NŽT vadovas – nuolatinio konflikto zonoje

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) baigė tarnybinį patikrinimą Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) vadovo Danieliaus Kuprio atžvilgiu įtariant, kad jis galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus nuomojantis valstybinę žemę.

D. Kuprys savo vardu yra sudaręs valstybinės žemės nuomos sutartis skirtinguose rajonuose. ŽŪM sudaryta komisija nustatė, kad tapęs NŽT direktoriumi, D. Kuprys veikė galimai turėdamas privatų interesą dėl valstybinės žemės naudojimo Ignalinos, Panevėžio, Kelmės, Kupiškio, Varėnos, Zarasų rajonuose.
ŽŪM komisija, įvertinusi D. Kuprio tarnybinių pareigų netinkamo atlikimo derinant viešuosius ir privačius interesus faktus, nustatė, kad jis, eidamas NŽT direktoriaus pareigas, atliko veiksmus, susijusius su jo kaip privataus asmens interesais. Kadangi nėra  pasibaigę santykiai tarp D. Kuprio ir NŽT dėl valstybinės žemės nuomos, komisijos nuomone, šios įvardytos aplinkybės sukelia nuolatinį interesų konfliktą D. Kupriui einant NŽT direktoriaus pareigas.
Komisijos išvada dėl padaryto tarnybinio nusižengimo perduota įvertinti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Jos prašoma kuo skubiau įvertinti tyrimo metu nustatytus faktus, kad būtų išspręstas tarnybinės atsakomybės klausimas, ir pateikti rekomendacijas dėl D. Kuprio, kaip NŽT vadovo, veiklos galimybės ateityje.
„D. Kuprys įgyvendino savo privačius interesus viešųjų interesų sąskaita – jis nenusišalino nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Įstaigos vadovo veikla ir elgesys tiesiogiai siejasi su institucijos įvaizdžiu ir visuomenės požiūriu į ją. Nustatyti faktai sukelia ne tik neigiamas pasekmes jo, kaip NŽT vadovo, valstybės tarnautojo įvaizdžiui, bet ir menkina pasitikėjimą NŽT, kaip valstybės institucija bei valstybės institucijomis apskritai“, – situaciją apibūdina žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

ŽŪM informacija