Ashburn +19,7 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 15 Bir 2024
Ashburn +19,7 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 15 Bir 2024

Rūmų kronika: Andriejus Stančikas perdavė estafetę Sigitui Dimaičiui

2016/11/10


Buvęs Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas savo įgaliojimus demokratiškai perdavė laikinajam Rūmų vadovui Sigitui Dimaičiui.

Naujasis Lietuvos politinis ciklas prasidės lapkričio 14 dieną – tada 2016–2020 metų kadencijos Seimas susirinks į pirmąjį plenarinį posėdį. O naujas Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) istorijos puslapis bus atverstas mėnesiu vėliau – gruodžio viduryje. Užvakar ŽŪR taryba nusprendė gruodžio 14 d. surengti XV neeilinį Rūmų suvažiavimą, kurio delegatai išrinks naują ŽŪR pirmininką, vicepirmininkus, atšauks senąją ir patvirtins naująją Rūmų tarybą, pakeis Procedūrų ir etikos, Revizijos komisijų sudėtis, o išrinktoji ŽŪR taryba per pirmąjį posėdį patvirtins naują Rūmų prezidiumą. 1991 m. atkurtų Žemės ūkio rūmų kolektyviniai valdymo organai ketvirtį amžiaus tik guosdavosi, kad Lietuvos žemės ūkiui iš valstybės biudžeto tenka per mažai lėšų. Užvakar ŽŪR tarybos posėdžio tonas buvo visai kitoks – Rūmų nariai prisakė buvusiems savo vadovams, išlydėtiems į Seimą ir Vyriausybę, įtikinti valdančiąją koaliciją skirti didesnę ES ir nacionalinę paramą labiausiai apleistiems žemės ūkio sektoriams.

Paskutinė darbo diena Lapkričio 8-oji buvo paskutinė Rūmų pirmininko Andriejaus Stančiko (vadovavusio žemdirbių savivaldai nuo 2011 m. vasario 25-osios) ir jo visuomeninio pavaduotojo Broniaus Markausko (šešerius metus – Rūmų pirmininko, penkerius – vicepirmininko) darbo diena. 2017 m. valstybės biudžeto projekto žemės ūkio išlaidų sąmatą pristačiusi Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vedėja Edita Viešchnickienė sėdėjo netoli būsimojo naujojo savo viršininko – pagrindinio Seimo rinkimus laimėjusios Valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidato į žemės ūkio ministro postą B. Markausko. ŽŪR tarybos nariai ir posėdžio svečiai išgirdo, kad kitais metais Lietuvos žemės ūkis iš viso gaus 1 mlrd. 70 mln. Eur, tai yra 11,5 mln. Eur (1,1 proc.) daugiau negu šiemet, bet tik dėl to, kad 14,6 mln. Eur (1,9 proc.) padidės europinė parama (sieks beveik 798 mln. Eur). O iš Lietuvos biudžeto žemės ūkiui ir kaimo plėtrai numatyta apie 250 mln. Eur, kitaip sakant, 4,1 mln. Eur (1,6 proc.) mažiau lėšų negu šiais besibaigiančiais 2016-aisiais metais.

Trūksta dešimčių milijonų Labiausiai nuskriausta melioracijos programa – trūks 29,4 mln. Eur. 2017 m. numatoma rekonstruoti 1 750 km magistralinių melioracijos griovių (iš viso rekonstruotinų blogos būklės griovių yra per 10 tūkst. km, 2013–2016 metais šiems poreikiams neskirta nė cento). Žemės ūkio ministerija siūlo naujajai valdančiajai koalicijai rasti nors 6 mln. 836 tūkst. Eur socialinės infrastruktūros (kelių, tvenkinių, polderių) bendrojo naudojimo melioracijos statiniams ir 10 mln. 362 tūkst. Eur žemės ūkio melioracijos grioviams projektuoti bei rekonstruoti. Trūksta 862 tūkst. Eur ūkinių gyvūnų apdraudos nuo ligų, stichinių nelaimių, gaisrų, žaibų dalinėms įmokoms kompensuoti, o moksliniams tyrimams (taip pat ir šiuolaikinei afrikinio kiaulių maro profilaktikai sukurti) stinga 205 tūkst. Eur. Pastaruoju metu politikų nuolat pliekiamai, be vadovo likusiai Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai 2017 m. vis dėlto bus skirta 0,5 proc. didesnė nei šiemet parama (28,3 mln. Eur).

