Ashburn +0,1 °C Sniegas
Trečiadienis, 1 Vas 2023
Spausdintų leidinių prenumerata
Ashburn +0,1 °C Sniegas
Trečiadienis, 1 Vas 2023

Vidutinės natūralaus pieno supirkimo kainos kovo mėn.

2014/04/11

2014 m. kovo mėnesį vidutinė natūralaus (4,16 proc. riebumo ir 3,24 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 1 250,2 Lt/t. Kovo mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina sumažėjo 2,1 proc., palyginti su 2014 m. vasario mėnesiu (vasarį ji buvo 1 277,6 Lt/t). Bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina kovo mėnesį, palyginti su 2014 m. vasariu, sumažėjo 0,6 proc. 2014 m. kovo mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 18,8 proc. didesnė, palyginti su 2013 m. kovo mėn. (ji padidėjo nuo 1 052 Lt/t iki 1 250,2 Lt/t). Per 2014 m. sausio-kovo mėn. buvo supirkta 289,46 tūkst. t natūralaus pieno, t. y. 6,4 proc. daugiau negu per 2013 m. tą patį laikotarpį (271,99 tūkst. t). Per 2013-2014 kvotos metus pieno pardavimo perdirbti kvota įvykdyta 78,3 proc. (per praėjusius kvotos metus – 79,2 proc.).

Informacija apie 2014 m. kovo mėnesio vidutines pieno supirkimo kainas

Įmonės pavadinimas

Vidutinė įmonės mokėta kaina už natūralų pieną Lt/t

Supirkto pieno

pieno, už kurį apmokant nebuvo taikytos nuoskaitos

pieno už kurį apmokant buvo taikyta bent viena nuoskaita

vidutinė

Riebumas proc.

Baltymin-gumas proc.

1 AB „Pieno žvaigždės“

1315,9

835,3

1309,3

4,19

3,29

2 UAB „Marijampolės pieno konservai“

1338,1

875,5

1333,5

4,13

3,25

3 AB „Rokiškio sūris“

1217,2

773,6

1211,0

4,15

3,23

4 AB „Žemaitijos pienas“

1287,2

948,1

1283,5

4,15

3,24

5 ŽŪB „Šaltekšnis“

1342,1

943,5

1340,3

4,41

3,21

6 AB „Vilkyškių pieninė“

1145,9

764,0

1132,6

4,08

3,14

7 Bariūnų ŽŪB Joniškio r.

1066,5

-

1066,5

4,62

3,45

8 Pienininkystės koop. „Žalmargė“

979,5

664,7

965,8

4,16

3,11

9 ŽŪB „Pienė“ Alytaus r.

897,1

-

897,1

4,19

3,10

10 L.Kaminskienės psp

983,6

-

983,6

4,13

2,97

11 ŽŪK „Pakražantis“

977,3

988,9

977,6

4,21

3,00

12 ŽŪB „Vežimas"

831,1

-

831,1

4,10

2,80

13 UAB „Krokialaukio pieninė“

911,3

-

911,3

3,83

3,00

14 ŽŪK „Rešketėnai“

1096,2

995,6

1094,8

4,24

3,23

15 ŽŪK „Melbras“

1096,7

1189,6

1103,9

4,31

3,10

16 ŽŪK „Senoji kryžkelė“

1085,3

870,2

1082,8

4,27

3,05

17 ŽŪK „Dovainonių agroservisas“

779,2

606,3

766,3

3,96

3,00

18 J.Vaitkevičienės ĮI Alytus

1269,2

880,4

1263,6

4,14

3,16

19 Raudėnų pienininkų koop. „Roinga“

1002,4

660,5

989,2

4,42

3,13

20 ŽŪB „Pienė“ Kretingos r.

977,3

899,2

975,5

4,13

3,11

21 ŽŪKB „Pieno gėlė“, Plungės r.

