Ashburn +2,1 °C Mažai debesuota
Antradienis, 5 Grd 2023
Ashburn +2,1 °C Mažai debesuota
Antradienis, 5 Grd 2023

Smulkieji ūkininkai – dėmesio centre

2023/08/03


Finansinė parama smulkiųjų ūkių rėmimui buvo numatyta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje (KPP),  dar kryptingiau ir tikslingiau ji skirta Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (SP). Pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ jau išmokėta per 101 mln. Eur paramos lėšų, o SP paramai smulkiųjų bei vidutinių ūkių plėtrai skirta 60 mln. Eur.

Ūkiai stambėja

Pagal viešai skelbiamą statistiką, Europos Sąjungoje (ES) 19 ūkių iš 20 yra šeimos ūkiai, o daugiau kaip trys ketvirtadaliai ES ūkių yra mažesni negu 10 ha. Pagal ūkių pajamas ES yra 4,4 mln. labai mažų ir 3,1 mln. – mažų ūkių, o drauge jie sudaro 69 proc. visų ūkių. Lietuvoje, kaip skelbia Žemės ūkio duomenų centras, sausio 1 d. valdas iki 10 ha turėjo 106 262 ūkiai. 2019 m. vidutinis valdos žemės ūkio naudmenų plotas siekė 14,7 ha, o per 2019–2023 m. laikotarpį vidutinis valdos žemės ūkio naudmenų plotas padidėjo iki 15,4 ha.

Smulkūs ūkiai dažnu atveju yra nepajėgūs investuoti ir taikyti modernių technologijų, todėl parama siekiama efektyvesnio ūkininkavimo modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje ir didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą.

Daugeliui jų išsilaikymo rinkoje ramsčiu tapo KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities ,,Parama smulkiesiems ūkiams“ parama.

Paramos poreikis auga

KPP įgyvendinimo pradžioje – 2014 m. smulkiesiems ūkiams buvo numatyta skirti tik 12 mln.  Eur paramos, tačiau kasmet iš smulkiųjų ūkininkų sulaukiant paramos prašymų didesnei sumai, nei būna skirta lėšų, paramos lėšos buvo didinamos keletą kartų, ir iki šiol jau išmokėta suma siekia 101,3 mln. Eur.

Veiklos srities populiarumas bei patvirtintų paraiškų skaičius – 9 131, patvirtinta paramos suma – 103,8 mln. Eur, liudija apie tai, kad smulkūs ūkiai labai aktyviai dalyvauja paramos priemonėse, taip siekdami padidinti savo konkurencingumą. Dėl to ir lėšų smulkiųjų ūkių rėmimui nuolat ieškoma, perskirstant jas iš kitų priemonių ir veiklos sričių.

Iki šiol parama jau pasinaudojo beveik 6 700 ūkininkų. Didžiausia išmokos suma vienam verslo planui įgyvendinti – 15 tūkst. Eur. Parama teikiama kaip 100 proc. išmoka, mokama dviem etapais: pirmoji išmokos dalis (80 proc.) išmokama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po sprendimo skirti paramą, antroji išmokos dalis (20 proc.) mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.

Parama pagal minėtos KPP priemonės veiklos sritį teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, perdirbimui ir tiekimui rinkai.

Paramai pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ paraiškos buvo priimamos ir šiemet – gegužės–birželio mėnesiais, sulaukta didelio susidomėjimo. Kvietimui buvo skirta 16 229 404 Eur paramos lėšų, iš kurių 5 500 000 Eur – pieninės galvijininkystės sektoriui. Gautos 1 483 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 22 235 777 Eur.

Padėjo susikurti ūkius

Pasvalio rajone sodininkystės ūkį puoselėjantis Aidas Šimeliūnas prieš keletą metų pasinaudojęs KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ parama nusipirko modernų sodo darbams pritaikytą traktorių ir teigė, kad tai buvo nemenka paspirtis vystant ekologinį ūkį. Sodininkas prisipažino, kad  sodininkystės pradžia jam buvo nelengva. Gana pigiai nusipirkus buvusio ūkio sodą reikėjo sukaupti lėšų technikai įsigyti, trūko ir patirties.

