Ashburn +34,4 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 22 Bir 2024
Ashburn +34,4 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 22 Bir 2024

Prarado 2,53 mln. eurų išmokų

2022/05/24


Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama, kad ūkininkai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir gaunantys išmokas už gyvulius bei dalyvaujantys su plotu susijusiose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose, neprarastų dalies jiems skirtų išmokų, analizuoja dažniausiai nustatytus pažeidimus ir ieško galimybių, kaip padėti ūkininkams išvengti galimų sankcijų.

Pagal pritaikytų sankcijų sumą daugiausia nustatoma neteisingo deklaravimo pažeidimų. Preliminariais duomenimis dėl šio pažeidimo 2021 m. pareiškėjai iš viso prarado 2,53  mln. Eur išmokų. Jei ūkininkai netiksliai įbraižo savo laukų ribas ir neišskiria netinkamų paramai plotų, gali būti nustatyti pažeidimai, dėl kurių gali būti taikomos sankcijos, o kai kuriais atvejais pareiškėjui gali prireikti grąžinti jau gautą paramą.

Taip pat deklaravimo pažeidimas nustatomas, kai nesilaikoma įsipareigojimų nenušienauti laukus, apsėti pūdymą ir pan. Šiai pažeidimo kategorijai priskiriami ir atvejai, kai pareiškėjas nepateikia valdymo teisę bei žemės dirbimo faktą patvirtinančių rašytinių dokumentų. Toliau rikiuojasi žalinimo reikalavimų pažeidimai (0,7 mln. Eur), kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimai (0,65 mln. Eur).

Nors pagal žalinimo paramos schemą išmoka mokama jau nuo 2015 m., tačiau pareiškėjų, kurie gauna mažesnę išmokų sumą, nes neatitinka reikalavimų, skaičius vis dar nemažėja. Žalinimo išmoka skiriama kiekvienam pareiškėjui už trijų pagrindinių žalinimo reikalavimų laikymąsi: pasėlių įvairinimą, ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) išskyrimą, turimų daugiamečių pievų ir ganyklų plotų išlaikymą. Jei ūkininkas nesilaiko nors vieno iš reikalavimų (pasėlių įvairinimo ar EASV deklaravimo), jis, atsižvelgiant į neatitikimo dydį, gali netekti net iki ¾ jam priklausančios žalinimo išmokos, o pakartotinių neatitikimų atveju sankcija yra dvigubinama ir gali sudaryti daugiau nei 100 proc. žalinimo išmokos.

Kompleksinės paramos reikalavimų privalo laikytis visi pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas, susietąją paramą už gyvulius, taip pat paramą pagal su plotu susijusias KPP priemones, nykstančių veislių gyvulius, miškų priemones. Nustačius reikalavimų pažeidimų, sankcijos taikomos pagal visą paraišką, t. y. mažinamos visos išmokos. 2021 m. daugiausia pažeidimų nustatyta dėl netinkamo valdoje laikomų galvijų, avių, ožkų ir kiaulių ženklinimo.

NMA siekia, kad ūkininkams būtų suteikta visa reikiama informacija, jie nebūtų baudžiami už mažareikšmius pažeidimus, o jei būtų teisminių ginčų, nesibylinėtų iki pat paskutinės instancijos, jeigu matoma, jog ūkininkas teisus.

Viena iš priemonių mažinti sankcijas – tai dar deklaravimo metu identifikuoti neatitikimus paraiškose. Jau ne pirmus metus NMA atlieka išankstinį paraiškų tikrinimą ir apie nustatytus neatitikimus informuoja atitinkamų savivaldybių žemės ūkio padalinius, kad pareiškėjai galėtų ištaisyti klaidas dar deklaravimo metu. Taip pat NMA deklaravimo metu savivaldybių žemės ūkio skyriams siunčia informaciją apie neteisingai įbraižytus laukus, skatindama pašalinti netikslumus ir išvengti sankcijų.

Svarbus postūmis dėl sankcijų mažinimo – bendromis Žemės ūkio ministerijos ir NMA pastangomis pakeisti teisės aktai dėl sankcijų ir skolų prevencijos, jų skaičiaus ir apimties mažinimo. Pakoreguoti teisės aktai taikomi 2021 m. paraiškoms. Pavyzdžiui, pareiškėjams, prašantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, supaprastinti pievų tvarkymo reikalavimai: nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iki spalio 30 d., nenuganytos žolės likučius smulkinti ir paskleisti draudžiama, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose (deklaruojamuose laukuose yra būtini gyvulių buvimo lauke požymiai – ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), kai pareiškėjų arba jų valdos partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 31 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,5 SG (vertinamas visų deklaruojamų pievų plotų ir laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų (galvijų, arklių, avių, ožkų) santykis).

 

Redakcijos nuotrauka

2022.05.24

NMA informacija

Susijusios temos - skaitykite: Nacionaline mokėjimo agentūra; NMA; ūkių modernizacija; išmokos; sankcijos;

Dalintis
Politika
Verslas