1142,5

884,9

1133,5

4,20

3,16

22 UAB „Pieno upės“

1054,5

946,6

1051,5

4,14

3,09

23 Griškabūdžio ŽŪB, Šakių r.

885,1

940,2

886,8

4,12

2,95

24 ŽŪK „Pieno šaltinis“

863,3

762,4

861,5

4,09

3,05

25 V.Glinsko gamybinė įm. Marijampolės r.

1053,0

1116,7

1060,1

4,02

3,02

26 UAB „Liučiūnų žemė“

917,2

684,3

861,2

4,73

3,32

27 ŽŪKB „Pamario pienas“

1123,1

700,5

1122,3

4,10

3,17

28 KB „Zanavykų krašto pienas“

1001,3

898,0

1001,1

4,13

3,03

31 ŽŪK „Jonavos javai“

990,5

622,2

964,4

4,30

3,20

32 ŽŪKB „Pieno banga“

905,6

-

905,6

4,21

3,22

35 UAB „MGL Baltija“

1512,2

-

1512,2

4,26

3,42

36 ŽŪK „Paežerių pienas“

1037,5

-

1037,5

4,28

3,28

37 ŽŪK „Dobilo lapas“

1083,8

939,1

1081,1

4,14

3,13

38 Koop. „Pieno puta“

1140,9

959,9

1138,9

4,40

3,24

39 KB „Žalioji lanka“

960,9

821,2

953,3

4,34

3,11

40 ŽŪK „Ėriškių pienas“

1007,5

951,3

1002,7

4,45

3,12

41 KB „Dzūkijos pienas“

1079,6

760,9

1073,2

4,20

3,09

42 KB „Ūkininkų pienas“

970,7

626,0

964,0

4,13

3,14

43 KB „Lietuviškas pienelis“

1008,9

656,7

1001,8

4,00

2,97

44 UAB „Lukšių pieninė“

1316,9

1179,9

1312,1

4,24

3,25

46 ŽŪK „Džiaugsmelis“

1039,4

856,6

1027,5

4,13

3,01

47 UAB „Šalva“

1136,1

932,6

1134,4

4,24

3,24

48 ŽŪK „Šiaurės pienas“

980,2

456,0

975,1

4,43

3,06

49 Koop. „Eko Žemaitija“

1353,8

1369,5

1353,8

4,23

3,10

50 Koop. „Margės ūkis“

919,6

838,9

913,8

4,05

2,77

51 ŽŪK „Suvalkijos pienas“

1086,9

838,4

1081,6

4,08

3,08

52 KB „Panemunys“

1094,4

-

1094,4

4,45

3,18

53 KB „Raudonė“

983,4

-

983,4

4,06

3,06

54 ŽŪK „Krosnos pienas“

1049,0

-

1049,0

4,19

3,08

55 Koop. „EKO tikslas“

1417,4

-

1417,4

4,27

3,25

56 KB „Raseinių pienas“

969,5

719,3

965,5

4,07

3,03

57 KB „Agrobanga“

1314,6

1111,8

1313,5

4,10

3,40

58 UAB „Nemuno krašto pienas“

961,8

853,3

960,5

4,34

2,91

61 KB „Pieno jūra“

1095,9

919,3

1092,5

4,18

3,05

62 Galinos Antul IĮ

990,2

870,7

976,1

4,01

3,13

63 Koop. „Pienininkai“

1211,3

929,7

1209,2

4,32

3,24

64 ŽŪK „Pienas LT“

1400,9

1057,3

1398,4

4,16

3,34

65 UAB „Pakražantė“

959,2

856,4

956,9

4,12

3,10

66 L. Švedkauskienės IĮ

1189,1

-

1189,1

4,21

3,13

68 ŽŪK „Lietuviškas ūkis“

1450,1

-

1450,1

3,94

3,39

69 R. Jakučionio IĮ

993,3

931,0

986,9

3,97

3,03

70 ŽŪK „Sodžiai“

948,5

903,8

947,3

4,24

3,05

71 ŽŪK „Sintautų pienas“

1014,7

896,2

1012,8

4,09

3,01

72 ŽŪK „Normas“

1082,3

897,4

1080,3

4,09

3,12

73 ŽŪK „Agropienas“

1026,6

924,8

1022,5

4,13

2,98

74 UAB „Muštuvis“

1161,1

841,4

1151,0

4,41

3,28

76 UAB "Milkė"

991,0

713,6

981,2

4,16

3,01

77 A. Augėno IĮ

988,2

-

988,2

4,01

3,39

78 UAB „Rimdalė“

1161,6

898,5

1157,8

4,16

3,15

79 UAB „Sakela“

958,7

1007,0

966,7

4,01

3,14

80 UAB „Ineuda“

900,7

871,1

899,1

4,12

2,99

Vidurkis

1255,8

892,3

1250,2

4,16

3,24

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį (daugiau kaip 1,3 t per dieną), stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo įmonės (AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Marijampolės pieno konservai“) 2014 m. kovo mėnesį už natūralų pieną (4,11 proc. riebumo ir 3,37 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 1 452 Lt/t (be priemokų ar nuoskaitų). Ši kaina yra 16,1 proc. didesnė už vidutinę natūralaus pieno supirkimo kainą. Lyginant 2014 m. kovo mėnesio natūralaus pieno supirkimo kainą, mokėtą pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, su 2014 metų vasario mėnesiu, ši sumažėjo 1,6 proc. (nuo 1 475 Lt/t iki 1 452 Lt/t), o lyginant su 2013 m. kovu – padidėjo 21 proc. (nuo 1198 Lt/t iki 1452 Lt/t). Pažymėtina, kad supirkto pieno dalis iš gamintojų, tiekiančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, sudarė vidutiniškai 45 proc. nuo viso šių įmonių supirkto pieno kiekio.

 Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį,mokėta pieno supirkimo kaina 2014 m. kovo mėn.

Įmonės pavadinimas

Natūralaus pieno kaina be nuoskaitų ir priedų Lt/t

Supirkto pieno

Supirkto pieno dalis iš stambių pieno gamintojų proc.

riebumas, proc.

baltymin-gumas, proc.

1

AB „Pieno žvaigždės“

1465

4,16

3,40

55%

2

AB „Rokiškio sūris“

1413

4,10

3,40

41%

3

AB „Žemaitijos pienas“

1460

4,08

3,34

38%

4

AB „Vilkyškių pieninė“

1392

4,09

3,30

34%

5

UAB „Marijampolės pieno konservai“

1492

4,11

3,37

60%

Vidurkis

1452

4,11

3,37

45%

Pastaba: lentelėse vidutinės pieno supirkimo kainos pateikiamos be PVM Daugiau informacijos pasiteirauti: ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vyr. specialistės Rūtos Savickienės, tel. (8-5) 2391 161

Žemės ūkio ministerijos informacija

Dalintis

2023/02/01

Trąšos – vis dar galvos skausmas

Iki aukštumų išaugusių azotinių ir kitų trąšų kainų burbulas ima sprogti. Nors situacija gerėja, ūkininkai pripažįsta – šiemet jiems bus nelengva konkuruoti su kaimyninių šalių ūkininkais. Mat, skirtingai n...
2023/02/01

Patvirtinti 2022 m. susietosios paramos už gyvulius dydžiai

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) praneša, kad jau paaiškėjo, kokia susietoji parama bus mokama už 2022 m. mėsinius galvijus bei avis, pieninių veislių bulius bei pienines ožkas.
2023/02/01

Antiinfliacinė „Maximos“ iniciatyva – mažina įprastas maisto kainas, atpigintų prekių krepšelis plėsis kas savaitę

Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ pradeda kampaniją „Mes mažiname kainas“, skirtą sušvelninti infliacijos įtaką maisto produktų kainoms. Nuo šiol klientams kas savaitę pasiūlys vis daugiau kasdienio...
2023/02/01

Baigiamas statyti Laukinių gyvūnų globos centras: duris atvers metų pabaigoje

Antradienį aplinkos ministras Simonas Gentvilas lankėsi Kaune statomame specializuotame Laukinių gyvūnų globos centre (LGGC). Planuojama, kad centras, steigiamas prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), pradės veikti šių metų pab...
2023/02/01

Šalčiausia naktis Lietuvos stebėjimų istorijoje

Na, žinoma, praėjusi naktis tikrai nebuvo šalčiausia. Veiklos šimtmetį skaičiuojanti Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba siūlo žiupsnelį faktų iš praeities. Įdomu!
2023/02/01

Kerintis, bet nuodingas oleandrų žavesys

Alytiškė Zita ZENKEVIČIENĖ prieš ketverius metus iš Gran Kanarijos atsigabeno oleandro šakelių, o praėjusį rudenį namuose ant vienintelės prigijusios sulaukė ryškiaspalvių žiedų. Manome, skaitytojams bus naudinga...
2023/02/01

Lietuvos mokslo premija įvertinti du LAMMC mokslininkai

Sausio 31 d. buvo išrinkti Lietuvos mokslo premijos laureatai. Tarp septynių mokslo premijos laureatų – Lietuvos agrarinių ir miško mokslų (LAMMC) mokslininkai Virginijus Feiza ir Dalia Feizienė.
2023/01/31

Eugenijus Kavaliauskas: „Fotografuoti ir nuotraukas laikyti archyvuose – jokios naudos

Tikriausiai sunku būtų rasti žmogų, kuris dar nematė garsiosios skruzdės nuotraukos. Šis nuopelnas skrieja tauragiškiui fotografui Eugenijui Kavaliauskui. Nuo 2018 metų vyras pradėjo domėtis makro fotografija, viena tokių nuotraukų b...
2023/01/31

Smalkių jutikliai gali išgelbėti nuo apsinuodijimo ir galimos žūties

Šildymo sezono metu padaugėja atvejų, kai apsinuodijama smalkėmis (anglies monoksidu). Smalkės yra ypač nuodingos bespalvės ir bekvapės dujos. Per kvėpavimo takus patekusios į kraują jos sutrikdo deguonies tiekimą iš kraujo į organiz...