Ashburn +16,4 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 2 Spa 2023
Ashburn +16,4 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 2 Spa 2023

Seimas papildė atmintinų dienų sąrašą

2023/06/08


Seimas priėmė Atmintinų dienų įstatymo pataisas, kuriomis nutarta papildyti atmintinų dienų sąrašą. Už tai numatančius pakeitimus balsavo 94 Seimo nariai, prieš buvo 1, susilaikė 10 parlamentarų.

Pagal priimtas naujas Atmintinų dienų įstatymo nuostatas sausio 4-ąją minėsime Pasaulinę Brailio rašto dieną, vasario 17-ąją – Nacionalinę emancipacijos dieną, vasario 27-ąją – Pasaulinę nevyriausybinių organizacijų dieną, kovo 1-ąją – Tarptautinę žmonių su negalia vežimėlio dieną, balandžio 2-ąją – Pasaulinę autizmo supratimo dieną, gegužės 5-ąją – Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo dieną, rugpjūčio pirmąjį šeštadienį – Bitininkų dieną, rugsėjo 23-iąją – Tarptautinę gestų kalbų dieną, spalio 10-ąją – Pasaulinę psichikos sveikatos dieną, spalio 15-ąją – Pasaulinę baltosios lazdelės dieną, lapkričio 16-ąją – Lietuvių polifoninių dainų – sutartinių dieną, gruodžio 3-iąją – Tarptautinę žmonių su negalia dieną.

Sausio 4-oji – Pasaulinė Brailio rašto diena

Sausio 4-ąją kasmet minima Pasaulinė Brailio rašto diena. Ši data saugo pasaulio neregių bendruomenei svarbaus žmogaus atminimą, todėl neatsitiktinai minima per šio rašto išradėjo Luji Brailio (Louis Braille) gimimo dieną. Įtraukiant šia dieną į Atmintinų dienų įstatymą siekiama įprasminti šią neregių ir silpnaregių bendruomenei svarbią dieną ir Lietuvos visuomenėje. Pasak šio siūlymo iniciatorės Seimo narės Monikos Ošmianskienės, Brailio rašto dienos minėjimas padės populiarinti Brailio rašto naudojimą viešosiose vietose, taip pat skatins pagalvoti, kokių pokyčių reikia, kad mūsų visuomenėje neregių ir silpnaregių bendruomenė jaustųsi kuo labiau įgalinta.

Vasario 17-oji – Nacionalinė emancipacijos diena

Nacionalinė emancipacijos diena siekiama priminti apie tęstinę emancipacinių idėjų svarbą ir skatinti lygiavertiškumo principais grįstą Lietuvos visuomenės viziją ir praktiką. „1918 m. vasario 17 d. įvyko pirmoji protesto akcija nepriklausomybę paskelbusioje Lietuvoje. Protestu reikalauta pripažinti moterų indėlį, atkuriant Lietuvos valstybę, ir kooptuoti moteris į Lietuvos Tarybą, kurioje buvo atstovaujama tik viena lytis – vyrai“, − pažymi šio pasiūlymo rengėja Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Pasak jos, įtraukiant šią dieną į atmintinų dienų sąrašą norima tinkamai paminėti Lietuvos moterų indėlį į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimą, suteikti galimybę diskutuoti apie įvairias žmogaus teisių problemas, susijusias su lytimi, socialine padėtimi, negalia, etnine tapatybe, amžiumi, religija, seksualine orientacija ir kitais pagrindais, skatinti tokių konstitucinių vertybių kaip lygiateisiškumas ir nediskriminavimo principas refleksiją bei įgyvendinimą.

Vasario 27-oji – Pasaulinė nevyriausybinių organizacijų diena

Įtraukiant į atmintinų dienų sąrašą Pasaulinę nevyriausybinių organizacijų (NVO) dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į įvairiose viešosios politikos srityse veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos svarbą ir pasiekimus bei suteikti platformą nevyriausybinėms organizacijoms keistis aktualia informacija ir gerosiomis praktikomis. Pasak šio pasiūlymo iniciatorės Seimo Pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen, šiuo metu Pasaulinė NVO diena yra minima daugiau nei 89 pasaulio valstybėse.

Kovo 1-oji – Tarptautinė žmonių su negalia vežimėlio diena

Tarptautinė žmonių su negalia vežimėlio diena minima kovo 1 d. Tai proga atkreipti į žmones, judančius vežimėlio pagalba, į sunkumus su kuriais jie susiduria ir galimybes, kurias vežimėlis žmonėms suteikia. Tai itin svarbi diena fizinę negalią turintiems žmonėms, kuriems vežimėlis yra neatskiriama jų gyvenimo dalis. „Šiandien žmonės judantys vežimėlyje susiduria su įvairiausiais iššūkiais, kylančiais dėl vežimėliui nepritaikytos aplinkos, ribojančios šių asmenų judėjimą, galimybes ir teises. Todėl neretai ši bendruomenė patiria socialinę atskirtį, netenka galimybės mokytis, dirbti, gyventi savarankiškai ar aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Tarptautinė žmonių su negalia vežimėlio diena bus proga atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į šias problemas ir pagalvoti, kaip galėtume jas geriau spręsti“, − pabrėžia pasiūlymo rengėja M. Ošmianskienė.

