Ashburn +15,5 °C Rūkas
Pirmadienis, 20 Geg 2024
Ashburn +15,5 °C Rūkas
Pirmadienis, 20 Geg 2024

Stiprina kovą su nelegalių pesticidų platinimu ir naudojimu

2022/03/27


Lietuvoje yra registruoti 462 įvairios paskirties augalų apsaugos produktai (AAP) ir tai didžiausia teikiamų rinkai produktų pasiūla per visą Lietuvos nepriklausomybės istoriją. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (VAT) siekia užtikrinti, kad rinkai tiekiami ir naudojami AAP būtų tik saugūs ir legalūs, t. y. registruoti ar tapatūs Lietuvoje registruotiems AAP. Tokie produktai tinkamai saugomi ir naudojami nekelia pavojaus žmonių sveikatai, gyvūnams bei aplinkai. 

Klastojimas yra pavojinga ir vis labiau auganti visų pramonės šakų, įskaitant ir AAP pramonę, problema. AAP padirbinėjimas turi daug neigiamų padarinių žmonių sveikatai, aplinkai, ekonomikai. Naudojant falsifikuotus AAP galimas derliaus praradimas dėl nenuspėjamo neaiškios kilmės ir sudėties AAP poveikio. Galima žala aplinkai bei žmonių sveikatai, nes nėra tikrinama padirbtų AAP sauga, poveikis, o registruoti AAP yra nuodugniai ištiriami ir atitinka griežtus reikalavimus. Nelegalių AAP klestėjimas rinkoje taip pat neskatina verslininkų investuoti į teisėtų, registruotų AAP kūrimą. Todėl labai svarbu rinktis legalius ir patikrintus AAP.

VAT vadovo Sergejaus Fedotovo teigimu, net ir tais atvejais, kai kenkėjams ar ligoms netikėtai užklupus Lietuvos augintojus nerandama efektyvaus AAP, VAT visuomet randa legalų kovos su jais būdą – yra išduodami leidimai AAP naudoti išimties tvarka ribotam naudojimui, taikomi kiti sprendimai. Taip pat didelis dėmesys skiriamas nelegalių (falsifikuotų, neregistruotų) AAP tiekimo rinkai ir naudojimo užkardymui.

Siekdama užtikrinti efektyvų nelegalių AAP užkardymą, VAT bendradarbiauja su Lietuvos augalų apsaugos asociacija (LAAA). Nesenai vykusiame susitikime buvo pristatytas ir aptartas VAT veiksmų planas bei jo priemonės. Susitikimo metu pasidalyta žiniomis, patirtimi ir įžvalgomis, kurios padės dar efektyviau kovoti su nelegalių AAP įvežimu, prekyba ir naudojimu. Gauta vertingų pasiūlymų, kurie bus įtraukti į kontrolės priemonių planą.

Šiais metais VAT įgyvendins daugelį kovai prieš nelegalius AAP skirtų priemonių.

 • Bus aktyviau ir plačiau viešinama informacija apie galiojančių teisės aktų reikalavimus bei išaiškintus nelegalios AAP prekybos atvejus.
 • Siekiant užfiksuoti nelegalių AAP pardavimų faktą ir pritaikyti teisės aktuose numatytas sankcijas, tokių produktų platintojams bus organizuojami „slapti pirkimai“.
 • Atliekant planinius ir neplaninius patikrinimus ūkiuose, vis dažniau bus imami augalų, jų dalių ir dirvožemio ėminiai ištyrimui, siekiant išsiaiškinti, ar nebuvo panaudoti neleistini (neregistruoti) AAP konkretiems augalams.
 • Planuojama dar didesnį dėmesį skirti gabenamų krovinių kontrolei pasienyje, kad prisidengiant kitų cheminių medžiagų kodais į šalį nebūtų įvežami ir naudojami nelegalūs AAP.
 • Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų ir užtikrinti kuo kokybiškesnį patikrinimų atlikimą, VAT regioninių skyrių specialistai į dalį patikrinimų vyks rotacijos būdu į kitų regioninių skyrių aptarnaujamas teritorijas, t. y. patikrinimus atliks kituose regionuose.
 • Planuojamas dar intensyvesnis bendradarbiavimas tarp šalies ir kitų valstybių institucijų, siekiant operatyviai įsitraukti nustačius galimai vykdomą neteisėtą veiklą ir ją užkardyti.
 • Planuojama tobulinti VAT vidaus tvarkas, kad būtų galima dar efektyviau nustatyti nelegalių (falsifikuotų, neregistruotų) AAP tiekimo rinkai, saugojimo, naudojimo atvejus.
 • Didesnį dėmesį skirti tapačių AAP prekybos kontrolei – esant poreikiui atlikti daugiau šių produktų sudėties tyrimų.
 • Išduotų leidimų naudoti asmeninėms reikmėms AAP, tapačius AAP, kontrolė.
 • Spartesniam galimai falsifikuotų AAP nustatymui planuojama pasitelkti pažangius tyrimo metodus, kurie leistų greitai atlikti indikacinius tyrimus.
 • Didesnio dėmesio sulauks įmonės, kuriose pastaraisiais metais buvo nustatyti pasikartojantys su nelegalių (falsifikuotų, neregistruotų) AAP veikla susiję pažeidimai.
 • Analizuojant teisinį reglamentavimą, teikti aukštesnėms institucijoms siūlymus inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie padėtų dar efektyviau kovoti su nelegalių AAP veiklomis – bus siekiama baudžiamosios atsakomybės už nelegalių AAP platinimą.

Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, numatytos didesnės baudos už AAP reikalavimų pažeidimus ne tik Administracinių nusižengimų kodekse, bet ir Augalų apsaugos įstatyme. Už neregistruotų ar falsifikuotų produktų laikymą, naudojimą ar pardavimą baudos fiziniams asmenims didėja ir gali siekti nuo 600 iki 3 800 Eur, o juridiniams – nuo 5 iki 14 proc. metinės apyvartos.

Taip pat VAT, vadovaudamasi bendradarbiavimo sutartimi su Nacionaline mokėjimo agentūra (NŽT), perduoda informaciją apie nustatytus pažeidimus, susijusius su AAP naudojimo reikalavimų nesilaikymu, tarp jų – ir pažeidimus dėl nelegalių (falsifikuotų, neregistruotų) AAP naudojimo. NŽT, gavusi tokios informacijos, pažeidėjams taiko sankcijas ir mažina paramos išmokas.

VAT fotoinformacija/ Nr. P 103

  2022.03.27 Susijusios temos - skaitykite: AAP; Nacionaline mokėjimo agentūra; 
Dalintis
2024/05/20

Penkiems asmenims – nauji įtarimai dėl savivaldybių tarybų narių lėšų naudojimo

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) atliekant ikiteisminius tyrimus dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti, pareikšti įtarimai Jonavo...
2024/05/20

Į Žaslių ežerą išleisti 7 tūkstančiai europinių ungurių – šiemet jų bus išleistas visas milijonas

Į Žaslių ežerą Kaišiadorių rajone išleisti 7 tūkstančiai europinių ungurių jauniklių. Iš viso šiemet į 63 šalies vandens telkinius planuojama išleisti daugiau kaip 1 mln. pavasarį į Lietuvą atsivežtų ir Žu...
2024/05/20

Gitano Nausėdos rinkimų triukas ar realūs planai?

Prieš mėnesį Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje su žemdirbių organizacijų lyderiais susitikęs kandidatuojantis antrai prezidento kadencijai Gitanas Nausėda pareiškė, kad jeigu jam rinkimai pasibaigs sėkmingai, Kęstu...
2024/05/20

Priminė kompensuojamas medicinos pagalbos priemones žaizdų priežiūrai ir prevencijai

Esant žaizdų po onkologinių ligų gydymo, trofinių opų, pragulų, stomos ir kitais panašiais atvejais žmonėms prireikia tam tikrų medicinos pagalbos priemonių odai ar žaizdoms prižiūrėti ir gydyti. Ligonių kasos primena, kad šios priem...
2024/05/20

Aptikus grubius higienos pažeidimus – sustabdyta duonos kepyklėlės veikla Kelmės rajone

Praėjusią savaitę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Šiaulių apygardos priežiūros skyrius atliko planinį patikrinimą duonos kepyklėlėje, esančioje Kelmės rajone. Patikrinimo metu nustatyti grubūs higienos, maisto laikymo są...
2024/05/20

Ekologiško viešojo maitinimo statistikos kreivė ėmė kilti aukštyn

Lietuvoje prieš trejus buvo sukurta nauja, moderni, sėkminga užsienio šalių patirtimi paremta ir nesudėtingai įdiegiama bei administruojama ekologiškų viešojo maitinimo įstaigų sertifikavimosi sistema. Jos principas &nd...
2024/05/20

Savaitgalį vienas po kito liepsnojo gyvenamieji namai, daug darbo turėjo ir ugniagesiai narai

Per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti 94 gaisrų ir atliko 119 gelbėjimo darbų. Viename iš gaisrų buvo traumuoti du žmonės.
2024/05/20

Statomame didžiausiame Europoje karvių fermų komplekse – ypatingas dėmesys gyvulių gerovei ir sveikatai

„Agrokoncerno“ įmonių grupė pradėjo unikalaus, Europoje analogų neturinčio karvių komplekso statybas. Radviliškio rajone, Bebrujų kaime, 53 hektarų sklype iškils keturios karvidės, kuriose iš viso bus laikoma 4 tūk...
2024/05/20

Nelegaliai prekybai AAP ateina sunkūs laikai – gali grėsti net baudžiamoji atsakomybė

Nuo šiandien, gegužės 20-osios, visoje Europos Sąjungoje (ES) įsigalioja nauja direktyva, kuria siekiama veiksmingiau kovoti su aplinkosaugos pažeidimais – už dalį jų grės baudžiamoji atsakomybė. Ši direktyva, kurios reikalavim...