Ashburn +23,8 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024
Ashburn +23,8 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024

VDU Žemės ūkio akademijoje vykusiame EIP veiklos grupių renginyje skambėjo raginimas agroverslui: bus idėjų, bus ir inovatyvūs sprendimai

2023/10/07


Tarp paskutiniąją rugsėjo savaitę Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) gausiai užderėjusių renginių, sufokusuotų į šalies žemės ūkio ir regionų pažangą, darniai integravosi Tarptautinė Europos inovacijų partnerysčių (EIP) veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė.

Šio renginio tikslas – sutelkti šalies ir tarptautines EIP veiklos grupes, pasidalyti šių grupių įgyvendinamų projektų, kuriamų ir jau įdiegtų technologinių, socialinių, vadybos srities inovacijų gerąja patirtimi, išgryninti projektų administravimo problemas bei nusibrėžti prioritetinę kryptį naujajam ES finansiniam laikotarpiui.

Socialinė partnerystė ir keitimasis žiniomis remiantis EIP principais yra prioritetas

„EIP veiklos grupės suvienija mokslininkus, konsultantus ir praktikus, kurie jaučia poreikį naujovėms, bendradarbiavimui, tvariai žemės ūkio ateičiai. VDU ŽŪA mokslininkų dalyvavimas EIP projektuose yra labai svarbi Akademijos veiklos dalis, nes socialinė partnerystė ir keitimasis žiniomis remiantis Europos inovacijų partnerysčių principais yra vienas mūsų prioritetų“, – sveikindama renginio dalyvius kalbėjo VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė, akcentavusi, kad sparčiai besikeičiančių įvykių sraute yra itin prasminga trumpam stabtelėti ir įvertinti nuveiktus darbus, nes tai padeda generuoti naujas idėjas, inicijuoti projektus bei formuoti naujas komandas.

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Strateginio planavimo departamento direktorė Virginija Žoštautienė pasidžiaugė, kad praėjusiu ES finansiniu laikotarpiu Lietuva sugebėjo įgyvendinti arba baigia įgyvendinti daugiau kaip pusšimtį EIP projektų, o netukus startuos ir naujojo finansinio periodo projektai. „Akivaizdu, kad patirtis auga, bendradarbiavimas, kuriant naujas paslaugas ir produktus, tarp mokslo, konsultavimo ir verslo aktyvėja. Skatiname, kad naujos idėjos ateitų iš agroverslo – žemės ūkio, miškų, maisto sektorių poreikio problemų sprendimą realizuoti drauge su mokslininkais, o konsultantai gerąją patirtį skleistų kuo plačiau“, – EIP prioritetinę kryptį komentavo V. Žoštautienė.

zostautiene
ŽŪM Strateginio planavimo departamento direktorė Virginija Žoštautienė.

ŽŪM Strateginio planavimo departamento vyresnioji patarėja Goda Vainienė, kalbėjusi apie EIP žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje 2014–2020 metų ir 2023–2027 metų periodais, priminė, kad pagal KPP 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ buvo pasirašytos 52 paramos sutartys su EIP veiklos grupėmis. Projektams įgyvendinti buvo skirta 11,2 mln. Eur paramos suma.

Priemonė „Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje“

Pagal 2023–2027 m. strateginio plano intervencinę priemonę „Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje“ planuojama skirti 8 mln. Eur. Numatoma finansuoti 40 EIP veiklos grupių projektų įgyvendinimą. Parama bendradarbiavimo išlaidoms – 100 proc., investicijoms, susijusioms su inovacinio projekto įgyvendinimu, – iki 80 proc., parama inovacinio projekto įgyvendinimui – 200 000 Eur, projekto planui parengti – 3 000 Eur. ŽŪM atstovė atkreipė dėmesį, kad bendra skiriama paramos suma yra mažesnė nei praėjusį finansinį laikotarpį, tačiau ir pats dabartinis finansinis laikotarpis yra trumpesnis.

„BŽŪP horizontalusis tikslas – modernizuoti sektorių skatinant žemės ūkio ir kaimo vietovių žinias, inovacijas ir skaitmeninimą bei dalijimąsi jomis, taip pat skatinant jų diegimą. Šiais metais planuojama patvirtinti 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje“ įgyvendinimo taisykles bei atlikti EIP projektinių idėjų atranką, o kitąmet vykdyti kvietimus teikti Mokėjimo agentūrai EIP projektų įgyvendinimo planus bei EIP projektų paraiškas“, – darbo planais dalijosi G. Vainienė, ragindama lietuvius labiau pasitikėti savo jėgomis ir imti pavyzdį iš Pietų Europos šalių kolegų, ES lyderiaujančių EIP projektų rengime.

vainiene
ŽŪM Strateginio planavimo departamento vyresnioji patarėja Goda Vainienė.

ŽŪŽIS klasteris – žemės bei miškų ūkio žinių ir inovacijų kūrimui ir sklaidai

Tyrimų ir inovacijų ekspertas, komandos vadovo pavaduotojas Europos kaimo tinkle, EIP-AGRI prof. dr. Antanas Maziliauskas atkreipė dėmesį, kad VDU Žemės ūkio akademija jau kuris laikas sėkmingai teikia ekspertines paslaugas Europos Komisijai ir yra kompetentingus partnerius vienijančio konsorciumo narė, reikšmingai prisidedanti įgyvendinant ES bendrąją žemės ūkio politiką, kurios dėmesio centre – žemės ūkio žinių ir inovacijų sklaida.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis renginio metu priminė, kad Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistema (ŽŪŽIS, angl. AKIS) Lietuvoje sėkmingai startavo dar prieš trejus metus.

