Ashburn +11,8 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 22 Bal 2024
Ashburn +11,8 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 22 Bal 2024

Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicijos

2023/03/26


1639 m. buvo įkurtas Žemaičių Kalvarijos Kristaus kančios kelias. Maldininkai apeidami Žemaičių Kalvarijas (Kristaus kančios kelio koplyčias) gieda giesmes, vadinamuosius „Žemaičių Kalvarijos kalnus“.

Kalnus vysk. Jurgio Tiškevičiaus paliepimu išvertė bei parašė Žemaitijos dvasininkai. Kultūros istoriko M. Biržiškos teigimu, šį darbą galėję atlikti kun. dominikonas Jurgis Kasakauskis ar kun. jėzuitas Pranciškus Šrubauskis.

Greta lotyniškų ir lenkiškų tekstų vertimų, baigiamojoje „Žemaičių Kalvarijos kalnų“ dalyje giedamos dvi originalios giesmės: „Karaliene Maloninga, Kalvarijoj stebuklinga“ ir „Dangaus Karaliaus Motina švenčiausia“. Giesmių tekstai laiko tėkmėje būdavo literatūrinami, taisomi pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles, apvalomi nuo barbarizmų bei slavizmų. Jie nekart skelbti įvairiose maldaknygėse bei giesmynuose. Pakito ne tik tekstai, bet ir melodija. Senieji giedoriai su ilgesiu prisimena ,,senuosius kalnus“.

Įdomu, kad Žemaitijoje žmonės žemaičių kalnus gieda ne tik per atlaidus Žemaičių Kalvarijoje, bet ir per būdynes (šermenis), taip pat minit įvairias mirimo sukaktis, per gavėnią. Ši graži tradicija, kiek pakitusi, išliko iki mūsų dienų. Per būdynę pirmą vakarą dažniausiai žemaičių kalnus giedodavo tik giedoriai (vyrai ir moterys), o antrą vakarą kalnai buvo giedami su triūbais (iki XIX a. garsiai giedamas (šaukiamas) katalikiškas giesmes palydėdavę senoviniais muzikos instrumentais: kanklėmis, birbalais, lamzdžiais, būgnais, mediniais trimitais).

Tradicija išliko kalnus giedoti ir per gavėnią. Seniau per gavėnią kaimo žmonės giedodavo namuose: sueina kaimynai vieną gavėnios savaitę pas vieną, kitą – pas kitą kaimyną, ir t.t. Dabar kai kur dar renkasi giedoti ir namuose, bet dažniausiai eina giedoti į parapijos ar bendruomenės namus.

Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės, vadinamieji Kalnai – tai liaudiškojo pamaldumo paminklas, savita Žemaitijos kultūros paveldo dalis. 2019 m. Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

 

Žemaitijos nacionalinis parkas, Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Kuprelytė

 

Paklausyti ir pajusti autentišką Žemaičių Kalvarijos kalnų tradiciją, padedant Skuodo krašto giesmininkams bei triūbininkams, vakarą vedant kun. prof. dr. Sauliui Stumbrai, padės Klaipėdos etnokultūros centras. (iliustracija – šio vaizdo įrašo stop kadras).

 

Dalintis
2024/04/21

Pirmakursiams – agroverslo stipendijos (2)

Skirdamos stipendijas pirmo kurso studentams, žemės ūkio įmonės rodo savo socialinę atsakomybę bei norą prisidėti prie gabių ir motyvuotų jaunų žmonių paskatinimo domėtis, studijuoti ir dirbti agrosektoriuje. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūk...
2024/04/21

Briuselis įpareigojimus švelnina – Lietuva apkrauna naujais

Po pernykščio nervingo pasėlių deklaravimo šiemet žadama daugiau aiškumo ir tam tikrų palengvinimų. O svarbiausia – po per Europą nuvilnijusių žemdirbių protestų Briuselis jau padarė jiems tam tikrų nuolaidų, tačiau mūsų...
2024/04/21

Vieno eksponato istorija. XX a. Konradas Valenrodas

Prieš keletą metų, tvarkant kraštotyrininko ir muziejininko Juozo Mickevičiaus archyvą, saugomą Žemaičių muziejuje „Alka“, muziejininkė-rinkinio saugotoja Irma Kontautienė rado gimnazisto, o gal studento, pasirašiu...
2024/04/21

Esu mažos, iki 3 ha miško valdos savininkas. Ką turėčiau žinoti?

Lietuvoje yra apie 319 tūkst. privačių žemės sklypų, kuriuose yra miško. Vidutinis sklypo dydis – apie 2,7 hektaro. Dažnai šių sklypų savininkai yra žmonės, nesusiję su miškininkyste, turintys kitų sričių išsilavi...
2024/04/21

Elektromobilių dalis šalies transporto parke nuo metų pradžios išaugo beveik dešimt procentų

Nuosekliai auga elektromobilių dalis kelių transporto priemonių parke. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, per šių metų kovo mėnesį elektromobilių užimama viso šalies kelių transporto priemonių parko dalis išaugo 3,17 p...
2024/04/21

Tikrojo nikotino veido paieškų link

„Žmo­nės rū­ko dėl ni­ko­ti­no, bet mirš­ta dėl ta­ba­ko de­gi­mo me­tu be­si­for­muo­jan­čių dū­mų ir pe­le­nų, ku­riuo­se yra tok­siš­...
2024/04/21

Kovos su buksmediniais ugniukais priemonės

Mūsų šalyje buksmediniai ugniukai pirmą kartą buvo aptikti 2018 m. Vilniaus rajone. Šie kenkėjai žalą daro buksmedinių (Buxaceae) šeimos augalams, tarp jų – mahonijoms, bugieniams ir kt. Yra duomenų, kad tėvynėje jie įsi...
2024/04/21

Ūkininkui neliko kitos išeities, kaip nugalabyti daugiau nei 3 tūkst. avių

Praėjusią savaitę širdį veriantį sprendimą ryžosi priimti Vakarų Australijos avių augintojas Wayne'as Smithas. Apie tai jis pranešė socialiniame tinkle, ir šis jo postas buvo tikra bomba, sulaukusi milžiniško atgars...
2024/04/21

Tyrimas parodė: akcijų prekėms neatsispiria absoliuti dauguma gyventojų

Vidutiniškai 80 proc. gyventojų prioritetą teikia toms reikiamos kategorijos prekėms, kurioms taikomos nuolaidos ar akcijos. Tokius duomenis atskleidžia „Swedbank“ užsakymu atlikta reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa...