Ashburn +27,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024
Ashburn +27,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024

Švaresnėms energetikos sistemoms pervedė beveik 3 mlrd. europinių lėšų, dalis jų – ir Lietuvai

2024/06/24


Šiandien Europos Sąjunga iš Modernizavimo fondo išmokėjo 2,967 mlrd. EUR 39 energetikos projektams dešimtyje ES valstybių narių remti. Šiomis investicijomis bus remiamas energetikos sistemų modernizavimas, energetikos, pramonės ir transporto sektoriuose išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Tai didžiausia iki šiol iš Modernizavimo fondo išmokėta suma.

Nuo 2021 m. sausio mėn. bendra išlaidų suma siekia 12,65 mlrd. EUR. Šios investicijos padeda valstybėms narėms pasiekti savo klimato ir energetikos tikslus ir padeda siekti ilgalaikio ES tikslo iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui.

Pirmąją 2024 m. išmoką gaunančios valstybės narės yra: Bulgarija (65,2 mln. EUR), Kroatija (52 mln. EUR), Čekija (835,2 mln. EUR), Estija (24,1 mln. EUR), Vengrija (76,8 mln. EUR), Latvija (26,8 mln. EUR), Lietuva (59 mln. EUR), Lenkija (67,5 mln. EUR), Rumunija (1095 mlrd. EUR) ir Slovakija (35 mln. EUR). Šiandien remiamais projektais daugiausia dėmesio skiriama atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos gamybai, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir diegimui, energetikos tinklų modernizavimui ir energijos vartojimo efektyvumui.

Šalys narės Modernizavimo fondo panaudos:

  • Lietuvoje – kaupimo pajėgumams, siekiant subalansuoti energetikos sistemas;
  • Latvijoje – atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui daugiabučiuose gyvenamuosiuose ir viešuosiuose pastatuose bei energetikos bendruomenėse;
  • Estijoje – energijos vartojimo efektyvumo didinimui ir atsinaujinančios energijos vartojimo didinimui viešojo sektoriaus pastatuose;
  • Lenkijoje – sunkiojo transporto infrastruktūros modernizavimui;
  • Čekijoje – namų ūkių rėmimui įsigyjant ir įrengiant naujas fotovoltines sistemas;
  • Bulgarijoje – elektros energijos perdavimo tinklo stiprinimui siekiant remti atsinaujinančiųjų išteklių energijos integraciją;
  • Kroatijoje – viešųjų vandens paslaugų tiekėjų fotovoltinės ir energijos kaupimo pajėgumams;
  • Vengrijoje – atsinaujinančių šaltinių energija grindžiamų centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimui ir plėtojimui;
  • Rumunijoje – elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių skatinimui;
  • Slovakijoje – vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių gamybai ir efektyviai kogeneracijai.

Fondas finansuojamas iš ATLPS

Modernizavimo fondas finansuojamas pajamomis, gautomis pardavus apyvartinius taršos leidimus aukcione pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Jo tikslas yra padėti 13 mažesnes pajamas gaunančių valstybių narių pereiti prie neutralaus poveikio klimatui. Paramą gaunančios valstybės narės yra: Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija ir Slovakija, taip pat Graikija, Portugalija ir Slovėnija. Šios šalys narės nuo 2024 m. sausio mėn. pagal peržiūrėtą ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) įgijo teisę gauti Modernizavimo fondo paramą.

Modernizavimo fondo lėšomis remiamos investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir naudojimą, energijos vartojimo efektyvumą, energijos kaupimą, energetikos tinklų modernizavimą, įskaitant centralizuotą šilumos tiekimą, vamzdynus ir tinklus, ir teisingą pertvarką nuo anglies priklausomuose regionuose.

 

Europos Komisijos informacija

123rf nuotr.

Dalintis