Ashburn +27,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024
Ashburn +27,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024

Stasys BIELSKIS
ŪP korespondentas
 

Žemės ūkio naudmenų deklaravimas: rezultatai ir problemos

2024/07/05


Šiemet žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimą buvo numatyta pradėti balandžio 15 d. Tačiau, siekiant palankesnių sąlygų ūkininkams, buvo koreguojamas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas, o tam turėjo pritarti ir Europos Komisija. Todėl žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžia buvo paskelbta gegužės 2 d. Tačiau nuo balandžio 15 d. ūkininkai Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) jau galėjo elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas, pildyti paraiškų duomenis. Apie liepos 1-ąją pasibaigusį žemės ūkio naudmenų deklaravimą, jo rezultatus ir ūkininkams iškilusias problemas bei tai, kaip kitais metais ketinama palengvinti šį darbą, pasakoja Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) generalinis direktorius Algirdas JUOZAPONIS:

„Pareiškėjai, kurie deklaravimo metu negalėjo deklaruoti laukų dėl to, kad nebuvo panaikinti laikini leidimai naudotis valstybine žeme, paraiškos duomenis galės keisti PPIS dar 10 kalendorinių dienų po deklaravimo pabaigos (po liepos 1 d.) ir apie tokius pakeitimus turės informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA).

Taip pat paraiškos dar gali būti pateiktos nuo 2024 m. liepos 2 d. iki spalio 1 d., kai vėlavimą lėmė nenugalimos jėgos (force majeure) ar išimtinės aplinkybės (paramos gavėjo mirtis, ilgalaikis paramos gavėjo profesinis nedarbingumas ir kt.).

Pasirengimas paraiškų priėmimui

ŽŪDC ruošėsi visus metus, kad paraiškų pateikimas vyktų sklandžiai, sparčiai ir kokybiškai. PPIS įdiegė šiuos esminius pakeitimus:

  • Automatinis laukų apkirpimas pagal netinkamus paramai plotus, kuriant paraišką;
  • Patobulintas kraštovaizdžio elementų braižymo ir redagavimo funkcionalumas;
  • Optimizuota paraiškos duomenų įvedimo forma, atsisakant perteklinių duomenų įvedimo paraiškoje;
  • Integruotos geros agrarinės būklės ir veiklos ariamoje žemėje skaičiuoklės;
  • Optimizuotas kokybės modulis, įdiegtos automatinės patikros (iš anksto automatiškai atliekamos dažniausiai pasitaikančios paraiškos duomenų tvarkymo operacijos);
  • Orientaciniai įspėjimai, padedantys pareiškėjams nustatyti galimus reikalavimų nesilaikymo atvejus ir teisingai pateikti paraišką;
  • Įdiegtas atnaujintas Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius ir atnaujinta Paramos suderinamumo matrica;
  • Įgyvendinta galimybė įrašyti lauko pavadinimą.
  • Aktualizuoti bei papildyti naujais sistemoje rodomi erdviniai duomenys.

Mokymų organizavimas

Kaip ir kiekvienais metais, siekiant užtikrinti sklandų deklaravimo procesą, ŽŪDC kovo 25–balandžio 8 d. organizavo 2 dienų kontaktinius mokymus savivaldybių administracijų bei seniūnijų valstybės tarnautojams ir darbuotojams. Šių mokymų teorinėje dalyje paramos paraiškų teikimo reikalavimus bei naujoves pristatė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) atstovai, o paraiškų kontrolės ir administravimo tvarką detalizavo NMA darbuotojai. Savivaldybių ūkininkams buvo sudaryta galimybė tiesiogiai stebėti mokymų teorinę dalį per programą „MS Teams“. Antrąją mokymų dieną ŽŪDC darbuotojai pristatė PPIS naujoves, pademonstravo atnaujintas PPIS funkcijas. Savivaldybių darbuotojai, naudodamiesi pateikta mokomąja medžiaga ir ŽŪDC darbuotojų pagalba, mokėsi praktiškai dirbti su PPIS.

