Ashburn +17,1 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 30 Geg 2024
Ashburn +17,1 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 30 Geg 2024

Siekiantiems paramų ir išmokų reikia sukrusti

2022/07/21


Siekiantys gauti susietąją paramąsertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ar plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, bei šiais metais pateikusieji paraiškas savarankiškai iki rugpjūčio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi atsiųsti tam tikrus dokumentus. Iki šios datos jaunieji ūkininkai – juridiniai asmenys, siekiantys gauti tiesiogines išmokas, Juridinių asmenų registre bei Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje turi būti įregistravę narius, kurie dalyvauja juridinio asmens veikloje.

susietoji parama, sertifikuota sėkla, parama už cukrinius runkelius, išmoka jauniesiems ūkininkams

Jei siekiama išmokų už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus

Siekiantys susietosios paramos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ūkininkai ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. NMA privalo pateikti sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus, jeigu sertifikuota sėkla buvo įsigyta iš dauginamosios medžiagos tiekėjo ir jeigu sėjai buvo panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla.

Jeigu sėkla buvo įsigyta iš Lietuvoje veikiančio dauginamosios medžiagos tiekėjo, būtina pateikti sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją ar jį atitinkantį dokumentą. Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris (kuris turi sutapti su nurodytuoju sėklos sertifikate), įsigytos sėklos kiekis, augalų rūšis, veislė ir kategorija. Dokumentai turi būti lietuvių kalba (atliktas oficialus vertimo patvirtinimas).

Jei pareiškėjas sėklą įsigyja tiesiogiai iš Europos Sąjungos šalyse veikiančio užsienio šalies (ne Lietuvos) dauginamosios medžiagos tiekėjo, jis turi pateikti sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) ir (arba) pakuočių etiketes. Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris (kuris turi sutapti su nurodytu sėklos sertifikate ir (arba) pakuočių etiketėse, kurias gali patikrinti NMA atlikdama patikrą vietoje), įsigytos sėklos kiekis, augalų rūšis, veislė ir kategorija.

Tuo tarpu jei sėjai buvo panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla, būtina pateikti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduodamą sėklos sertifikatą (ar jo kopiją) ir sertifikuotos sėklos pakuočių etiketes ar jų kopijas (pareiškėjo pasirinkta forma: spausdinta kopija, fotonuotrauka, skaitmeninė nuotrauka ar kt.), kuriose pateiktas siuntos numeris turi sutapti su nurodytu sėklos sertifikate.

Minėti reikalavimai galioja pareiškėjams, kurie šiais metais teikė paraiškas savarankiškai elektroniniu būdu per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS).

Jei siekiama paramos už cukrinių runkelių plotus

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, iki rugpjūčio 1 d. NMA privalo pateikti einamųjų metų produkcijos pirkimo–pardavimo sutarčių kopijas. Pastarosios sutartys sudaromos su baltojo cukraus gamintojais ar žemės ūkio kooperatyvais.

Nurodytus dokumentus tiek siekiantys išmokų už sertifikuota sėkla apsėtus javus, tiek paramos už cukrinių runkelių plotus pareiškėjai gali teikti pavėluotai iki rugpjūčio 26 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 1 proc. Vėliau pateikti dokumentai nebus administruojami, o parama nebus skiriama, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės.

Dokumentus reikia siųsti NMA adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt. Svarbu, siunčiant dokumentus, pareiškėjo parašu patvirtintame lydraštyje nurodyti pareiškėjo vardą, pavardę ar pavadinimą (jei siunčia juridinis asmuo), valdos numerį ir paraiškos registracijos numerį.

Jei siekiama išmokų pagal jaunųjų ūkininkų paramos schemą

Papildoma išmoka jaunajam ūkininkui mokama už deklaruotą plotą, jei jis atitinka išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimus. Asmuo pretenduoti į išmoką gali tik vieną kartą – būdamas fiziniu ar juridiniu asmeniu ar dalyvaudamas kaip fizinis asmuo juridinio asmens valdyme. Ji skiriama kasmet ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį, kai jaunasis ūkininkas einamaisiais metais deklaruoja naudmenų plotus, atitinkančius pagrindinės tiesioginės išmokos reikalavimus.

