Rūmus tebevairuos laikinoji vadovybė (nuotraukų galerija)

Vakar Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininko rinkimai baigėsi dar sensacin­giau negu Jungtinių Valstijų prezidento ar Lietuvos Seimo rinkimai. Net ir po dviejų slapto balsavimo ratų naujas žemdirbių parlamento vadovas nepaaiškėjo. Lėmė vienui vienas balsas, kurio nenustatytas XV neeilinio ŽŪR suvažiavimo delegatas neįmetė į urną. „Suplėšė ar pasiliko kaip suvenyrą?“ – laužė galvas ŽŪR asociacijų nariai, skirstydamiesi iš 480 Eur kainavusio, bergždžiai pasibaigusio suvažiavimo. Kadangi Rūmų statutas nustato gana nemažus laiko tarpus paskelbti naują suvažiavimą ir jam pasirengti, naujasis ŽŪR vadovas paaiškės tikriausiai tik kitais metais, po pakartotinės rinkimų kampanijos, varžantis tiems patiems ar kitiems pretendentams.

Nepatenkintųjų frakcija sužlugdė suvažiavimą
Jau pati suvažiavimo pradžia nežadėjo, kad jo darbotvarkė bus sklandžiai ir greitai patvirtinta. Grūdininkas Aušrys Macijauskas ir ekologininkas Saulius Daniulis pareikalavo, kad suvažiavimui vadovautų ne laikinasis Rūmų pirmininkas ir administracijos direktorius Sigitas Dimaitis, o Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas Linas Žabaliūnas. Suvažiavimas nesutiko, bet „nepatenkintųjų frakcija“ vėliau išsireikalavo slapto balsavimo. Kaip vėliau paaiškėjo, šis sprendimas ir sužlugdė suvažiavimą.
Delegatai neįsiklausė į svečio, buvusio ilgamečio ŽŪR vadovo, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko Andriejaus Stančiko žodžius, kuris kaip vilkų vadas Akela iš Rudyardo Kiplingo „Džiunglių knygos“ paragino suvažiavimą: „Jums reikia naujo vado“.

Iš keturių liko trys
Nors didžiuliame ekrane virš Rūmų scenos švietė keturios pavardės po kandidatų nuotraukomis, vienas – Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas Jonas Vilionis – dar net neprasidėjus balsavimams atsisakė toliau varžytis, pavadinęs rinkimus „spektakliu“. Eidamas pro „Ūkininko patarėjo“ korespondentą
J. Vilionis išsakė nepasitenkinimą dėl laikraščio gruodžio 13 d. straipsnio „Skola – ne rona…“ (ūkininkas Albertas Jusas apkaltino J. Vilionį sulaužius duotą žodį ir neatsiskaičius už pirktas karves).
Įvairių ŽŪR organizacijų nariai ragino balsuoti už tris likusius kandidatus: Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas ir Alytaus r. žemdirbių asociacijos atstovė Elena Žilinskienė – už Pramoninių uogynų augintojų asociacijos pirmininką Adolfą Jasinevičių, Skuodo r. žemdirbių asociacijos vadovas Vidmantas Doniela ir Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė – už Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininką Joną Talmantą, žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkė Juratė Dovydėnienė – už ŽŪR atstovą Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Mindaugą Maciulevičių.

Juokai pro ašaras
Kandidatams pasakius „paskutinį žodį“, suvažiavimo delegatai gavo slapto balsavimo lapelius, ėjo į kabinas ir, pažymėję kryželiu pageidaujamo kandidato pavardę, metė biuletenius į permatomą urną. Balsų skaičiavimo komisija išdalijo 49 balsavimo lapelius, urnoje rasta tiek pat, už A. Jasinevičių pasisakė 20 delegatų, už M. Maciulevičių– 6, o už J. Talmantą – 23. Prireikė antrojo rato. Varžėsi du daugiausia balsų surinkę kandidatai. Šį kartą urnoje rasti 48 balsavimo lapeliai (vienas išnyko be pėdsakų). Abu kandidatai – A. Jasinevičius ir J. Talmantas – surinko po lygiai balsų (24).
Suvažiavimą ištiko paralyžius. Iš pradžių kai kas dar bandė juokauti: „Tegul bus du pirmininkai“. Vėliau ketinta spausdinti naujus biuletenius norint pakartoti procedūras, tačiau, pasitarus su teisininkais, nutarta šaukti naują suvažiavimą, nes šio rezultatų teisėtumą bet kas lengvai būtų užginčijęs teisme. Liko neišrinkta nauja ŽŪR taryba, nepatvirtintas prezidiumas, revizijos, procedūrų ir etikos komisijos.

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS
„ŪP“ korespondentas

Laimučio BRUNDZOS nuotraukos

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.

Pretendentai į ŽŪR pirmininkus: Adolfas Jasinevičius, Mindaugas Maciulevičius, Jonas Talmantas ir Jonas Vilionis.

3

Balsuojama buvo slaptai. Tokiu būdu buvo neįmanoma identifikuoti, ar tikrai delegatas laikosi savo organizacijos nurodymų, kaip balsuoti.

 

Suvažiavimo pradžioje delegatai ir svečiai sugiedojo Lietuvos himną.