Ashburn +21,7 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 1 Spa 2023
Ashburn +21,7 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 1 Spa 2023


Žemės ūkio ministerija

 

Perdirbimui ir rinkodarai – finansinė paskata

2023/05/16


Siekiant didinti ūkiuose kuriamą pridėtinę vertę, būtina paskatinti juos pereiti prie naujų verslo modelių – ūkiuose užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimo ir aukštesnės pridėtinės vertės produktų gamybos. Tokių verslo modelių plėtra ne tik užtikrintų geresnį naujų ir pažangių produktų patekimą į rinkas, bet ir sudarytų galimybes padidinti ūkių pelningumą, pagerinti gamybos ir perdirbimo technologijas ūkiuose. Šiuo metu jau galima teikti paraiškas investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą.

Pareiškėjai ir prioritetai

Nuo gegužės 2 iki birželio 30 d. priimamos paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-–2020 m. programos (KPP) priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Dėl paramos gali kreiptis juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros veikla. Paramos paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriu, nepriimamos. Numatomas paramos biudžetas – 36,9 mln. Eur paramos lėšų.

Siekiama didinti konkurencingumą

Prioritetai bus suteikiami pareiškėjams, kurie sieks didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas. Taip pat prioritetine kryptimi laikoma maisto tiekimo grandinės organizavimo skatinimas, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Nustatytos šios priemonės veiklos srities tikslinės sritys: didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegti inovacijas, naujus technologinius procesus, vystyti žemės ūkio produktų rinkodarą. Tikimasi, kad pavykus sėkmingai įgyvendinti šią priemonę, bus pasiekti svarbiausi keliami tikslai: inovacijos kūrimas, diegimas ir sklaida žemės ūkyje, aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra, klimato kaitos švelninimas.

Kokios veiklos remiamos?

Šiuo metu remiama veikla apima šias sritis:

  • ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas (išskyrus augalininkystės produkcijos perdirbimą ir (arba) rinkodarą, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimą, įskaitant ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą, rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą);
  • kitų žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara:
  • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas, rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • augalininkystės produkcijos perdirbimas, rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas, įskaitant ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą ir (arba) rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą;
  • mėsos perdirbimas, rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • pieno perdirbimas, rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Svarbu nepamiršti, kad projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Dar daugiau dėmesio perdirbimui – Strateginiame plane

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (SP) taip pat skiriama daug dėmesio perdirbimo grandies žemės ūkyje stiprinimui. KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritimi „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ parama žemės ūkio produktų perdirbimui nesibaigia. Š. m. spalio-lapkričio mėn. bus galima teikti paraiškas pagal SP intervencines priemones. SP priemonei „Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą (finansinė priemonė)“ numatytas 10 mln. Eur finansavimas. Pagal šią priemonę žemės ūkio produktų perdirbimu užsiimantys ūkio subjektai galės gauti paskolas investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui. Pagal SP priemonę „Investicijos į bioekonomikos verslus“ pareiškėjai galės gauti investicinę paramą žemės ūkio produktų perdirbimui į aukštos pridėtinės vertės produktus.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/10/01

Ūkininkas Nikolajus Dubnikovas: „Būtinas vartotojų supratingumas ir sąmoningumas“

„Kai Lietuvoje atsirado mėsinė galvijininkystė, mes neturėjome didelės, gilios patirties ir istorijos. Tai ne itin buvo susiformavę ir prieškariniu laikotarpiu, o per sovietinį laikotarpį praktiškai nebuvo net galimybės. Tik at...
2023/10/01

Prieškario Kalvarija: Šv. Uršulės atlaidai ir didžiausias jomarkas apskrityje

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą mieste buvo įsikūrusios stambiausios apskrities įmonės. Prašmatniose kareivinėse stovėjo caro kariuomenės pulkai. Buvo milžiniškas kalėjimas, kuriame 1905 m. kalėjo sukilėliai. Tarpukaryje į didžia...
2023/10/01

Ištikus insultui tėra vienintelė auksinė valanda

„Paskaičiuota, kad per kiekvieną uždelstą minutę iki krešulio pašalinimo ar ištirpdymo žūsta 2 mln. neuronų. Tad svarbi kiekviena minutė. Mūsų Insulto gydymo centre atliekami insulto simuliacijos mokymai padeda tobulėti ...
2023/10/01

D. Tuskas: antivyriausybiniame mitinge Varšuvoje susirinko šimtai tūkstančių žmonių

Varšuva, spalio 1 d. (AFP-BNS). Lenkijos opozicijos lyderis Donaldas Tuskas, sekmadienį kreipdamasis į minią sostinės centre, sakė, kad į antivyriausybinį mitingą Varšuvoje susirinko šimtai tūkstančių žmonių.
2023/10/01

Kokybiškiausios jautienos receptas – ūkininkų patirtis plius mokslo inovacijos

Skanaudamas sultingą jautienos kepsnį retas šios rūšies mėsos mėgėjas susimąsto, kiek daug ne tik žmogaus darbo, bet ir mokslo žinių tuo metu yra jo lėkštėje. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) veik...
2023/10/01

Šv. Juozapo globos namuose išskirtinius patiekalus ruošia žinomas virtuvės šefas

Panevėžys (JP.lt). Itališka lazanija, troškinta jautiena, kepta kalakuto filė, įvairūs padažai, bulvių košė su natūraliu pienu ir sviestu, špinatų sriuba, salotos, cepelinai, naminė gira – štai tokiais ir k...
2023/10/01

Apžiūrėkime rūsius: ar tikrai bulvės saugios?

Laukuose daugiausia liko tik šalnų nebijančios daržovės, likusios jau baigiamos krauti sandėliuose, kur ir liks žiemoti. Vis tik apsaugotos nuo šalčių ne visada daržovės ilgesnį laiką išlieka sveikos. Pavyzdžiui, bulves gali p...
2023/10/01

Vaisių, daržovių bei pieno produktų vartojimas skatinamas jau šešerius metus

Kiekvienais metais vis daugiau ugdymo įstaigų įsitraukia į Programos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ veiklas. Vis daugiau vaisių ir daržovių, pieno ir pieno produktų vaikai su...
2023/10/01

Po atnaujinimo visuomenei atidaromas Pašilių stumbrynas

Valstybinių miškų urėdijos (VMU) Panevėžio regioninis padalinys spalio 2 d. 12 val. visuomenę kviečia kartu atverti atnaujinto Pašilių stumbryno vartus ir išrinkti vardus dviem šiemet pasaulį išvydusiems stumbriu...