Prasidėjo pajamų mokesčių deklaravimas. Kas naujo?

Antradienį Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė preliminariąsias gyventojų pajamų mokesčių deklaracijas. Deklaruoti pajamas privalo tie gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą ar gavo kitų pajamų ir turi sumokėti pajamų mokestį, bei norintieji susigrąžinti dalį mokesčių dėl įvairių lengvatų.
Kokios yra šių metų pajamų deklaravimo naujovės? Ką svarbu žinoti ūkininkams ir kitiems su žemės ūkiu susijusiems gyventojams? Komentuoja Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita STANKIENĖ.

Pagrindinės naujovės
Šiemet gyventojai, deklaruojantys 2014 m. gautas pajamas, turės užpildyti naujos redakcijos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos 3 versiją. 2014 m. metines pajamas privaloma deklaruoti ir deklaracijoje apskaičiuotus mokesčius sumokėti ne vėliau kaip iki gegužės 4 dienos. Deklaracijas šiemet galima pateikti ir išmaniuoju telefonu, nemokamai parsisiuntus programėlę „e.VMI“ (http://www.vmi.lt/cms/mobiliosios–programeles). Programėlė „e.VMI“ turi unifikuotus ir saugius, tačiau pačiam mokėtojui patogiai gaunamus prisijungimo kodus (juos galima gauti e. būdu per „Mano VMI“ – www.vmi.lt/manoVMI). Taip pat galima prisijungti naudojantis ir mobiliuoju parašu.
Nauja dar ir tai, kad VMI elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS) gyventojui suformuotoje 2014 m. pažymoje pateikti duomenys pagal VĮ Registrų centro informaciją apie nuomotą turtą bei gautas dovanas. Taip pat preliminarioje deklaracijoje netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos apmokestinamos 5 proc. tarifu ir parodomos GPM308P priede.
Šiemet deklaracijoje patikslintas metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimas gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų – už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) taikomas 60 Eur (buvo 200 Lt) papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis.
Taip pat nauja yra tai, kad nuo 2014 m. įvairių rūšių palūkanos (už indėlius, paskolas, vertybinius popierius, palūkanos, išmokėtos atsiskaitant už žemės ūkio produkciją) yra priskiriamos B klasei, todėl vien dėl jų gavimo gyventojui gali atsirasti pareiga deklaruoti metines pajamas. Kai asmuo palūkanų gauna už gyventojui ar įmonei suteiktą paskolą, 15 proc. dydžio pajamų mokestį nuo jų reikia mokėti nuo pirmo euro (lito). Kai bendra per mokestinį laikotarpį gautų palūkanų suma už ne nuosavybės vertybinius popierius ir už indėlius viršija 3 000 Eur (2014 m. – 10 tūkst. Lt) sumą, pajamų mokesčiu neapmokestinama 3000 Eur (2014 m. ― 10 tūkst. Lt), o šį dydį viršijanti suma apmokestinama, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą ir parodoma GPM308P priede.
Pažymėtina, kad deklaruojant 2014 m. gautas pajamas, sumos deklaracijoje nurodomos litais. Litais apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma perskaičiuojama į eurus, suapvalinant ją iki dviejų skaičių po kablelio (iki centų) pagal matematinę apvalinimo taisyklę. Deklaracijoje apskaičiuotos mokėtinos pajamų mokesčio ir (ar) sveikatos draudimo įmokos sumos turi būti sumokamos eurais ir centais (neapvalinant).

Svarbu ūkininkams
Deklaruoti pajamas, apskaičiuoti ir mokėti gyventojų pajamų mokestį nuo gautų žemės ūkio veiklos pajamų privalo tie ūkininkai, kurie yra įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais (PVM mokėtojais) arba privalo jais registruotis. Deklaracijoje apskaičiuotas pa­jamų mokestis turi būti sumokėtas iki 2015 m. gegužės 4 d. Metinės pajamų deklaracijos gali neteikti tik tie ūkininkai ar kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurie neprivalo registruotis ir nėra įregistruoti PVM mokėtojais ir kurių žemės ūkio veiklos pajamos 2014 m. neviršijo 10 tūkst. Lt, o 2015 ir vėlesniais metais neviršys 3000 Eur.
Žemės savininkai, pernai nuomoję ūkininkams ar kitiems gyventojams žemę ir gavę žemės nuomos pajamų, turi nepamiršti deklaruoti pajamas ir sumokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį iki šių metų gegužės 4 d. Prieš pildydamas deklaraciją gyventojas, prisijungęs prie EDS, turėtų pasitikrinti pagal Trečiųjų asmenų pateiktą informaciją VMI suformuotą pažymą, kurioje matyti duomenys, reikalingi deklaracijai pildyti bei įvertinti jų teisingumą. Jeigu ne visi trečiųjų asmenų pateikti duomenys perkelti į preliminariąją deklaraciją, gyventojas turėtų neperkeltas sumas įrašyti pats į atitinkamą deklaracijos priedą ir įvertinti, ar negavo kitų pajamų, kurių preliminarioje deklaracijoje nėra, bei įrašyti trūkstamus duomenis pats.
Primename, kad aktualią informaciją mokesčių klausimais galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba 85 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi penkerius metus.

Parengė  Dalia URBONIENĖ

kaimo_laikrastis  Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.