Prieš badą pasaulyje

Maisto stygius kelia didelių rūpesčių visoms pasaulio šalims, todėl ieškoma būdų, kaip kuo greičiau spręsti šią aktualią problemą. Romoje (Italija) vyksta trijų dienų Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio (FAO) bei Jungtinių Tautų Sveikatos organizacijų antroji tarptautinė mitybos konferencija. Konferencijos tikslas – rasti sutarimą tarp pasaulio atstovų dėl priemonių, kurios užtikrintų, kad pasaulio žmonės nebadautų, bei paskatinti šalių vyriausybės imtis efektyvių veiksmų, kad sveikas maistas pasiektų kiekvieną, kuriam to reikia. Konferencijoje turi būti patvirtintas  ilgalaikis veiksmų planas, kuris tarnautų kaip kelrodis įgyvendinant pasiektus susitarimus.

„Besivystančiose pasaulio šalyse badauja trečdalis vaikų, nemažai iš jų miršta, panaši dalis suaugusiųjų taip pat kenčia maisto stoką. Tai labai rimta pasaulio problema, kurią turime spręsti visi kartu. Lietuva kartu su Europos Sąjungos šalimis dirba išvien ir siekia užtikrinti teisingus ir poreikius atitinkančius politinius sprendimus pasauliui, Europai, kiekvienai mūsų šaliai bei kiekvienam iš mūsų asmeniškai, “– pažymi Kęstutis Tarnauskas, Lietuvos ambasadorius Italijoje.

Konferencijoje kalbą sakys Popiežius Pranciškus bei Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio, Pasaulio sveikatos organizacijų  šalių narių sveikatos ir žemės ūkio ministrai bei kiti aukšto lygio delegatai.

Pirmoji konferencija vyko  1992 m., ir tik po daugelio metų pasaulis subrendo organizuoti antrąjį renginį.

Žemės ūkio ministerijos informacija