Ja siekiama įgyvendinti vieną svarbiausių ES BŽŪP strateginių tikslų – modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų taikymą.

2022 m. šalyje buvo sukurtas Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos (ŽŪŽIS) klasteris – proaktyvus bendradarbiavimo modelis, skirtas žemės bei miškų ūkio žinių ir inovacijų kūrimui ir sklaidai. Jo nariais tapo VDU, LSMU, VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, VšĮ Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, VšĮ ŽŪA mokomasis ūkis, VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras bei Žemės ūkio taryba.

ŽŪŽIS klasterio funkcijos yra ne tik kurti žemės ūkio žinias ir inovacijas, bet ir dalintis jomis, telkti žemės, maisto ir miškų ūkio, taip pat kitus kaimo plėtros subjektus bendrai veiklai, plėtoti dialogą ir bendras iniciatyvas.

maziliauskas
Tyrimų ir inovacijų ekspertas, komandos vadovo pavaduotojas Europos kaimo tinkle, EIP-AGRI prof. dr. Antanas Maziliauskas.

Pristatytas leidinys „Europos inovacijų partnerysčių (EIP) veiklos grupių projektai Lietuvoje 2023“

Šiųmetėje EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugėje buvo dalijamasi gerąja patirtimi bei pristatytas pirmasis tokio pobūdžio elektroninis leidinys „Europos inovacijų partnerysčių (EIP) veiklos grupių projektai Lietuvoje 2023“. Leidinio sudarytojas – VDU ŽŪA Verslo ir socialinės partnerystės centro Socialinės partnerystės skyrius, leidinys išleistas vykdomo Kaimo tinklo projekto „Komunikacijos priemonių, skirtų didesniam visuomenės įsitraukimui ir informacijos sklaidai apie KPP, įgyvendinimas“ NR. PLKT-PV-23-1-00862-PR001, lėšomis. VDU Žemės ūkio akademijos indėlį EIP projektinėje veikloje leidinyje atspindi 6 įgyvendinti arba tebeįgyvendinami projektai. Su leidiniu galite susipažinti ČIA.

VDU ŽŪA Verslo ir socialinės partnerystės centro Socialinės partnerystės skyriaus vadovės dr. Aistės Čapienės teigimu, Lietuvoje EIP veiklos grupėse drauge su ūkininkais ir kaimo plėtros organizatoriais dirba keleto mokslo institucijų atstovai, tačiau sąvado, atskleidžiančio atliktų darbų rezultatus, iki šiol neturėjome, todėl jis bus naudingas ir plačiajai visuomenei, ir naujų EIP projektų iniciatoriams.

Leidinio sudarytoja dr. Živilė Černiauskienė atskleidžia, kad jame pateikiama pagrindinė informacija apie EIP projektus ir jų rezultatus, projektų įgyvendinimo metu kilusius iššūkius, dalijamasi gerąja regionų, kuriuose inovacijos yra įdiegtos ir procesai tapo našesni, praktika. Iš viso leidinyje pateikiama 2016–2023 metų laikotarpio 30 EIP veiklos grupių projektų (15 jų baigti ir įgyvendinti).

Gerosios patirties skaida išvykose, prototipų demonstracinėje erdvėje ir laboratorijose

Antroje renginio dalyje dalyviai vyko į įmonę UAB „Biodinamika“, kurioje yra vykdomas vienas EIP projektų „Tvarus žemės ūkis – tvarus dirvožemis ir augalinė žaliava“, kurį įgyvendina VDU Žemės ūkio akademija. Dalyviai turėjo galimybę daugiau sužinoti apie šį projektą, projekto vykdytojai dalijosi gerąja patirtimi, atskleidė kilusiais iššūkius bei ateities planus.

Renginio dalyviai taip pat vyko į Kaišiadorių r. įsikūrusio ūkininko Gedimino Janonio augalininkystės ūkį, kuriame buvo diskutuojama apie žemės ūkio ateitį bei atkreiptas dėmesys į inovacijų naudą.

Antrąją dieną renginio dalyviai aplankė mokslo ir verslo bendradarbiavimo klubo „Inno Space“ prototipų demonstracinę erdvę, kurioje susipažino ir praktiškai išbandė mokslininkų sukurtus prototipus, taip pat VDU Žemės ūkio akademijos laboratorijose jie buvo supažindinti su vykdomais moksliniais tyrimais, turėjo galimybę padiskutuoti su mokslininkais bei susitarti dėl naujų, partneryste grįstų projektinių iniciatyvų.

 

Renginys „Tarptautinė EIP veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugė 2023“ vykdoma pagal Kaimo tinklo projektą „Komunikacijos priemonių, skirtų didesniam visuomenės įsitraukimui ir informacijos sklaidai apie KPP, įgyvendinimas“ NR. PLKT-PV-23-1-00862-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

vdu.lt                                                zum.lt

 

Užs. Nr. 308/8

Dalintis