Ashburn +19,6 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 12 Bir 2024
Ashburn +19,6 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 12 Bir 2024

Registrų centras ragina paramos gavėjus pateikti finansines ataskaitas

2023/09/11


Tebesitęsiančio karo Ukrainoje fone Lietuvoje suaktyvėjo paramos rinkimas ir jos teikimas tiems, kam jos labiausiai reikia. Kilnių tikslų siekiančios įstaigos ir organizacijos plačiai ir daug viešina apie surinktą paramą ir jos panaudojimą. Viena iš veiklos viešinimo ir kartu atsiskaitymo prieš visuomenę formų yra organizacijoms privaloma metinė veiklos ataskaita. Registrų centras įspėja, kad laiku nepateikus šios ataskaitos rizikuojama prarasti paramos gavėjo statusą.

„Metinės veiklos ataskaitos ne pelno siekiančioms organizacijoms yra viena iš atsiskaitymo už nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus ar suteiktą paramą formų. Su šiomis ataskaitomis visuomenė gali susipažinti neatlygintinai, tad tai net tik padeda šioms organizacijoms populiarinti savo vardą ir pritraukti dar daugiau paramos, bet ir kartu didina skaidrumą bei kuria tarpusavio pasitikėjimu grįstą visuomenę. Ir atvirkščiai - organizacijai nepateikus savo veiklos ataskaitos Registrų centrui, visuomenė neturi galimybės susipažinti su jos veikla, ilgainiui gali sušlubuoti ir pasitikėjimas viena ar kita organizacija", – sako Registrų centro Juridinių asmenų departamento vadovė Jolanta Kazlauskienė.

Pasak jos, Registrų centras, siekdamas, kad kuo daugiau ne pelno siekiančių organizacijų pateiktų savo veiklos ataskaitas, šią savaitę išsiųs laiškus ataskaitų dar nepateikusioms ir įspės jas dėl rizikos netekti paramos gavėjo statuso.

Registrų centro skaičiavimu, šiuo metu yra beveik 3 tūkst. paramos gavėjo statusą turinčių viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų bei asociacijų, kurios nėra pateikusios savo veiklos ataskaitų už 2022 metus. Vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu Registrų centras gali panaikinti juridiniam asmeniui paramos gavėjo statusą, jei per du mėnesius nuo gauto įspėjimo šis juridinis asmuo nepateikia metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos ar metinės ataskaitos.

„Palyginti su praėjusiais metais, kai analogiškus įspėjimus gavo apie 6,5 tūkst., šiemet vėluojančiųjų pateikti savo ataskaitas organizacijų yra perpus mažiau. Pernai iš minėto skaičiaus maždaug pusė organizacijų per nurodytą terminą pateikė ataskaitas ir taip išsaugojo paramos gavėjo statusą. Vis dėlto dalis jo neteko ir taip gerokai apsunkino savo galimybes veikti. Buvo tokių atvejų, kai į Registrų centrą kreipiamasi jau netekus paramos gavėjo statuso. Deja, tačiau tokiais atvejais niekuo padėti nebegalime, todėl raginame organizacijas ir jų atstovus neignoruoti gautų perspėjimų", – kalba J. Kazlauskienė.

Ji taip pat pažymi, kad labai svarbu, jog organizacijos ir jos vadovų ar atstovų kontaktinė informacija būtų aktuali ir Registrų centro siunčiami laiškai pasiektų tinkamą adresatą.

Gavus įspėjimą – du mėnesiai sureaguoti

Gavusieji Registrų centro perspėjimą apie riziką netekti paramos gavėjo statuso turės du mėnesius, per kuriuos turėti pateikti finansinę ataskaitą. To nepadarius, paramos gavėjo statusas bus panaikintas be atskiro perspėjimo.

Įspėjimai bus siunčiami Juridinių asmenų registre nurodytu juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresu. Jei toks adresas registre nenurodytas, įspėjimas bus siunčiamas registre nurodytu elektroninio pašto adresu korespondencijai arba registruoti paštu, jeigu el. pašto adresas nenurodytas.

Vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu, juridinis asmuo, kuriam dėl nustatytų pažeidimų buvo panaikintas paramos gavėjo statusas, pakartotinai dėl šio statuso suteikimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų.

Remiantis Registrų centro atvirais duomenimis, šiuo metu paramos gavėjo statusą iš viso turi apie 30 tūkst. juridinių asmenų.

Iki šios dienos metines ataskaitas už 2022 metus jau yra pateikę per 10 tūkst. asociacijų, 6,2 tūkst. viešųjų įstaigų ir 0,8 tūkst. labdaros ir paramos fondų.

 

Registrų centro informacija

123rf nuotr.

Dalintis