Ashburn +15,2 °C Debesuota
Sekmadienis, 4 Bir 2023
Ashburn +15,2 °C Debesuota
Sekmadienis, 4 Bir 2023

Ženklas „Kokybė“ – garantija vartotojui

2014/03/20

V. Sebeikaitės nuotraukaLaisvė AUŽBIKAVIČIENĖ Žemės ūkio produktų gamintojai, pageidaujantys savo produkciją papuošti ženklu „Kokybė“, nuo kovo 13 dienos iki šių metų pabaigos gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“. Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytojais arba jungtinės veiklos partneriais. Pasak Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Tęstinių priemonių administravimo skyriaus vyriau­siosios specialistės Lauros Laukaitienės, šia priemone galės pasinaudoti asmenys, kurių gaminama (auginama) produkcija kokybe pranoksta ES ir nacionalinių teisės aktų nustatytus saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus arba dėl specialių gamybos būdų pasižymi ypatingomis savybėmis.

Produkciją reikia sertifikuoti Pažymėtina, kad paraiškas gali teikti turintieji galiojantį išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos (IKP) sertifikatą, patvirtinantį, kad produktai ir (ar) gamybos procesas atitinka IKP keliamus reikalavimus. „Anksčiau išskirtinių produktų gamintojai paraiškas turėdavo pateikti per metus nuo produktų sertifikavimo, šiais metais pakoregavus priemonės įgyvendinimo taisykles, numatyta, kad pareiškėjai, turintys galiojantį IKP sertifikatą, paraiškas gali teikti ir nuo sertifikavimo praėjus daugiau negu metams“, – naujovę pristatė L. Laukaitienė.

Parama – ir produktų su kilmės nuoroda gamintojams Pernai rugsėjį patvirtinta, kad galimybė teikti paraiškas pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ suteikiama ir gamintojams, kurių produkcija įtraukta į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) tvarkomą saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN) ir saugomų geografinių nuorodų (SGN) registrą. Šiuo metu Lietuvoje saugomais produktais su kilmės vietos nuoroda yra pripažinti „Seinų/Lazdijų krašto medus“ ir „Daujėnų naminė duona“. Šiame registre yra įregistruoti „Lietuviško varškės sūrio“ ir midaus „Stakliškės“, kuriems suteikta saugoma geografinė nuoroda, pavadinimai. Pagal priemonės įgyvendinimo taisykles dėl paramos gali kreiptis ir VMVT Garantuoto tradicinio gaminio (GTG) gamintojų registre įregistruoti fiziniai bei juridiniai asmenys. Šiuo metu tokiais tradiciniais gaminiais yra pripažinti „Skilandis“ ir „Žemaitiškas kastinys“. Parama teikiama gaminantiems (auginantiesiems) tik žmonėms vartoti skirtą produkciją: mė­są, pieno produktus, kruopas, daržoves, vaisius, uogas, medų ir kt.

Sertifikavimo terminai skirtingi L. Laukaitienė pažymi, kad galutiniai terminai prašymams sertifikuoti IKP produktus yra skirtingi. Nors paramos paraiškas NMA galima teikti iki pat šių metų pabaigos, prašymus IKP sertifikatui gauti reikėtų pateikti atsižvelgiant į prašymų priėmimo terminus. Šiuo metu teisė sertifikuoti išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktus suteikta dviem įmonėms: VšĮ „Ekoag­ros“ ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai. VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūroje nustatyti skirtingi prašymų dėl IKP sertifikavimo priėmimo terminai, kurie priklauso nuo žemės ūkio ir maisto produktų gamybinės veiklos srities. Vaisių, uogų, daržovių, grūdų augintojų prašymai šiemet priimami iki birželio 15 d. Bičių produktų ir jų mišinių gamintojai prašymus gali teikti iki rugpjūčio 31 d., o kombinuotųjų pašarų, paukštininkystės, pieno ir mėsos gamintojai bei visi perdirbantys išskirtinės kokybės produkciją – ištisus metus (tačiau patikros vietoje metu privalo vykti IKP gamyba, o sutartis turi būti sudaryta iki IKP gamybos pradžios). VšĮ „Ekoagros“ prašymus dėl IKP sertifikavimo priima iki birželio 15 d.