Kiaulės miške ŽŪR tarybos nariai siūlė savai naujajai valdžiai iš 2017 m. valstybės biudžeto skirti 10 mln. Eur pienininkystei, 1 mln. – gyvūnams apdrausti, taip pat sulyginti kaimo kelių, kuriems dabar numetami apgailėtini 5–7 proc. biudžeto pinigų, ir prabangių pajūrio, kurortinių zonų magistralių „teises“. Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė prašė paramos bulvių kerų ir gumbų apsaugai nuo žiedinio puvinio. Posėdžio svečiai piktinosi, kad gyvūnų gaišenoms sunaikinti valstybė skiria dešimt kartų daugiau lėšų negu gyvulių veislininkystei. Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas reikalavo įrašyti į ŽŪR rezoliuciją, kad ne valstybė karves ir kiaules turi veisti: „Prisigyvenome – Panevėžio rajone ūkininkas kiaules laiko miške, o valdiški kontrolieriai jam tik piršteliu pagrūmoja – negerai!“

Agrarinis „pageidavimų koncertas“ Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis sielvartavo dėl grėsmingai didėjančios kaimo jaunimo emigracijos į Vilnių ir užsienį. Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos tarybos narys Nikolajus Dubnikovas sarkastiškai kalbėjo, kad didesnė „absoliuti“ parama žemės ūkiui kitąmet – tik žodžių žaismas, nes iš kaimo plėtros priemonių programos, padedančios išgyventi bažnytkaimiams ir provincijos miesteliams, atimta beveik 13 mln. Eur. ŽŪM pareigūnė E. Viešchnickienė tikino, kad „viskas skaidru ir reglamentuota“, o ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis prašė Tarybos narių nepaversti posėdžio „pageidavimų koncertu“. ŽŪR taryba įrašė į savo rezoliuciją, kad pirmasis naujosios ŽŪM vadovybės darbas – rasti papildomus 35 mln. Eur melioracijai ir skirti lėšų augalų karantininių ligų prevencijai.

Tik sausainiai ir kava Paskui atėjo graudi atsisveikinimo akimirka. Į Seimą pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą išrinktas A. Stančikas ir vienmandatės Gargždų apygardos rinkimus laimėjęs B. Markauskas paskelbė atsistatydinantys iš visų dabartinių renkamų pareigų Rūmuose. Taryba nusprendė, kad XV neeilinis naujos ŽŪR vadovybės rinkimų suvažiavimas prasidės gruodžio 14 d. 11 val. Kaune. ŽŪR pirmininko, tarybos narių kandidatūras (paraiškas, biografijas) reikės atsiųsti Rūmams iki lapkričio 30 d. („Ūkininko patarėjas“ nemokamai suteiks visiems pageidaujantiesiems tribūną jų rinkimų programai paskelbti.) Suvažiavimo biudžetas – 480 Eur, tad, anot Rūmų vadovų, didelio pokylio nebus, tik sausainiai ir kava.

Favoritas net išraudo Prisiminęs, kaip 5 metus „ŽŪR galerą plukdė (gerai ar blogai, tegul nusprendžia Lietuvos žemdirbiai) tik į priekį“, A. Stančikas perdavė savo įgaliojimus laikinajam Rūmų pirmininkui S. Dimaičiui, pasakė vėl būsiantis aktyvus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys (2011–2016 metais partinį pažymėjimą buvo padėjęs į stalčių, kad niekas negalėtų apkaltinti politiniu šališkumu), galop, apstulbinęs susirinkusiuosius, paskelbė, kad geriausias jo įpėdinis būtų „santūrus, visus girdintis ir pastebintis“ Pramoninių uogynų augintojų asociacijos direktorius Adolfas Jasinevičius. Šis nelabai šalies agrarinei visuomenei pažįstamas žmogus net išraudo nuo daugybės į jį staiga susmigusių žvilgsnių.

Ministerija priartės prie Rūmų Toliau Rūmų tarybos posėdžiui vadovavęs S. Dimaitis išpūtė krūtinę: „Jaučiuosi kaip koks imperatorius – esu ir pirmininkas, ir vicepirmininkas, ir direktorius. Rūmuose to dar nebuvo per visą devyniasdešimtmetę jų istoriją! Bet tai ilgai netruks. Gruodžio 14-ąją turėsime naują demokratiškai išrinktą ŽŪR vadovybę. Palinkėkime, kad Rūmų pirmininko rinkimų kampanija būtų ori, garbinga, ne tokia, kaip šiemetė kova dėl JAV prezidento posto.“ Rūmai A. Stančikui padovanojo baltą laikrodį, B. Markauskui – kažkodėl juodą. Būsimasis (tikriausiai) žemės ūkio ministras B. Markauskas aukso kalnų Rūmams nepažadėjo, bet užsiminė, kad kandidatas į ministrus pirmininkus Saulius Skvernelis tikisi rasti papildomų biudžeto lėšų sumažinęs korupciją ir valstybės biurokratinį aparatą. „Jūs pirmieji sužinosite ŽŪM planus ir nuo pat pradžių būsite kviečiami išsakyti savo nuomonę dėl valstybės agrarinės politikos krypčių“, – tikino B. Markauskas. Tarybos nariai juokavo, kad nereikės toli važiuoti – B. Markausko kabinetas bus tame pačiame istoriniame Žemės ūkio rūmų pastate Kauno K. Donelaičio gatvės pradžioje, tik Rūmų iškaba bus pakeista „ŽŪM – ŽŪR“.

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS „ŪP“ korespondentas

Autoriaus nuotrauka

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.

Dalintis