Ashburn +35,0 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024
Ashburn +35,0 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024

Ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūrą vykdo Agentūra

2024/07/03


Nuo šių metų vasario vidurio Žemės ūkio agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪA) pavesta įgyvendinti valstybės politiką ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje ir užtikrinti ūkinių gyvūnų veislininkystės įstatymo bei kitų veislininkystės veiklą reglamentuojančių teisės aktų tinkamą vykdymą. Iki šiol šias funkcijas vykdė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Prireikus ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugų arba norint gauti leidimą šiai veiklai vykdyti, turėtumėte kreiptis į Žemės ūkio agentūrą. Agentūra taip pat teikia informaciją apie grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų bei veisimo programų pripažinimą ir kitais su veislininkyste susijusiais klausimais.

Agentūra yra pagrindinė institucija, atsakinga už:

Leidimų išdavimą: Agentūra išduoda leidimus teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas: 1) ūkinių gyvūnų sėklinimo; 2) ūkinių gyvūnų spermos ėmimo; 3) ūkinių gyvūnų spermos laikymo ir tiekimo rinkai; 4) ūkinių gyvūnų embrionų ėmimo; 5) ūkinių gyvūnų embrionų gamybos; 6) ūkinių gyvūnų embrionų saugojimo; 7) ūkinių gyvūnų embrionų persodinimo; 8) ūkinių gyvūnų kiaušialąsčių ėmimo; 9) ūkinių gyvūnų kiaušialąsčių saugojimo; 10) ūkinių gyvūnų kergimo; 11) pieninių veislių galvijų produktyvumo tyrimų; 12) pieninių veislių avių produktyvumo tyrimų; 13) pieninių veislių ožkų produktyvumo tyrimų; 14) mėsinių veislių galvijų produktyvumo tyrimų; 15) mėsinių avių produktyvumo tyrimų; 16) mėsinių ožkų produktyvumo tyrimų; 17) kiaulių produktyvumo tyrimų; 18) ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimo; 19) žirgų darbingumo testavimo.

Paslaugų teikėjų priežiūrą: Agentūra prižiūri ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugų teikėjus.

Veisimo organizacijų priežiūrą: Agentūra prižiūri grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų veiklą.

Produktų priežiūrą: Agentūra kontroliuoja grynaveislių veislinių gyvūnų, hibridinių veislinių kiaulių ir jų genetinės medžiagos produktų tiekimą rinkai ir naudojimą.

Veiklos priežiūrą: Agentūra stebi fizinių ir juridinių asmenų veiklą, susijusią su grynaveislių veislinių gyvūnų, hibridinių veislinių kiaulių ir jų genetinės medžiagos produktų tiekimu rinkai.

Organizacijų pripažinimą: Agentūra pripažįsta grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijas ir tvirtina jų parengtas veisimo programas.

Kontrolės funkcijas: Agentūra kontroliuoja veislinių ūkinių gyvūnų genetinių medžiagos produktų įsigijimą, platinimą ir panaudojimą, atliekamus ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimus ir genetinį įvertinimą, veislinių ūkinių gyvūnų tapatybės nustatymą, veislininkystės paslaugų teikėjus bei tikslinį ūkinių gyvūnų veislininkystei skirtų lėšų panaudojimą.

Siekdama užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir atitikimą tarptautiniams standartams, Žemės ūkio agentūra bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, Europos Sąjungos institucijomis, mokslo įstaigomis ir kitais socialiniais partneriais.

Agentūra tapo atsakinga už šias sritis, Lietuvos Respublikoje įsigaliojus naujiems ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūros ir kontrolės nuostatams nuo š. m. vasario 16 d.

 

ŽŪA informacija

ŪP redakcijos nuotr.

Dalintis