Jei pareiškėjas, siekiantis jaunojo ūkininko išmokos, yra juridinis asmuo, jis ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Juridinių asmenų registre ir Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje turi būti įregistravęs bei pateikęs duomenis apie narius, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje. Jeigu einamaisiais metais nustatoma, kad juridinio asmens veikloje dalyvaujantys fiziniai asmenys neatitinka reikalavimų, išmoka jaunamam ūkininkui neskiriama. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad juridinio asmens vadovas (direktorius, savininkas, kt.) privalo vadovauti juridiniam asmeniui ne trumpiau nei vienus kalendorinius metus, kuriais teikiama paraiška.

Neįregistravus fizinių asmenų iki rugpjūčio 1 d., juridiniam asmeniui jaunojo ūkininko išmoka neskiriama. Pareiškėjai kartą per kalendorinius metus iki rugpjūčio 1 d. per Elektroninių valdžios vartų portalą arba seniūnijoje turi atnaujinti savo valdų registracijos duomenis Valdų registre.

 

NMA informacija

2022.07.21

Susijusios temos - skaitykite: susietoji parama, sertifikuota sėkla, parama už cukrinius runkelius, išmoka jauniesiems ūkininkams
Dalintis
2024/05/29

Buvusiam Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl kyšininkavimo – reali laisvės atėmimo bausmė

Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kaltu pripažino buvusį Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorių Ričardą Pudževelį ir 5 asmenis. Buvusiam savivaldybės administracijos direktoriui skirta reali 4 metų ir...
2024/05/29

Tvarios technologijos reikalauja šiuolaikiško ir netradicinio specialistų požiūrio

Modernios Europos šalys kaip ateities ekonomikos vystymosi kryptį šiuo metu yra pasirinkusios žiniomis, tvarumo ir žiediškumo principais grįstą bioekonomiką. Taip siekiama kurti gerovę dabarties visuomenei, nesukeliant grėsmių...
2024/05/29

Vyriausybė pritarė bankų solidarumo mokesčio pratęsimui

Vyriausybė šios dienos posėdyje pritarė Finansų ministerijos ir Lietuvos banko parengtam Laikinojo solidarumo įstatymo (LSĮ) pakeitimo projektui, kuriuo solidarumo įnašo mokėjimas yra pratęsiamas 2025 metų mokėjimo laikotarpiui. Tuo ...
2024/05/29

Parama žemdirbiams, atsisakantiems dyzelinį kurą naudojančių grūdų džiovyklų

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) kviečia plėsti švarios, atsinaujinančios energijos dalį žemės ūkio sektoriuje bei pasinaudoti parama mažinant dyzelinio kuro naudojimą. Iki pat metų galo ūkininkai raginami teikti paraiškas i...
2024/05/29

Svarbiausia informacija apie rinkimus į Europos Parlamentą – audio formatu

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), ruošdamasi birželio 9 d. vyksiantiems rinkimams į Europos Parlamentą, svarbiausią informaciją rinkėjams įgarsino.
2024/05/29

Versliniai sodai: šiemet atsispirs nuo dugno?

Dėl nemalonių gamtos išdaigų pastaruosius kelerius metus Lietuvos verslinių sodų derlius nedžiugino nei sodininkų, nei obuolių mėgėjų. Šis pavasaris, nors ir švaistėsi šalnomis bei permainingais orais ir dar ankstoka ve...
2024/05/29

Ką galime dėl savo širdies?

„Daug alkoholio vartojančio ir rūkančio vidutinio arba vyresnio amžiaus žmogaus organizmas neleidžia jam sportuoti arba aktyviai gyventi“, – žalingų įpročių bei fizinės sveikatos toksišką jungtį nubraižo gydytojas kardiolo...
2024/05/29

Uostamiestyje bus gaminamas žaliasis vandenilis

Pirmasis Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje žaliojo vandenilio gamybos ir papildymo juo punktų projektas skinasi kelią įgyvendinimo link: baigtos visos planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) speci...
2024/05/29

Per 11 dienų prie ES valstybių išorinių sienų sulaikyta per 1,3 mln. klastočių: vyrauja gaminiai iš Turkijos ir Kinijos

Praėjusių metų gegužę Bulgarija ir Portugalija kartu su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra „Frontex“ iniciavo tarpvalstybinių bendrų veiksmų dienas (JAD), skirtas kovai su suklastotų prekių kontrabanda prie ES išorės s...