Ashburn +5,0 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 4 Grd 2023
Ashburn +5,0 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 4 Grd 2023


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Tautinio paveldo produktų kūrėjus vienijančios organizacijos kviečiamos teikti paraiškas

2023/10/18


Nuo spalio 16 d. iki spalio 30 d. tautinio paveldo produktų kūrėjus vienijančios organizacijos kviečiamos teikti paraiškas pagal Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos priemonės „Saugoti tautinį paveldą, skatinti bendruomenines ir kitas iniciatyvas“ papriemonę „Tautinio paveldo išsaugojimas“. Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 70 000 Eur paramos lėšų.

Paramos tikslas

Skatinti tautinio paveldo produktų kūrėjų susitelkimą ir bendruomeniškumą, bendruose projektuose populiarinant tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus, formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje.

Tinkami pareiškėjai

Pareiškėjais gali būti viešieji juridiniai asmenys, vienijantys tautinio paveldo produktų kūrėjus arba sertifikavę tradicinę (-es) mugę (-es):

 • asociacijos;
 • tradicinių amatų centrai, kurie pagal Lietuvos Respublikos juridiniame asmenų registre registruotus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka LR tautinio paveldo produktų įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka šiame nustatytas funkcijas;
 • viešosios įstaigos.

Remiama veikla

Priimamos paraiškos 2023 metų veiklai, nurodytai Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisyklių (Taisyklės) 12.1 ir 12.2 papunkčiuose, finansuoti:

 • dalyvauti tautinio paveldo produktus populiarinančiuose renginiuose Lietuvoje ir (arba) užsienyje;
 • organizuoti sertifikuotą tradicinę mugę.

Finansuojamos išlaidos

Pagal Taisyklių 12.1 papunktį finansuojamos pareiškėjo ar pagalbos gavėjo (1 asmens) vienų kalendorinių metų išlaidos:

 • Galutinio pagalbos gavėjo (1 asmens) kelionės išlaidos, kai vykstama į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius:
 • Lietuvoje – transporto degalai, viešojo transporto (išskyrus taksi ir pavėžėjimo paslaugų), kelto bilietai, parkavimas (per dieną kompensuojama iki 30 Eur kelionės išlaidų renginio dienomis ir (arba) dieną prieš ir (arba) po renginio); transporto degalų planuojamoms išlaidoms apskaičiuoti taikomas kuro įkainio dydis: 0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM) (nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita (2022 m. liepos 8 d. redakcija); jeigu tam pačiam renginiui prašoma kompensuoti ir nakvynės išlaidas pagal 13.1.3 papunktį, tai kompensuojamos tik vienos kelionės išlaidos į renginį ir iš renginio, o ekologiniai mokesčiai nėra kompensuojami;
 • užsienyje – lėktuvo, traukinio, kelto ar autobuso bilietai, transporto degalai, parkavimas, kelionės viešuoju transportu (išskyrus taksi ir pavėžėjimo paslaugų) bilietai (kompensuojamos kelionės išlaidos renginio dienomis ir (arba) iki 2 dienų prieš ir (arba) po renginio); transporto degalų planuojamoms išlaidoms apskaičiuoti taikomas kuro įkainio dydis: 0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM).
 • Tautinio paveldo produktų transportavimo paslaugų, kai vykstama į užsienio šalyse organizuojamas parodas, muges ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvą, išlaidos.
 • Nakvynės išlaidos, kai vykstama į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius Lietuvoje ir užsienyje. Kompensuojamų nakvynių skaičius negali būti didesnis nei renginio dienų skaičius plius viena naktis (pvz., jei renginys vyksta 3 dienas, kompensuojamos ne daugiau kaip 4 nakvynių išlaidos), bet ne daugiau 5 nakvynių vienam renginiui. Kompensuojama galutinio pagalbos gavėjo (1 asmens) nakvynė motelyje, svečių namuose, viešbutyje (ne aukštesnės kaip 3 žvaigždučių klasės) arba kambario, buto nuoma. Kompensuojant nakvynės išlaidas užsienyje, negali būti viršijama gyvenamojo ploto nuomos išlaidų 1 dienos norma, nurodyta Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 ,,Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. Miesto rinkliava (pagalvės mokestis) nekompensuojama.
 • Dalyvavimo parodose, mugėse ir (arba) kituose viešuose renginiuose išlaidos (dalyvio arba registracijos mokestis, ploto nuoma (galutiniam pagalbos gavėjui vienam renginiui kompensuojama ne daugiau kaip už vieną renginio organizatoriaus dalyviui numatytą vietą), vietos įrengimas, kai perkama paslauga).
 • Įrangos tradiciniams amatams gyvai demonstruoti ir (ar) tautinio paveldo produktams demonstruoti, ir (ar) realizuoti mugėse, parodose įsigijimo, įrengimo, nuomos išlaidos, reklaminių plakatų ir (ar) tentų, paženklintų tautinio paveldo produktų ženklais, įsigijimo išlaidos (tos pačios rūšies įrangos įsigijimo atveju kompensuojama vieną kartą per 5 metus).