Ekologinį sodininkystės ūkį A. Šimeliūnas įkūrė 2006 metais, nusipirkęs seną verslinį sodą, kuriame augo senos obelys. Tokio sodo priežiūra reikalavo daug laiko bei pastangų. Juolab kad pradėdamas ūkininkauti, kaip pats teigia, A. Šimeliūnas neturėjo beveik nieko. Todėl sodą šienaudavo mažu japonišku traktoriuku, kuris tokio masto darbams nebuvo tinkamas. Tad šienavimas užtrukdavo beveik savaitę. Situacija pasikeitė, kai pasinaudodamas KPP parama įsigijo modernų, sodo darbams pritaikytą traktorių, kuris leidžia dirbti daug efektyviau ir komfortiškiau, sutaupyti degalų.

„Man skirta parama sudarė 15 tūkst. Eur, nors pats traktorius kainavo daugiau – 21 tūkst. Eur. Prisidėjau pats, nes tokio traktoriaus ūkiui labai reikėjo. Tai buvo didžiulė paspirtis man, kaip smulkiam ūkininkui. Todėl ir kitus ūkininkus kviečiu naudotis tokia parama – nereikia to bijoti, jei atitinki sąlygas“, – tvirtino A. Šimeliūnas.

Jo ekologiškai puoselėjamame 4,2 ha sode auga senos, rudeninių veislių obelys, kurių derlių ūkininkas išveža perdirbti į užsienį, nes Lietuvoje juos realizuoti reikėtų labai skubiai per patį obuolių derliaus piką. KPP paramos lėšomis įsigytas traktorius praverčia ir prižiūrint naujai įveistą sodą, kuris jau užima apie 1,5 ha.

Zarasų rajone 20 ha ūkį turinti Alina Kačiulytė prieš keletą metų taip pat nusprendė dalyvauti KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srityje „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir gautą paramą skyrė žemės ūkio technikai įsigyti – pridėjusi dar ir savų lėšų pirko traktorių, žolės smulkintuvą bei pakrovėją.

Anot ūkininkės, net ir ne itin didelė 15 tūkst. Eur suma buvo ženkli parama nedideliam pieno ūkiui, kurį ji kūrė sekdama tėvų pavyzdžiu. „Besikuriančiam ūkiui labai reikėjo technikos. Todėl, sulaukusi galimybės pasinaudoti parama, tą ir padariau, o įsigyta žemės ūkio technika labai palengvino ūkio darbus, ypač ruošiant pašarus. Tai jau nemenka investicija, ypač tokiam smulkiam ūkiui“, – pripažino 4 karves laikanti ūkininkė. Jei ne parama, anot Alinos, tokią techniką ji vargu ar būtų iš viso pirkusi. „Kiek teko girdėti, Lietuvoje ne vienas smulkus ūkis, pasinaudojęs paramos lėšomis, išaugo ir sustiprėjo, tad kol yra tokia galimybė, reikia jos nepraleisti“, – tikino A. Kačiulytė. 

Smulkiesiems – tikslingesnė SP parama

Pagal 2014–2020 m. KPP tik smulkūs ūkiai investicijoms galėjo gauti iki 15 tūkst. Eur išmoką, o kiek didesni turėjo konkuruoti su stambiaisiais, ir tai buvo nelengva užduotis. Šiuo metu jau įgyvendinamame SP parama smulkiesiems yra dar tikslingesnė ir kryptingesnė – sukurtos atskiros intervencinės priemonės labai smulkiems ir smulkiems –vidutiniams ūkiams. SP priemonės orientuotos remti perspektyvių ūkių pajamas, skatinti tvarią gamybą ir didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegiant inovacijas ir naujas technologijas. SP smulkių ir vidutinių ūkių plėtrai numatyta skirti 45 mln. Eur paramos, labai smulkių ūkių plėtrai – 15 mln. Eur. Paramos paraiškų priėmimas šioms SP priemonėms numatytas spalio – gruodžio mėnesiais.

Labai smulkūs ūkiai bus remiami pagal priemonę ,,Labai smulkių ūkių plėtra“. Paramos lėšomis bus skatinama gaminti aukštesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktus, orientuotis į rinką, daugiau dėmesio skiriant naujoms technologijoms, skaitmenizacijai, taip pat norima paskatinti bendradarbiavimą, įgyvendinant ūkininkų grupių projektus ir kolektyvines investicijas.

Paramos galės prašyti ne tik žemės ūkio veikla užsiimantys fiziniai, bet ir juridiniai asmenys, žemės ūkio kooperatyvai, superkantys ir realizuojantys tik savo narių valdose užaugintus ir jų pagamintus produktus.

