Ashburn +14,6 °C Rūkas
Šeštadienis, 23 Rgs 2023
Ashburn +14,6 °C Rūkas
Šeštadienis, 23 Rgs 2023

Žemdirbiai jau deklaruoja naudmenas bei pasėlius

2021/04/13


Vakar pirmiesiems žemdirbiams, seniūnijose arba internetu pildžiusiems pirmąsias žemės ūkio naudmenų bei pasėlių deklaracijas, staigmenų nebuvo per daug, juo labiau kad apie keletą naujovių Žemės ūkio ministerija pranešė anksčiau, o socialiniams partneriams, atsakingiems seniūnijų darbuotojams naujovės buvo išsamiai išdėstytos ir pakomentuotos nuotolinėje konferencijoje.

Tęsis du mėnesius

Šiemet žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas tęsis beveik du mėnesius, iki birželio 7 d. Paraiškas dar bus galima teikti pavėluotai nuo birželio 8 d. iki liepos 2 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1 proc. Vėliau paraiškos nepriimamos, išskyrus, kai vėlavimą lėmė nuo ūkininko valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Esant minėtoms aplinkybėms, paraiškos priimamos iki lapkričio 1 d.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, jog po birželio 7 d. paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves nebus priimamos.

Taip pat nepriimamos paraiškos ir pagal Kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“. Šiemet, kaip ir prieš metus, deklaravimo procesas prasideda COVID-19 karantino sąlygomis.

Yra ir naujovių

Gyvename pereinamuoju į naująjį bendrosios žemės ūkio politikos etapą, todėl deklaravimo naujovių nors ir nedaug, bet yra. Žemės ūkio ministerija pažymėjo, kad šiemet mažės administracinė našta ir ūkininkams, ir įstaigoms, nes daugiau procesų bus skaitmenizuota pasitelkiant „NMA agro“ išmaniąją programėlę, todėl mažės patikrų skaičius.

Tarp svarbesnių naujovių minima tai, kad nuo šių metų laukuose nebus galima palikti smulkintos ir tolygiai paskleistos žolės. Išimtis bus taikoma tik sodų ir uogynų tarpueiliams, kuriuose yra pieva. Nupjautą žolę (šieną, žaliąją masę) jau privaloma išvežti iš lauko arba supresuoti, arba šieną sudėti į kūgius ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Šienauti pradedama nuo birželio 15 d., o baigiama iki spalio 30 d.

Daugiamečių pievų plotai turi būti išlaikyti. Suarus ir esant reikalavimui (jei NMA informuoja apie tokį reikalavimą iki gruodžio 31 d.) privaloma suartus pievų plotus atkurti ir per „NMA agro“ pateikti atkurtų pievų nuotraukas.

Šiemet pakeisti ir patikslinti susietosios paramos už vaisius, uogas ir daržoves reikalavimai. Vietoj buvusio reikalavimo nuimti užaugintą derlių iki lapkričio 15 d. siekiantieji gauti paramą už 3 ha ir daugiau vaisių, uogų ir daržovių auginimą atvirame grunte privalės per „NMA agro“ pateikti nuotraukas (netaikoma deklaruojantiesiems iki 3 ha), kuriose matytųsi užaugintas derlius (iki spalio 1 d., bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki pirmo derliaus nuėmimo). Nepateikus nuotraukų, susietoji parama nebus mokama.

Išmokos – platesniam ratui

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius papildytas naujais kodais, kuriais deklaruojami mišrūs daržovių, sodų ir uogynų plotai: taip suteikiama galimybė susietąją paramą gauti smulkiems, mišrius plotus deklaruojantiems ūkiams.

Ankstinama šildomų šiltnamių įregistravimo data – juos įregistruoti kaip statinius Nekilnojamojo turto registre reikia iki einamųjų metų lapkričio 15 d., arba pusantro mėnesio anksčiau negu pernai.

Tik šiais metais pareiškėjams, deklaruojantiems grūdines ir ankštines kultūras, kurių plotas yra 30 ha ir daugiau, bulves, kurių bendras plotas yra 10 ha ir daugiau, paliekama galimybė nurodyti auginamą augalų veislę kaip nežinomą. Kitais metais tokios galimybės nebus, todėl augalų veislių klasifikatorius papildytas Europos veislių katalogo augalų veislėmis.

Siekiant tinkamai pasiruošti įgyvendinti žaliojo kurso tikslus, pareiškėjams bus suteikta galimybė identifikuoti savo plotus pagal jų dirbimo technologiją. Pasėlių deklaravimo taisyklių nuostatos papildytos punktu, nustatančiu informacijos pateikimą apie bearimės žemės dirbimo technologijos būdu dirbamus laukus.

Deklaravimo paraiškos forma papildyta nuostata, jog pareiškėjas žino, kad paukščiams svarbiose teritorijose esančių natūralių pievų, ganyklų, šlapynių, saugomų rūšių radavietės pievų ir ganyklų negalima aparti, persėti kultūrinėmis žolėmis ar apsodinti mišku. Pažeidusiems šį reikalavimą asmenims bus taikomos sankcijos.

Žemės ūkio veiklos subjektai šiemet jau gali prisiimti naujus įsipareigojimus keletui metų.

Laukams pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ galima prisiimti naujus įsipareigojimus 2 metams, o laukams pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ galima prisiimti naujus įsipareigojimus 3 metams. Padidintas tinkamas paramai ražienų plotas iki 50 ha (vietoj 30 ha) pagal priemonės veiklą „Ražienų laukai per žiemą“.

Bus mokama parama už pluoštines kanapes sėklai. Remiamų pasėlių sąrašas papildytas apyniais, putinų uogynais, rapsukais, sorgais, judromis, ožerškiais, bolivinėmis balandomis.

Priežiūra griežtės

Parama bus mokama registre registruotiems valdos valdytojams, kurie 2021 m. pateiks paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir paraiškose pažymės, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves. Valdos partneriai valdoje galėjo būti užregistruoti iki kovo 31 d. Parama bus mokama ir už pienines karves, Ūkinių gyvūnų registre įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje 2021 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d., taip pat jeigu Ūkinių gyvūnų registre yra įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėn. laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d. (t. y. nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.). Parama nebus mokama už pieninę karvę, jeigu minėtu laikotarpiu registre nėra duomenų apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą. Nebus mokama ir už pieninę karvę, jeigu valdos valdytojas ar jo partneris duomenis apie pieninės karvės perkėlimą ar kaitą registrui pateikė pavėluotai (po 7 kalendorinių dienų) pieninės karvės išlaikymo laikotarpiu (balandžio 1 d.–birželio 30 d.); už pieninę karvę, jeigu pieninė karvė buvo parduota ar dovanota kitos valdos valdytojui ir (ar) partneriui 2021 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpiu.

Taip pat sugriežtinti reikalavimai juridiniams asmenims, siekiantiems gauti jauniesiems ūkininkams skirtą išmoką. Juridinio asmens veikloje dalyvaujantys fiziniai asmenys turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre ir Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Tokiu būdu nebelieka galimybės teikti NMA sąrašų apie fizinius asmenis, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje.

Dėl pareiškėjų

„Tikimės, jog, visiškai įdiegus automatinę laukų nuolatinės stebėsenos informacinę sistemą (ALNSIS), ūkininkų nevarginsime ir negaišinsime patikromis vietoje, o naudojant nuotolines patikras imituojantys ūkininkavimą asmenys bus identifikuoti ir išmokos pasieks tik tikruosius ūkininkus“, – pažymėjo NMA direktorius Aleksandras Muzikevičius.

Anot jo, pareiškėjai, besinaudojantys mobiliąja programėle „NMA agro“, suteikiančia galimybę greitai ir paprastai pranešti apie įgyvendintus įsipareigojimus, force majeure aplinkybes, pažeidimus, iš pasyvių stebėtojų taptų aktyviais paramos administravimo dalyviais.