Pagal Taisyklių 12.2 papunktį kompensuojamos sertifikuotos tradicinės mugės organizavimo išlaidos (mugės viešinimas visuomenės informavimo priemonėse, informacinių radijo ir televizijos laidų rengimas ir transliavimas, renginio vietos nuoma ir įrengimas, įrangos nuoma, dekoracijų transportavimas).

Pagalbos dydis ir intensyvumas

Neviršijant paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirtos pagalbos sumos, vienam galutiniam pagalbos gavėjui galima maksimali pagalbos suma yra:

pagal Taisyklių 12.1 papunktį:

 • iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui (ši nuostata taip pat taikoma A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro ne mažiau 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems populiarinti / realizuoti teikiama paraiška);
 • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui;
 • iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro mažiau nei 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems populiarinti / realizuoti teikiama paraiška;
 • jeigu galutiniu pagalbos gavėju Taisyklių 13.1.5 papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti yra pats pareiškėjas, kompensuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

pagal Taisyklių 12.2 papunktį – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų pareiškėjui.

Didžiausia galima pagalbos suma vieniems einamiesiems metams:

 • vienam galutiniam pagalbos gavėjui Taisyklių 12.1 papunktyje nurodytai veiklai finansuoti – 5 000 Eur;
 • vienam pareiškėjui Taisyklių 12.2 papunktyje nurodytai veiklai finansuoti – 10 000 Eur.

Lėšų skyrimas ir atrankos kriterijai

 

Jeigu gautose paraiškose bendra prašoma pagalbos suma didesnė nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, pareiškėjams bus taikomas Taisyklių 27 punkte nustatytas pirmumo kriterijus, o paraiškos bus reitinguojamos pagal Taisyklių 28 punkte nustatytus atrankos balus.

 

ŪP redakcijos archyvo nuotr.: Trakų krašto tradicinių amatų centre

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/04

Pelkėse verda tikra pekla (I)

Lietuvių tautosakoje pelkė apibūdinama kaip klampi vieta su stovinčiu vandeniu, kurioje knibždėte knibžda įvairiausių mistinių padarų. Todėl ji savo paslaptingumu nuo seno baidė ir domino žmones. Ši vieta ir dabar nepraranda susidomėjimo, n...
2023/12/04

Paaiškėjo dviejų žemdirbiškų konkursų nugalėtojai

Pirmąją žiemos dieną Kėdainių krašto žemdirbiai rinkosi į Krakes. Čia kultūros centre paskelbti konkursų „Metų ūkis“ ir „Metų žemdirbys“ nugalėtojai.
2023/12/04

Dekoratyvus, veržlus, skanus – kas?

Nedaug rastume augalų, tinkamų tiek želdynams, tiek gyvatvorėms, tiek nepageidaujamiems vabzdžiams atbaidyti, ir gydomųjų savybių turinčiomis uogomis. Jeigu užsimintume, kad iš jo pagaminta burtų lazdelė buvo pati galingiausia Hogvartse, ti...
2023/12/04

Svarbu tinkamai vykdyti įsipareigojimus – nekurti dirbtinių sąlygų gauti paramą

Siekiantys gauti paramą investiciniams projektams pareiškėjai turi užtikrinti, kad dirbtinai nekurs sąlygų gauti paramą. Svarbu žinoti, kad, jei skiriama parama, paramos gavėjai įpareigojami šios nuostatos laikytis visą projekto įgyv...
2023/12/04

Pradėta platinti nauja Vyriausybės taupymo lakštų emisija

Šiandien pradėta platinti nauja vienerių metų trukmės Vyriausybės taupymo lakštų (VTL) emisija, už kurią bus mokama 3,8 proc. metinių palūkanų. Taupymo lakštų emisija bus platinama gruodžio 4–18 d., o išperkama 20...
2023/12/04

Vyndarystės verslas: labiausiai norimas – rabarbarų vynas

Pakruojo rajone Klovainiuose gyvenantis Dainius Jurgaitis su gyvenimo drauge ir verslo partnere Aušra Šimkute prieš keletą metų kaime nusprendė auginti avietes, vėliau – iš uogų virti uogienes, džemus, dar vėliau ...
2023/12/04

Pagailo šaltyje paliktų jautukų

Plungė („Žemaitis“). Vos iškritus pirmajam sniegui ir paspaudus šaltukui, visi skubame kuo šilčiau apsirengti ir užtikrinti palankias gyvenimo sąlygas savo augintiniams. Deja, bet yra ir tokių, kurie į pastarąjį re...
2023/12/04

Apdovanoti sėkmingiausiai dirbantys tradiciniai amatininkai

Metų sandūroje Žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros surengtoje metinėje konferencijoje „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ apdovanoti sėkmingiausiai &sca...
2023/12/04

Prapliupusios liūtys ir kruša atėmė viltį nuimti derlių laiku

Kaip kasmet Australijos žemdirbiai derlių iš laukų į saugyklas suvežti planavo iki Kalėdų. Tačiau šalies pietryčiuose prasidėjusios neregėtos liūtys ne tik sustabdė darbus, bet ir pakenkė derliaus kokybei. Spėjama, kad apie 1 mln. t ...