Praplėstas finansuotinų išlaidų sąrašas Pagal priemonę vienai ūkio valdai gali būti skiriama iki 10 358 litų paramos už vienus metus, paramos lėšomis padengiant iki 100 proc. finansuoti tinkamų išlaidų. Pažymėtina, kad vykdantiems ekonominę veiklą, net jei jie nėra PVM mokėtojai, PVM nekompensuojamas. Paramos lėšos gali būti naudojamos visoms su IKP sertifikavimu ir kontrole susijusioms išlaidoms padengti – finansuojamos sertifikavimo išlaidos, sertifikato galiojimo metu atliekamų patikrų išlaidos ir tyrimai, numatyti IKP specifikacijose. Taip pat – metinis įnašas už dalyvavimą nacionalinėje maisto kokybės schemoje, kuris gali būti mokamas organizacijai, kurios narys yra pareiškėjas ir kuri įsipareigoja sutartyje su pareiškėju nustatyta tvarka administruoti įnašą (ne daugiau nei 500 Lt). Įnašas gali būti naudojamas IKP populiarinimo priemonėms organizuoti. L. Laukaitienė pa­žy­mėjo, kad pasikeitus priemonės įgyvendi­nimo taisyklėms, pra­­plėstas ir tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas. „Prie kokybiškų žemės ūkio produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo išlaidų grupės priskirtos ir reklaminio stendo, reklaminių juostų bei lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo išlaidos bei padidinta minėtų išlaidų dalis – iki 4000 litų per metus“, – pažymėjo L. Laukaitienė. Pasak specialistės, prie tinkamų finansuoti išlaidų yra priskiriamas ir leidimą sertifikuoti IKP turinčios sertifikavimo įstaigos imamas registracijos mokestis, kanceliarijos prekių ir smulkios biuro įrangos įsigijimas (ne daugiau kaip 300 Lt per metus). Taip pat – etiketės, prekinės pakuotės su ženklu „Kokybė“ spausdinimo, gamybos ir (ar) įsigijimo išlaidos. Padidėjo ir šioms išlaidoms kompensuoti skiriama suma – ji siekia iki 6000 litų per metus. Vizitinėms kortelėms ar skrajutėms maketuoti ir spausdinti skirta išlaidų dalis liko nepakitusi – ne daugiau kaip 2000 Lt per metus.

Pirkėjai tikisi spalvingų etikečių Naujas paraiškų rinkimo etapas svarbus dar nespėjusiems priemonėje sudalyvauti išskirtinės kokybės produkcijos gamintojams. Vienas jų – Rokiškio rajone gyvenantis Almantas Šedys. Jis kartu su tėvais Adriana ir Petru Šedžiais (Rokiškio r.) šiuo metu yra vieninteliai sertifikuoti išskirtinės kokybės pieno bei jo produktų gamintojai Lietuvoje. Tarp šeimos ūkio sertifikuotų produktų galima rasti įvairaus skonio varškės sūrių, desertinių varškyčių ir kitų produktų. „Visgi populiariausi produktai yra žalias pienas ir natūralus jogurtas. Siekdami patenkinti pirkėjų poreikius, stengiamės siūlyti kiek įmanoma didesnę įvairovę. Tenka pripažinti, kad šiuo metu pelningiausia veikla yra pieno pardavimas, o pieno produktų gamyba – labiau pomėgis“, – teigė ūkininkas. Artimiausiu metu jis ketina dalyvauti priemonėje „Maisto kokybės schemos“ ir savo produktus papuošti ženklu „Kokybė“. „Darbai jau įsibėgėjo: IKP sertifikatą gavome prieš metus, nors pieno perdirbimu užsiimame jau penkerius metus. Dalyvavimui „Maisto kokybės schemose“ jau beveik pasiruošėme. Padedami vienos dizaino įmonės ruošiame etiketes, lankstinukus. Jau sukūrėme ir savo prekinį ženklą. Priemonėje dalyvausime tam, kad susigrąžintumėme dalį reklamos išlaidų. Įvertinus bendras išlaidas, etiketės kaina ne tokia jau ir maža“, – paaiškino Almantas Šedys. A. Šedys neabejoja – gaminamą prekę vartotojui reikia pateikti patraukliai. „Bandėme įsitvirtinti ir prekybos centruose, tačiau tokiu atveju svarbu žaisti pagal taisykles: reikėjo išleisti daugiau lankstinukų, pirkėjams suteikti daugiau informacijos. Prekiaujant turguje visada yra tiesioginis kontaktas su pirkėju, galima žodžiu paaiškinti išskirtinės kokybės produkcijos privalumus. Tačiau reikia pripažinti, kad parduotuvėje žmogaus dėmesį patraukia gra­žus įpakavimas ir spalvinga etiketė, o vidų išsiaiškina tik įsigijęs prekę. Todėl ir verta investuoti į prekybos ženklo kū­ri- mą – norime kuo geriau pristatyti savo prekę“, – pasakojo pieno produktų gamintojas. Pagal priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemo­se“ per visą programinį laikotarpį pareiškėjams jau išmokėta daugiau kaip 1,2 mln. litų paramos. Daugiau informacijos apie priemonę ir KPP paramą galite rasti interneto svetainėje www.nma.lt