Tiesa, šiemet pateikiant deklaraciją jau nėra galimybės skirti 1 Eur nuo hektaro pasirinktoms ūkininkus vienijančioms organizacijoms.

Augo plotas, paraiškų mažėjo

Nacionalinė mokėjimo agentūra anksčiau pranešė, kad pernai deklaruotas plotas nežymiai augo (2020 m. – 2,937 mln. ha, 2019 m. – 2,927 mln. ha), o paraiškų skaičius mažėjo (2020 m. – 124,9 tūkst. paraiškų, 2019 m. – 126,1 tūkst.). Daugiausia žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų buvo deklaruota Panevėžio, Kėdainių, Raseinių rajonuose.

Kazimieras ŠLIUŽAS

ŪP korespondentas

Redakcijos nuotrauka

2021-04-13

    naudmenos, pasėliai
Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/09/23

Dzūkijoje miškai tušti, rytų Lietuvoje grybų yra, bet nėra rinkėjų

Dzūkijoje grybų supirkimo punktų – vienas kitas, nes dėl sausros miškai tušti, tuo metu rytų Lietuvoje punktų galėtų būti ir daugiau – miškai pilni voveraičių, baravykų, raudonikių ir kitų grybų, tačiau nėra surink...
2023/09/23

Litų banknotai – architektūros istorijos pasakotojai

Paprastai manoma, kad istorijos geriausiai mokytis iš knygų, vadovėlių ir pasakojimų. Kartais visai nepagalvojama, kad moneta ar banknotas taip pat yra puikus istorijos šaltinis, vaizduojantis ne tik valdovų kaitą, bet ir valstybės a...
2023/09/23

Gerą eksporto startą pristabdė draudimas

Mėnesio pradžioje lenkų mėsos gamintojai džiūgavo atsivėrusiomis net kelioms didelėms pasaulio rinkoms. Bet štai mėnesiui einant į pabaigą sulaukė nemalonios žinios iš Kazachstano.
2023/09/23

Gydytoja neurologė Kristina Ryliškienė: negydoma migrena kainuoja brangiau

„Vienas populiariausių migrenos mitų – kad esama stebuklingos tabletės, kuri viską išgydys. Kitas, prieš keletą metų sugriautas amerikiečių mokslininkų, – kad migrena prisidengiama norint išvengti darbinės, v...
2023/09/23

Nelegaliai medžius Klaipėdoje kirtę pažeidėjai slėpė ir įkalčius – kelmus

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Klaipėdos aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai šių metų gegužę ir rugsėjį atliko patikrinimus, inventorizavo želdinius ir nustatė, kad prestižinėje Klaipėdos miesto dalyje, Giruliuose, neteisėtai pa&...
2023/09/23

Rugsėjo 23-oji – ES ekologijos diena

Nuo 2021-ųjų metų Europos Sąjungoje rugsėjo 23-oji yra paskelbta ES ekologijos diena. Bendro ekologinės gamybos plėtros veiksmų plano tikslas – iš esmės paskatinti ekologiškų produktų gamybą ir vartojimą, siekiant prisidėti pri...
2023/09/23

Antra žievėgraužio tipografo generacija trečdaliu gausesnė nei pernai

Valstybinės miškų tarnybos (VMT) specialistai rugsėjo antrą dekadą užbaigė pavojingiausio medžių liemenų kenkėjo, žievėgraužio tipografo antros generacijos gausos stebėjimą. Nors rugsėjis kol kas buvo rekordiškai šiltas, pasku...
2023/09/23

Tik nesakykite: „Gražu, bet nepraktiška“

Vaisių pasaulyje ne dažnai išorės spalva sutampa su vidumi. Matyt, dėl to kartais vis dar nustebina obuoliai raudonu minkštimu. Jei rojaus obelaitės jau iškovojo savo vietą soduose, tai ne pro šalį daugiau sužinoti ir a...
2023/09/23

Parama – ir melioracijos sistemoms atnaujinti, ir inovacijoms

Viena populiariausių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonių buvo „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Remti melioracijos sistemų atnaujinimą numatyta ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m....