Svarbi dar viena naujovė – paramos galės kreiptis ir keli ūkio subjektai, įgyvendindami kolektyvines investicijas, tokiu atveju didėtų parama. 2023–2027 m. laikotarpiu labai smulkiems ūkiams numatyta didesnė parama – iki 25 tūkst. Eur. Jeigu projektą įgyvendins 2 ūkio subjektai, parama sieks iki 50 tūkst. Eur, jei 3 – iki 75 tūkst. Eur, o jeigu dalyvaus 4 ar daugiau ūkio subjektų – 100 tūkst. Eur.

Taip pat pakelta valdos ekonominio dydžio kartelė: kai paraišką teiks vienas žemės ūkio subjektas, valdos ekonominis dydis turės būti ne mažesnis kaip 8 tūkst. Eur ir ne didesnis nei 16 tūkst. Eur. Kai paraišką kartu teiks keli ūkio subjektai – žemės ūkio valdos ekonominis dydis turės būti ne mažesnis kaip 4 tūkst. Eur ir ne didesnis nei 16 tūkst. Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad parama nebebus mokama kaip išmoka – bus kompensuojamos išlaidos. Paramos intensyvumas sieks iki 85 proc.

Pagal SP intervencinę priemonę „Smulkių–vidutinių ūkių plėtra“ paramos galės kreiptis ūkiai, kurių įregistruotas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 tūkst. Eur. Pagal šią priemonę galima didžiausia paramos suma projektui – 200 tūkst. Eur, didžiausias paramos intensyvumas – 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

SP smulkiesiems numatyta skirti vadinamąją perskirstymo išmoką. Anksčiau smulkiems ūkininkams išmoka buvo skiriama už pirmuosius 30 ha, dabar ji bus mokama už pirmuosius 50 ha.

Išsamesnė informacija – www.nma.lt

logo

 

Redakcijos nuotrauka

Nr.299/7

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/05

Milijonai įsisavinti. O kur meldinės nendrinukės populiacijos šuolis? (I)

Turbūt daugelis Lietuvoje žino, kad brangiausias pas mus paukštukas – visaip išgarsinta meldinė nendrinukė. Brangus jis ne tik todėl, kad yra itin retas ir saugomas, bet ir pinigine išraiška. Tam skiriami milijona...
2023/12/05

Epideminį sergamumo lygį siekia vis daugiau savivaldybių

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, sergančiųjų gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) skaičius kas savaitę didėja. 48-ąją šių metų savaitę (la...
2023/12/05

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos uždarymo renginyje – padėkos sektoriaus atstovams

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimui artėjant prie finišo tiesiosios, Žemės ūkio ministerija pakvietė žuvininkystės sektoriaus atstovus ir suinteresuotas institucijas apžvelgti šios p...
2023/12/05

Vilniaus miesto klinikinės ligoninės gydytojui skirta 46,4 tūkst. eurų bauda

Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tirtą baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai kyšininkavimu buvo pareikšti dviem Vilniaus miesto klinikinės ligoninės gydytojams ir dviem juos papirk...
2023/12/05

Suteikta mokesčio lengvata ūkininkams – tik kompromisinis variantas

Biržai („Biržiečių žodis“). „Ūkininkams žemė yra pagrindinis turtas. Kad didieji mūsų rajono ūkininkai „išmestų“ žemės sklypus pardavimui tik tam, kad galėtų kompensuoti savo apyvartines lėšas, to dar nė...
2023/12/05

Seimas patvirtino 2024 metų valstybės biudžeto projektą

Šiandien Seime patvirtintas Finansų ministerijos parengtas 2024 metų valstybės biudžeto projektas, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas švietimo susitarimo įgyvendinimui ir trims Finansų ministerijos (FM) išskirtoms prioritet...
2023/12/05

Paprikos lauke – įdomesnės ir saldesnės

Ar visi esame matę vadinamųjų pomidorinių arba spiralinių paprikų, auginamų lysvėje? Tokių radome Salvinos Kievinienės ūkyje (Panevėžio r., Ramygala): čia paprikos pastaraisiais metais stebino derliumi ne tik šiltnamyje, bet ir lauke. Pa&sc...
2023/12/05

Parama tvarioms ūkių investicijoms

Šiais metais pradėtame įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginiame plane (SP) yra nauja intervencinė priemonė „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“, pagal kurią pirmasis kvietimas tei...
2023/12/05

Klaipėdos rajone pagerbti „Metų ūkis 2023“ prizininkai

Kasmetiniai apdovanojimai „Metų ūkis“ toliau tęsia tradiciją – šiemet buvo įteikti dar trys apdovanojimai prizines vietas pelniusiems ūkininkams, savo veiklą vystantiems Klaipėdos rajone.