Ashburn +23,8 °C Debesuota
Trečiadienis, 24 Lie 2024
Ashburn +23,8 °C Debesuota
Trečiadienis, 24 Lie 2024

Žemės sklypo kadastrinius matavimus, kadastro duomenų patikslinimą galės inicijuoti ir statytojas

2024/06/12


Vyriausybė pritarė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų pakeitimams, kuriais išplečiamas fizinių ir juridinių asmenų, galinčių inicijuoti žemės sklypų kadastrinius matavimus, kadastro duomenų tikslinimą, pakeitimą, ratas. Taip pat bus galima greičiau įregistruoti, pakeisti ar patikslinti krašto apsaugos tikslams skirtų pastatų kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

Nuostatuose nustatyta tvarka, kaip taisomi dėl už žemės sklypų suformavimą atsakingų valstybės tarnautojų netinkamo veikimo neteisingai patvirtinti ir Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti žemės sklypo kadastro duomenys. Minėti duomenys bus taisomi už žemės sklypų suformavimą atsakingos institucijos sprendimo pagrindu turint žemės sklypo savininko sutikimą.

Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų neteisingų žemės sklypo kadastro duomenų ištaisymą tais atvejais, kai dėl už žemės sklypų suformavimą atsakingų valstybės tarnautojų netinkamo veikimo neteisingai patvirtinti žemės sklypo kadastro duomenys, inicijuos Nacionalinės žemės tarnybos administracinis padalinys.

Nuo šiol žemės sklypo kadastrinius matavimus ir kadastro duomenų patikslinimą galės inicijuoti statytojas, kurio vardu išduotas statybą leidžiantis dokumentas, iki šiol teisę tai daryti turėjo tik žemės sklypo savininkas. Tai nekilnojamojo turto vystytojų labai lauktas pokytis.

Į nuostatus perkeltas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimas, numatantis, kad kadastro tvarkytojo sprendimas dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo priimamas ne tik per 5 darbo dienas, bet ir per vieną arba 3 darbo dienas.

Nustatyta išimtis, kad krašto apsaugos tikslams skirtus naujus, rekonstruotus, kapitaliai suremontuotus statinius registruoti Nekilnojamojo turto registre, jų kadastro duomenis įregistruoti ar pakeisti Nekilnojamojo turto kadastre bus galima pirmiau, nei žemės sklypo, kuriame yra tokie statiniai, kadastro duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad žemės sklypų, kuriuose yra krašto apsaugos tikslams skirti statiniai, kadastro duomenų atnaujinimo pareiga išliks, tik tai bus galima padaryti po statinio kadastro duomenų įregistravimo ar pakeitimo Nekilnojamojo turto kadastre.

Taip pat įteisinama galimybė nekilnojamojo kultūros paveldo statinio (patalpos) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre pakeisti pagal šio statinio (patalpos) kadastro duomenų bylą ir tvarkybos darbų priėmimo aktą.

Įvertinus tai, kad Aplinkos ministerijai pavesta nustatyti statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį, būdingus funkcinius, inžinerinius, socialinius, turtinių vienetų kiekio, užimamo sklypo ir kitus požymius, pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių pagrindinė naudojimo paskirtis nuo 2024 m. lapkričio 4 d. bus nustatyta ne Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose, bet aplinkos ministro patvirtintame statybos techniniame reglamente „Statinių klasifikavimas“.

 

AM informacija

123rf nuotr.

Dalintis