2014 03 20

kpf zenklas sumazintas

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/06/04

Identiškų vilkdalgių pasaulyje nerasite

Vilnietis Viktoras Žigaras prieš metus masinio vilkdalgių žydėjimo ypač laukė. Aristokra­tiškiesiems augalams išsiskleidus, jais ne tik grožėjosi, bet ir atsipūtė po sunkaus, įtempto darbo. Gausia irisų, viendienių kolekci...
2023/06/04

Toliau pinga ir dujos, ir elektra, ir degalai

Lietuvoje nuosekliai mažėja energijos kainos. Tai rodo Lietuvos energetikos agentūros duomenys. Praėjusią savaitę dujų kainos krito 12 proc., vidutinė elektros kaina mažėjo 18 proc., dyzelinas ir benzinas mūsų šalyje toliau pigo, o biokuro ...
2023/06/04

Integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė – visų labui

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos primena svarbiausius Integruotos kenksmingųjų organizmų (kenkėjų) kontrolės (toliau – IKOK) bendruosius principus bei ragina jų laikytis.
2023/06/04

Pasaulinės sūrio dienos proga – gabaliukas lietuviško varškės sūrio

Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“ ragina birželio 4-ąją, tarptautinės sūrio dienos proga, dar kartą atkreipti dėmesį į lietuvišką varškės sūrį, kuris garbės būti nacionalinės virtuvės pasididžiavimu nusipelnė...
2023/06/04

Smurtas artimoje aplinkoje: kiek dėmesio jam skiriama socialinės globos ir medicinos įstaigose?

Nevyriausybinės organizacijos „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ekspertės Ugnė Grigaitė ir Greta Klidziūtė išanalizavo, kaip Lietuvos socialinės globos ir psichikos sveikatos priežiūros įstaigose rūpinamasi smurto artimoje apli...
2023/06/04

Bus renkamos ateinančių metų Mažosios Lietuvos sostinės

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių idėja gimė 2014 m., pirmąja Lietuvos mažąja kultūros sostine tapo Naisių bendruomenė (Šiaulių r.). Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių (MLKS) programos vykdymo patirtis liudija, šio vardo suteikimas sk...
2023/06/04

Platelių ežero būklė įvertinta teigiamai, bet yra pavojaus signalų

Vasaros metu vienas mėgstamiausių poilsio būdų lietuviams yra laiko leidimas prie ežerų, upių ar kitų vandens telkinių. Tačiau ar poilsiautojai dažnai susimąsto apie vandens telkinio būklę? Ar jiems įdomu, kodėl vanduo yra vienokios ar kitokios sp...
2023/06/04

Kas buvo svarbiausia Prezidentui auklėjant dukras?

Kitose šalyse, ypač Europoje ir Lotynų Amerikoje, tėvai pagerbiami per Šv. Juozapo dieną, tradicinę katalikų šventę, kuri minima kovo 19 d. O Lietuvoje, kaip žinia, tėvams didesnis dėmesys tenka birželio pirmą sekmadienį. &Sca...
2023/06/04

Pastarnokai iš daigų – gera išeitis

Kaunietė Jolita Jonaitienė, pamėgusi pastarnokus, žino, kaip nelengva jų užsiauginti. Šiemet džiaugiasi radusi gerą išeitį – pati jų pasidaigino. Galbūt jus sudomins ir tai, kaip pašnekovė šias daržoves ruo&scaron...