Pareigas pradeda eiti naujas VMI viršininko pavaduotojas

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad nuo šiandien pareigas pradeda eiti VMI prie FM viršininko pavaduotojas Vygantas Ivanauskas. Jis priimtas į tarnybą griežtai vadovaujantis LR valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis (perkėlimo būdu), atsižvelgus į tarnautojo prašymą. VMI jis kuruos IT ir veiklos administravimo sritis.

„Esu ne kartą pažymėjęs, kad VMI privalo užtikrinti elektroninių paslaugų patogumą ir jų nepertraukiamą veikimą, IT sistemų stabilumą. Be to, institucijos laukia rimti iššūkiai diegiant naujus technologinius sprendimus, siekiant gerinti mokesčių administravimą. V. Ivanausko patirtis IT srityje, manau padės VMI susitvarkyti su šiais uždaviniais“, – sako VMI prie FM viršininkas Dainoras Bradauskas.

V. Ivanauskas vadovavo Migracijos departamentui prie LR VRM, prieš tai buvo Lietuvos Respublikos teisėsaugos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. V. Ivanauskas turi ilgametės darbo patirties informacinės visuomenės, informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje. 2000–2010 m. vadovavo Informatikos ir ryšių departamentui prie LR VRM, vėliau buvo LR VRM vyriausiasis patarėjas.

„Žinau, kad Mokesčių inspekcijoje veikia aukščiausio lygio IT sprendimai ir itin svarbios valstybei IT sistemos, kurioms būtinas ypatingas dėmesys. Vertinu šį paskyrimą ir tikiuosi, kad mano patirtis bei kompetencijas padės VMI įgyvendinti jai keliamus uždavinius“, – teigia V. Ivanauskas.