Per dieną „suklestėjo“ verslas – apyvarta išaugo beveik puse mln. litų

Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau — Marijampolės AVMI) pradėjus operatyvų patikrinimą vienoje iš Marijampolės apskrities įmonių, kuri verčiasi naudotų automobilių prekyba ir krovinių pervežimu, apyvarta tą pačią dieną „netikėtai“ šoktelėjo beveik puse milijono litų, tačiau tuo pačiu buvo nustatyta aibė pažeidimų. Surinkta informacija apie mįslingus sandorius ir kitus pažeidimus bus vertinama, priimant sprendimus dėl tolimesnių mokestinių prievolių užtikrinimo veiksmų.

Ši įmonė, kaip ir eilė kitų, į mokesčių inspekcijos akiratį pateko vykdant projektą „Ratai“. Pirmąją patikrinimo dieną įmonės vadovas atsisakė pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus, motyvuodamas tuo, kad jie nepilnai sutvarkyti, darbe nėra buhalterės, „patikimų“ vadybininkų, o jis pats numatomose atlikti inventorizacijose tariamai negali dalyvauti dėl asmeninių priežasčių. Visgi paaiškėjo, kad mokesčių inspektorių apsilankymas įmonei „atnešė sėkmę“ – tos dienos pardavimai išaugo beveik puse mln. litų – tokią apyvartą paprastai įmonė pasiekdavo tik per pusę mėnesio. Tiesa, įmonės vadovas buvo linkęs tai laikyti tiesiog „atsitiktinumu“.

Išnagrinėję vėliau pateiktus dokumentus Marijampolės AVMI darbuotojai aptiko ir daugiau keistų sutapimų – pasirodo praeitą dieną uždirbtais pinigais buvo padengtos paskolos, 2013 metais paimtos iš 3 Rusijos piliečių. Įmonės vadovas pateikė paskolų sutartis ir kasos išlaidų orderius, kuriuose buvo nurodyti asmenų vardai, pavardės ir parašai, tačiau privalomų įrašų apie pasų ar kitų asmens tapatybę įrodančių dokumentų duomenis nebuvo.

Įtarimą apie galimą sukčiavimą slepiant automobilių pardavimo pajamas kelia ir bendro patikrinimo su Marijampolės policijos komisariato darbuotojais metu surinkta informacija – kontroliuojant automobilius su laikinaisiais valstybinio numerio ženklais kelyje buvo sustabdyti du minėtai įmonei priklausantys automobiliai, tačiau paaiškėjo, kad įmonės veiklos dokumentuose jie nėra apskaityti. Direktorius nurodė, kad pirmasis automobilis yra įmonės ir asmeniškai dėl jo kaltės dokumentai nepapuolę į buhalteriją. Antrasis automobilis mįslingai „dingo“ – pasak direktoriaus, apie automobilio įsigijimo aplinkybes jam nėra žinoma.

Krovinių pervežimo paslaugas įmonė vykdo 5 autovežiais, iš kurių 2 yra nuomojami – vienas iš juridinio asmens, kitas – iš fizinio asmens. Juridiniam asmeniui priklausančio autovežio naudotoju įmonė „Regitroje“ įregistruota tik operatyvaus patikrinimo dieną, nors nuomos sutartis sudaryta 2013 metais. O pagal nuomos sutartį su fiziniu asmeniu, jam už nuomą kas mėnesį turėjo būti mokama po 200 litų, tačiau mokėjimų nenustatyta.

Negana to, paprašius pateikti autovežių tachografų duomenis, paaiškėjo, kad vieno iš 5 naudojamų autovežių tachografo parodymai neišsaugoti (informacija apie tai perduota Valstybinės kelių transporto inspekcijos Kauno regiono departamentui), 3 iš 5 autovežių kelionės lapuose nefiksuojami spidometro parodymai. O likusių 2 autovežių spidometrų duomenys, užfiksuoti kelionės lapuose, palyginti su tachografų duomenimis ir nustatytas didelis nuvažiuotų kilometrų skirtumas – vienas iš autovežių nuvažiavęs 25 tūkst. km., kitas – 16 tūkst. km. daugiau.

„Mokesčių inspekcijos darbuotojus nustebino nustatytų pažeidimų gausa – be jau minėtų, užfiksuota ir daug kitų buhalterinių neatitikimų. Po Marijampolės AVMI atliktų veiksmų įmonės buhalterė patikslino   deklaracijas ir papildomai deklaravo apie 5 tūkst. litų mokėtinų mokesčių. Tačiau bet kokiu atveju nemažai kausimų dar liko neatsakyta, todėl nustatyti pažeidimai padėjo tvirtus pamatus tolimesniems ir griežtesniems kontrolės veiksmams“, – sako Marijampolės AVMI viršininkė Daiva Baniulienė.

Pažymėtina, kad projektas „Ratai“ yra vykdomas ir kitose apskrityse, garsėjančiose išplėtotu naudotų automobilių prekybos verslu. Projektas yra nukreiptas į bendroves, kurių apskaitomos pajamos ir deklaruojami mokesčiai, darbuotojų darbo užmokesčio, veiklos pelningumo ir kt. rodikliai Valstybinei mokesčiai inspekcijai kelia įtarimus dėl galimo veiklos vykdymo „šešėlyje“, pvz., įmonių veikla eilę metų nuostolinga, apskaitomos veiklos mastas ir pelningumas yra toks, kad nepakanka nei apyvartinių lėšų, nei lėšų išmokėti bent minimaliam darbo užmokesčiui, ir jų tariamai tenka skolintis iš įmonių savininkų, kuriems turtus, turbūt, „sunešė aitvarai“, arba kitų asmenų. Projekto metu taip pat didelis dėmesys skiriamas fizinių asmenų, kurie minima veikla užsiima jos neįregistravę, bei jų galimai gautų ir nedeklaruotų pajamų nustatymui.

VMI primena, kad apie pastebėtus mokestinius pažeidimus pranešti galima Mokesčių informacijos centro pasitikėjimo telefonu 1882, naudojantis programėle išmaniesiems telefonams „Pranešk“, užpildžius anketą interneto svetainėje www.vmi.lt/cms/stop-seseliui arba apsilankius mokesčių inspekcijoje.