Balandžio 2-oji – Pasaulinė autizmo supratimo diena

Pasaulinė autizmo supratimo diena yra tarptautiniu mastu pripažinta diena, kasmet skatinanti Jungtinių Tautų valstybes nares imtis priemonių ir didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro raidos sutrikimus, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į kylančias problemas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, ugdyti visuomenės supratimą ir toleranciją įvairiems vaikams ir juos auginantiems tėvams. Kaip pažymi pasiūlymo iniciatorė Seimo narė M. Ošmianskienė, šios dienos įtraukimas į atmintinų dienų sąrašą padės gerinti visuomenės supratimą apie šį raidos sutrikimą, taip pat bus puiki proga atkreipti dėmesį į tai, kokių pokyčių reikia, kad visi autizmo spektro sutrikimą turintys asmenys ir jų šeimos mūsų visuomenėje jaustųsi gerai.

Gegužės 5-oji – Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo diena

Gegužės 5 d. visoje Europoje minima Europos savarankiško gyvenimo diena. Teisė gyventi savarankiškai yra JT Neįgaliųjų teisių konvencijos ašis. „Šiuo metu vyrauja požiūris, kad žmonės su negalia, ypač turintys protinę negalią ar sudėtingų komunikacijos poreikių, turi gyventi institucinėje priežiūroje. Praktiškai dažnai taip ir atsitinka, todėl žmonių teisė į savarankišką gyvenimą yra pažeidžiama. Minint savarankiško gyvenimo dieną bus aktualizuojama žmonių su negalia teisės į savarankišką gyvenimą tema, kylantys iššūkiai ir reikalingi pokyčiai ar sprendimai. Kartu bus atkreipiamas visuomenės dėmesys ir keičiamos pasenusios nuostatos apie žmonių su negalia savarankiškumą, įvardijant savarankišką gyvenimą kaip vieną svarbiausių žmonių su negalia žmogaus teisių principų“, − tvirtina šio pasiūlymo iniciatorė M. Ošmianskienė.

Rugpjūčio pirmasis šeštadienis – Bitininkų diena

Bitininkų diena siekiama pagerbti ir priminti visuomenei apie bitininkystės, kaip specifinės, senas tradicijas turinčias žemės ūkio šakos ir socialinio reiškinio, svarbą. Šio pasiūlymo autorius Seimo narys Gintautas Paluckas sako, kad bičių auginimas nėra vien ūkio šaka, bet ir praktinis pavyzdys, kaip žmonės kuria solidarumo ir tarpusavio pasitikėjimo ryšius. Jis pabrėžė, kad bitės turi nepaneigiamą naudą ekosistemoms, prisideda prie naudos žemės ūkiui ir tik mažoji naudos dalis lieka pačiam bitininkui, kurių, anot parlamentaro, Lietuvoje iš viso yra 12 000.

Rugsėjo 23-ioji – Tarptautinė gestų kalbų diena

Rugsėjo 23 d. pasaulyje yra švenčiama Tarptautinė gestų kalbų diena. Įtraukiant šią dieną į atmintinų dienų sąrašą siekiama pažymėti šios kalbos svarbą ir atkreipti dėmesį į jos prieinamumą žmonėms su klausos negalia.

Spalio 10-oji – Pasaulinė psichikos sveikatos diena

Spalio 10 d. kasmet minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena, o jos minėjimą 1992 m. inicijavo Pasaulinė psichikos sveikatos federacija (WFMH). Ši diena skirta didinti dėmesingumą psichikos sveikatai, supažindinti visuomenę su psichikos ligų priežastimis ir skatinti jų nestigmatizuoti. Šio pasiūlymo rengė M. Ošmianskienė sako, kad Lietuvoje didžiausią nerimą kelia savižudybių statistika, patyčių paplitimo mastai ir vaikų psichikos sveikatos rodikliai, taip pat egzistuoja psichikos sveikatos problemas stigmatizuojančios nuostatos ir ribotas informuotumas apie prieinamą pagalbą. Pasak jos, Pasaulinės psichikos dienos įtraukimas į atmintinų dienų sąrašą pabrėš psichinės ir emocinės sveikatos svarbą, skatins visuomenę susirūpinti ir kalbėti šia tema.

Spalio 15-oji – Pasaulinė baltosios lazdelės diena

Pasaulinė baltosios lazdelės diena yra reikšminga diena neregių ir silpnaregių bendruomenei. Pasak Seimo narės M. Ošmianskienės, šią dieną organizuojami įvairūs renginiai, siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių su regėjimo negalia problemas, informuoti apie regos sutrikimo priežastis, iš anksto užkertant kelią ligoms.

