Naujos žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis praėjusią savaitę patvirtino Žemės gelmių išteklių naudojimo planų rengimo taisykles. Jos pakeitė iki tol galiojusias Naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius) išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo projektų rengimo taisykles.
„Siekėme supaprastinti ir pagreitinti žemės gelmių naudojimo dokumentacijos tvarkymą. Dabar Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir naudingųjų iškasenų telkinio projektinės dokumentacijos parengimas vyks greičiau“, – sakė viceministrė Daiva Matonienė.
Taisyklės taikomos rengiant naudojimo planus, kuomet naudingąsias iškasenas numatoma išgauti atvirais kasiniais nuo žemės paviršiaus arba plaukiojančiais įrenginiais nuo vandens paviršiaus.
Nuo šiol viename specialiojo teritorijų planavimo dokumente bus apjungiamos teritorijų planavimo, skirto suformuoti žemės sklypą naudingųjų iškasenų gavybai ir nustatyti žemės naudojimo paskirtį, procedūros su naudingųjų iškasenų gavybos projektavimo ir kasybos darbais pažeistų žemių rekultivacijos technologiniais sprendiniais.
Žemės gelmių naudojimo objektų, kuriems iki 2014 m. sausio 1 d. pradėti rengti detalieji planai, išteklių naudojimo projektai gali būti rengiami pagal iki 2014 m sausio 1 d. galiojusį teisinį reglamentavimą. Ta pati nuostata neterminuotai taikytina ir tais atvejais, kai nesikeičiant naudojamo telkinio ištekliams išgauti suformuoto žemės sklypo riboms reikalinga dėl technologinių priežasčių papildyti pagal ankstesnį reglamentavimą parengto naudojimo projekto sprendinius.
Kadangi žemės gelmių naudojimo planas yra priskirtas specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, vadovauti šio plano rengimui turi teisę atestuotas žemės gelmių naudojimo plano vadovas. Vienas iš reikalavimų vadovo atestatui gauti yra „turėti profesinių žinių įvertinimą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas programas“. Šios programos baigiamos rengti ir bus patvirtintos artimiausiu metu.

Visuomenės informavimo skyrius
2014-02-25