ŽŪDC darbuotojai aktyviai dalyvavo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo konsultacijose, kurias balandžio 18–birželio 21 d. ŽŪM nuotoliniu būdu organizavo ūkininkams.

Siekiant užtikrinti sklandesnį kraštovaizdžio elementų deklaravimą, ŽŪDC buvo surengti papildomi nuotoliniai kraštovaizdžio elementų įbraižymo mokymai, taip pat paruoštos trumpos įbraižymo vaizdo instrukcijos, mokomieji filmukai ir įkelti į „YouTube“ platformą.

Paraiškų teikimo iššūkiai

Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidūrė ūkininkai ir savivaldybių administracijų darbuotojai paraiškų teikimo metu, buvo valstybinės žemės deklaravimas ir 4 GAAB reikalavimo („Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“) įgyvendinimas, paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų (pagriovių) deklaravimas.

Nuo šiemet valstybinės žemės plotus, esančius miestų ir miestelių teritorijose, ūkininkai galėjo deklaruoti tik turėdami naujo patikėtinio – savivaldybės administracijos – sutikimą laikinai naudotis laisvais valstybinės žemės plotais patvirtinančius rašytinius dokumentus. Todėl ūkininkai turėjo papildomai kreiptis į savivaldybių administracijas, gauti sutikimą laikinai naudotis laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotais.

Taip pat buvo susiduriama su sunkumais ir trukdžiais deklaruojant valstybinės žemės plotus, kuriems išduotas laikinas leidimas vienam asmeniui, o ilgalaikės valstybinės žemės nuoma sudaryta ir VĮ Registrų centre registruota kito asmens vardu.

Įgyvendindami Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimą, 4 GAAB reikalavimą, ūkininkai ir savivaldybių administracijų darbuotojai susidūrė su iššūkiais, įbraižydami pagriovius prie deklaruojamų laukų, kurie ribojasi su melioracijos grioviais, išskyrus laukus, kuriuose ūkininkaujama ekologiškai. Jiems kilo daug klausimų, kokiais atvejais reikia braižyti pagriovį, kaip jį identifikuoti, kokius braižymo įrankius naudoti, kokiais pasėlių kodais deklaruoti.

Šios problemos buvo sprendžiamos individualiai su konsultantų ir kitų institucijų pagalba.

Konsultavimas ir komunikacija

ŽŪDC daug dėmesio skyrė pareiškėjų ir savivaldybių darbuotojų konsultavimui PPIS naudojimo klausimais.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu buvo galima skambinti ŽŪDC bendruoju informacijos teikimo telefonu. Taip pat klausimus buvo galima pateikti elektroniniu paštu. Nuo paraiškų priėmimo pradžios atsakyta į beveik 5 tūkst. skambučių. Kilus neaiškumų, pareiškėjai ir savivaldybių administracijų darbuotojai rašė klausimus ir socialiniuose tinkluose, į kuriuos ŽŪDC operatyviai reagavo. Socialinio tinklo paskyros puslapyje „Pasėlių deklaravimas“ bendrintos nuotraukos ir vaizdo įrašai, paaiškinantys PPIS elektroninių paslaugų naudojimą.

Pasiruošimas būsimam deklaravimui

VISAS STRAIPSNIS ČIA!

 

Galite prenumeruoti „Ūkininko patarėjo“ elektroninę leidinio versiją

arba popierinę: el. paštu: platinimas@up.lt,

tel. +370 603 75 963

https://ukininkopatarejas.lt//katalogas/popieriniu-leidiniu-prenumerata/, www.prenumerata.lt, www.prenumeruoti.lt, www.prenumeruok.lt

bei Perlo terminaluose.

 

Viršelio nuotraukoje – Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) generalinis direktorius Algirdas JUOZAPONIS.

 

Visa informacija, esanti portale, yra UAB „Ūkininko patarėjas“ nuosavybė. Griežtai draudžiama ją kopijuoti, keisti, perpublikuoti ar kitaip naudotis komerciniais tikslais be Bendrovės leidimo.

Dalintis