Lapkričio 16-oji – Lietuvių polifoninių dainų – sutartinių diena

Lietuvių polifoninės dainos – sutartinės – tai lietuvių tradicinės muzikos fenomenas, itin sena polifonijos forma, atsiradusi dar iki Lietuvos krikšto. Lietuvių daugiabalsės dainos – sutartinės – 2010 m. lapkričio 16 d. buvo įtrauktos į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Pasak šio pasiūlymo rengėjo Seimo nario Roberto Šarknicko, įtraukiant šią dieną į atmintinų dienų sąrašą siekiama pagerbti ir priminti visuomenei mūsų esmines tautos identiteto saugotinas nematerialias kultūros paveldo vertybes.

Gruodžio 3-ioji – Tarptautinė žmonių su negalia diena

Kasmet gruodžio 3-iąją minima Tarptautinė neįgaliųjų diena – proga atidžiau pažvelgti į negalią turinčių žmonių situaciją ir vaidmenį visuomenėje. „Šios dienos minėjimas leis aktualizuoti žmonių su negalia patiriamus iššūkius ir problemas, skatins ieškoti būdų, kaip mažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį“, − sako pasiūlymo iniciatorė M. Ošmianskienė.

 

Seimo kanceliarijos informacija

Asociatyvi 123rf nuotr.: rugpjūčio pirmąjį šeštadienį minėsime Bitininkų dieną

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/10/01

Maisto produktų ženklinimas ES: ar vartotojai yra gerai informuoti?

ES taiko pažangią ir sudėtingą maisto produktų ženklinimo sistemą, kuri apima tiek privalomą, tiek neprivalomą informaciją, teiginius apie sveikumą ir tvarumą, taip pat įvairias programas ir logotipus. Europos Audito Rūmai ką tik pradėjo naują aud...
2023/10/01

„East West Agro“ darbuotojams nemokamai skyrė 1,66 proc. įmonės akcijų

Žemės ūkio technikos ir grūdų sandėliavimo įrangos prekybos bendrovė „East West Agro“ su savo darbuotojais sudarė opcionų sutartis, pagal kurias jie nemokamai galės įgyti 1,66 proc. bendrovės akcijų.
2023/10/01

Ūkininkas Nikolajus Dubnikovas: „Būtinas vartotojų supratingumas ir sąmoningumas“

„Kai Lietuvoje atsirado mėsinė galvijininkystė, mes neturėjome didelės, gilios patirties ir istorijos. Tai ne itin buvo susiformavę ir prieškariniu laikotarpiu, o per sovietinį laikotarpį praktiškai nebuvo net galimybės. Tik at...
2023/10/01

Prieškario Kalvarija: Šv. Uršulės atlaidai ir didžiausias jomarkas apskrityje

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą mieste buvo įsikūrusios stambiausios apskrities įmonės. Prašmatniose kareivinėse stovėjo caro kariuomenės pulkai. Buvo milžiniškas kalėjimas, kuriame 1905 m. kalėjo sukilėliai. Tarpukaryje į didžia...
2023/10/01

Ištikus insultui tėra vienintelė auksinė valanda

„Paskaičiuota, kad per kiekvieną uždelstą minutę iki krešulio pašalinimo ar ištirpdymo žūsta 2 mln. neuronų. Tad svarbi kiekviena minutė. Mūsų Insulto gydymo centre atliekami insulto simuliacijos mokymai padeda tobulėti ...
2023/10/01

D. Tuskas: antivyriausybiniame mitinge Varšuvoje susirinko šimtai tūkstančių žmonių

Varšuva, spalio 1 d. (AFP-BNS). Lenkijos opozicijos lyderis Donaldas Tuskas, sekmadienį kreipdamasis į minią sostinės centre, sakė, kad į antivyriausybinį mitingą Varšuvoje susirinko šimtai tūkstančių žmonių.
2023/10/01

Kokybiškiausios jautienos receptas – ūkininkų patirtis plius mokslo inovacijos

Skanaudamas sultingą jautienos kepsnį retas šios rūšies mėsos mėgėjas susimąsto, kiek daug ne tik žmogaus darbo, bet ir mokslo žinių tuo metu yra jo lėkštėje. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) veik...
2023/10/01

Šv. Juozapo globos namuose išskirtinius patiekalus ruošia žinomas virtuvės šefas

Panevėžys (JP.lt). Itališka lazanija, troškinta jautiena, kepta kalakuto filė, įvairūs padažai, bulvių košė su natūraliu pienu ir sviestu, špinatų sriuba, salotos, cepelinai, naminė gira – štai tokiais ir k...
2023/10/01

Apžiūrėkime rūsius: ar tikrai bulvės saugios?

Laukuose daugiausia liko tik šalnų nebijančios daržovės, likusios jau baigiamos krauti sandėliuose, kur ir liks žiemoti. Vis tik apsaugotos nuo šalčių ne visada daržovės ilgesnį laiką išlieka sveikos. Pavyzdžiui, bulves gali p...