gali padaryti savivaldybės ir patys gyventojai

Lapkričio pradžioje Kretingoje po stipraus lietaus kilęs potvynis, užpylęs gatves ir kiemus, ne tik naikino žmonių turtą, bet ir kilo taršos pavojus: teko į vandens telkinius išleisti nevalytas nuotekas. Šis įvykis atskleidė, ...
2023/12/08

Remia sveikesnį vaikų maitinimą

Iki gruodžio 31 d. šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo įstaigos gali teikti paraiškas pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokykl...
2023/12/08

Pelkėse verda tikra pekla (II)

„Ūkininko patarėjas“ toliau plėtoja pelkininkystės temą, kurios pradžia buvo publikuota 2023 m. gruodžio 2 d. numeryje. Tęsiame žurnalistinį tyrimą, kurio esmė – sužinoti, kodėl Europos Sąjungos (ES) ir valstybės lėšos kre...
2023/12/08

Investicijų projektams trūkstant valstybės žemės diskutuojama, iš kur jos paimti

Aplinkos viceministrei pareiškus, kad Lietuvoje beveik nėra laisvos valstybinės žemės investicijų projektams, Seimo Ekonomikos komiteto nariai abejoja, ar reikia steigti tokios žemės rezervo fondą. Kai kurie jų siūlo iš ūkininkų paim...
2023/12/08

Keisčiausios sukčių apgaulės – nuo Holivudo aktorių iki astronautų, neturinčių pinigų grįžti į Žemę

Sukčiaus gyvenimas liūdnas – jame nėra nei švenčių, nei laisvadienių. Netgi atvirkščiai – kol ruošiamės Kalėdoms, piktavaliai kimba į darbus, bandydami pavogti ir mūsų šventinę nuotaiką, ir pinigus. Todėl &s...