Ashburn +30,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 24 Lie 2024
Ashburn +30,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 24 Lie 2024

VDU Žemės ūkio akademija ir AB „Kauno grūdai“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį

2023/06/01


Siekiant abipusiškai naudingos strateginės partnerystės verslo, mokslo, studijų srityse Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) kanclerė prof. Astrida Miceikienė ir AB „Kauno Grūdai“ generalinis direktorius Andrius Pranckevičius pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ši strateginė partnerystė, skatinant integruotos studijų sistemos sukūrimą, vykdant projektines veiklas bei didinant socialinę atsakomybę šiandien yra labai svarbi tiek VDU ŽŪA, tiek ir pačiai įmonei.

VDU ŽŪA kanclerė ir generalinis direktorius džiaugėsi aiškiai apibrėžtomis bendradarbiavimo galimybėmis, vystant įmonei ir VDU ŽŪA mokslininkams taikomuosius mokslinius tyrimus bei projektines veiklas tokiose srityse kaip „Naujų augalinės kilmės produktų kūrimas ir tobulinimas“, „Žaliavų potencialas biometano gamybai“, „Biodujų gamybos procesų optimizavimas“, „Organinių atliekų antrinis panaudojimas“.

Šiuo metu bendradarbiavimo veiksmai ir konkretūs darbai jau vyksta atskirose teminėse mokslininkų grupėse. Todėl generalinis direktorius A. Pranckevičius džiaugėsi esamais ir būsimais projektais naujų produktų kūrimo, inovacijų diegimo srityse. Jis akcentavo, kad didžiausiai Baltijos šalių regiono žemės ūkio ir maisto gamybos įmonei, vykdančiai veiklą visoje gamybos grandinėje ir gaminančiai produktus „nuo lauko iki stalo“, svarbu nuolat kurti naujus maisto produktus, modifikuoti ir atnaujinti esamus.

O šiandien be naujausių mokslo žinių pritaikymo daryti tai sudėtinga, tad bendra įmonės produktų kūrėjų veikla su VDU ŽŪA mokslininkais veikti kartu, yra labai sveikintina. Jis teigė, kad greitu laiku galės ne tik papasakoti apie įmonės profesionalų ir VDU ŽŪA mokslininkų bendrų projektų rengimą, tačiau ir realiai parodyti sukurtus produktus, pristatyti bendrą rezultatą visuomenei!

Sutarties pasirašymo metu taip pat buvo kalbama apie aktyvių studentų iniciatyvų skatinimą stipendijomis, glaudesnio bendradarbiavimo studijų kokybės užtikrinimo srityje galimybes, prisiimant konkrečios studijų programos globojimą. A. Pranckevičiaus teigimu, bendrovė tikrai galėtų aktyviai įsilieti į VDU ŽŪA studijų programų kokybės stiprinimo procesą.

Susitikimo metu VDU ŽŪA kanclerė prof. A. Miceikienė pristatė naujas ateities galimybių veiklas, galimus bendrus veiksmus, vystant su įmone partnerystės iniciatyvas skaitmenizavimo srityse, gyvulininkystės naujų produktų viešinime. Kanclerė pakvietė įmonės vadovą dalyvauti VDU ŽŪA verslo ir mokslo forume „Taškų sujungimas: Lietuvos bioekonomikos vystymo planas“, kuris bus organizuojamas 11-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Kaimo plėtra 2023: Bioekonomika siekiant Žaliojo kurso tikslų“ metu 2023 m. rugsėjo 26-28 d.

Sutarties pasirašyme dalyvavo kanclerės pavaduotoja prof. dr. A. Blinstrubienė, ŽŪA administracinės grupės vadovė dr. L. Skauronė, kurios džiaugėsi galimybėmis, įgyvendinant svarbias VDU ŽŪA socialinės partnerystės su verslu strategines iniciatyvas. Taip pat AB „Kauno grūdai“ administracijos vadovė Jelena Ramanauskienė ir AB „Kauno grūdai“ komunikacijos vadovė Aušra Petrauskė.

 

VDU ŽŪA informacija

Dalintis
Verslas