Parama kokybiškam ūkiui

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) jau kuris laikas kviečia teikti paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paraiškos priimamos iki 2019 m. birželio 28 d.

Gauti apsimoka

Paramą gali gauti žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys bei tiekiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, ir nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą. Jie gali būti ūkio valdytojai arba partneriai. NMA ragina suskubti dar neapsisprendusiuosius. Pernai pagal šią priemonę paramą gavęs smulkusis ūkininkas bitininkas Andrius Mašanauskas teigė neturįs nusiskundimų dėl to, kaip veikia paramos teikimo bei priežiūros sistema.
Jis ir Inga Einikytė šeimininkauja tarp Zarasų rajono kalvų įsikūrusiame, Maironių ir Varaščinos miškų apsuptame bitininkystės ūkyje „Bubilas“.
„Parama, atsižvelgiant į mano ūkio dydį, siekė 3 000 eurų, aš panaudojau mažiau. Įsigijau stiklinių indelių medui, filtravimo sistemą. Galima sakyti, kad tai nedaug, bet mums su žmona, turint nedidelį šeimyninį ūkį, sutaupyti per metus du atlyginimus – labai didelė paspirtis. Ypač naudą pajaučia mažas ūkis, kuriam bet kokia galimybė sutaupyti apsimoka“, – tvirtino bitininkas.

Biurokratizmo nėra

Ūkininkas tikino nesusidūręs su kokiu nors pertekliniu biurokratizmu. Pildant paraišką ir teikiant dokumentus jam neteko pasitelkti į pagalbą konsultantų ar vargti rengiant daug dokumentų.
„Viską užpildė žmona. Jeigu jai kas buvo neaišku, padėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai, kurie ir yra geriausi konsultantai. <…> Aišku, turi pateikti teisingus duomenis, surinkti dokumentus, tvarkingai juos pristatyti“, – teigė paramos gavėjas.
Anot A.Mašanausko, gavus paramą, nereikėjo pildyti daugybės ataskaitų, nevargino ir inspektorių vizitai. „Žinoma, nieko šiame pasaulyje negaunama dykai. Buvo pas mane porą kartų atvažiavę, patikrino, ar dokumentai atitinka tikrovę, kaip sekasi naudotis parama. Bet tai normalu. Pabandykite gauti banke paskolą – tikrins dar ne taip. O čia ne paskola“, – jokių bėdų dėl įsipareigojimų neįžvelgė bitininkas A.Mašanauskas.

Remiama kokybė

Kaip ir praėjusiais metais, šiemet parama teikiama pareiškėjams, naujai įsitraukiantiems į dvi pagal priemonę remiamas kokybės sistemas – ekologiškų produktų gamybos ir Europos Sąjungos pripažintų produktų gamybos. Naujos paraiškos dalyvauti trečioje kokybės sistemoje – nacionalinės kokybės (NKP) – šiuo paraiškų rinkimo etapu nėra priimamos. Naujai įsijungti į šios sistemos dalyvių gretas bus galima šių metų rudenį, kai vyks ketvirtasis paraiškų rinkimo etapas.
Norintieji ekologiškai gaminti ir gauti paramą turi auginti ir (arba) gaminti bei tiekti rinkai pirminius arba perdirbtus ekologiškus produktus, skirtus tiesiogiai žmonėms vartoti. Čia neįskaitomi žuvininkystės ir akvakultūros produktai.
ES pripažintų produktų sistemos dalyviai turi gaminti ir tiekti rinkai produktus, kurių pavadinimai įregistruoti Europos Sąjungos duomenų sistemoje. Jos registrai yra: saugomos kilmės nuorodos (SKVN), saugomos geografinė nuorodos (SGN) arba garantuoto tradicinio gaminio (GTG). Minėtoje duomenų sistemoje yra šie produktai: mėsos gaminys „Lietuviškas skilandis“, Seinų / Lazdijų krašto medus, lietuviškas varškės sūris, midus „Stakliškės“, pieno gaminys „Žemaitiškas kastinys“, Daujėnų naminė duona, sūris „Liliputas“.
Pabrėžtina, kad parama teikiama tik pirmą kartą įsitraukiantiems į kokybės sistemas žemės ūkio veiklos subjektams. Paraiška turi būti pateikta per penkerius metus nuo pirmojo patvirtinamojo dokumento, sertifikato išdavimo arba gamintojo įregistravimo SKVN, SGN arba GTG registruose. Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje ar keliose kokybės sistemose.

Ką būtina žinoti

Formalumus norintiesiems paramos teks įveikti, bet jie nesudėtingi. 2019 metų antram priemonės paraiškų rinkimui skirta 235 542 Eur paramos lėšų.
Vertinant paraiškas, pirmiausia vadovaujamasi ūkio ekonominio dydžio kriterijumi. Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra iki 8 000 Eur įskaitytinai, suteikiama 50 balų, jei didesnis kaip 8 000 Eur, suteikiama 30 balų. Žiūrima, ar pareiškėjas – žemės ūkio kooperatyvo / asociacijos narys. Jei pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo / asociacijos narys, suteikiama 30 balų. Taip pat atsižvelgiama, ar pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros patvirtintose mokymų programose, susijusiose su ekologiškų produktų, Europos Sąjungos pripažintų produktų, NKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros išduotas rašytinės formos mokymų baigimo pažymėjimas), už tai suteikiama 20 balų. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu vertinant nustatoma, kad paramos paraiška nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji atmetama.
Paraišką pareiškėjas gali pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti NMA specialistams klausimų dėl dalyvavimo KPP tvarkos ir sąlygų, taip pat klausimų, susijusių su paraiškos pildymu, išsiaiškinti kitus dėl paramos teikimo iškilusius neaiškumus.

NMA misija – būti patikima ir pažangi organizacija ir suteikti galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėt­rai ir žuvininkystei.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonė „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“

KAM TEIKIAMA PARAMA?

pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje iš šių kokybės sistemų:

  • ekologiškų produktų gamybos sistema;
  • ES pripažintų produktų gamybos sistema;
  • išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sistema (šiuo paraiškų rinkimo etapu naujos paraiškos nepriimamos).

REMIAMA VEIKLA:

  •  kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė;
  •  įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos;
  •  metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.

KIEK LĖŠŲ SKIRTA?

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 235 542 Eur paramos lėšų.

KOKIA MAKSIMALI PARAMOS SUMA?

Didžiausia galima viešosios paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus:

  •  ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviams – 2998 Eur;
  •  ES pripažintų produktų kokybės sistemų dalyviams – 2776 Eur;
  •  NKP kokybės sistemos dalyviams – 2895 Eur;
  •  kelių kokybės sistemų dalyviams – priklausomai nuo to, kuriose iš jų dalyvauja, skiriama ta viešosios paramos suma, kuri yra didesnė.

KADA REIKIA TEIKTI PARAIŠKĄ?

Nuo šių metų balandžio 1 d. iki birželio 28 d.

KUR GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS?
Interneto svetainėse: www.nma.lt ir zum.lrv.lt.
Jei turite klausimų, skambinkite telefonu – 8 5 252 6999, arba trumpuoju numeriu – 1841.

Vaclovas Kardašius