Socialinio embargo sąlygomis

Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Bronius Markauskas, pirmininkas Andriejus Stančikas ir pirmasis vicepirmininkas Sigitas Dimaitis ragino suvažiavimo dalyvius kalbėti trumpai ir dalykiškai, nes tą pačią dieną žemdirbių savivaldos atstovams teko vykti į Vilnių susitikti su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi.

Atrodo, pagrindinė žemdirbių atstovybė – Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) – pradeda lipti iš duobės. Nors ir negaudami pakankamai lėšų iš valstybės biudžeto, pasigesdami nuoširdaus bendradarbiavimo su valstybės paramą agrariniam sektoriui administruojančia Žemės ūkio ministerija, Rūmai sugebėjo pernai dirbti be nuostolių, net gali pasigirti šiokiu tokiu pelnu. Vakar XIV ŽŪR suvažiavimo delegatai ragino Rūmų vadovybę jau dabar pasakyti Seimo rinkimuose dalyvausiančioms partijoms, kaip jos gali tikėtis kaimo žmonių balsų. Tiesiai iš suvažiavimo ŽŪR prezidiumo nariai važiavo į Vilnių pas premjerą Algirdą Butkevičių aptarti į gilią komos būseną patekusios lietuviškos pieninės galvijininkystės gelbėjimo būdų.

Džiaugsmas pro ašaras
„Pernai Rūmai į Žemės ūkio ministeriją kreipėsi 70-čia klausimų. Neatsakyta į 53-is! Bet tai netrukdo ministerijai nuolat kalbėti, kad, girdi, klausimai su žemdirbių savivalda derinti“, – apgailestavo ŽŪR pirmininkas Andriejus Stančikas, skaitydamas suvažiavimo delegatams ŽŪR tarybos 2015 m. veiklos ataskaitą.
Revizijos komisijos pirmininkė Jonė Valčiukienė ir laikinasis Rūmų direktorius Sigitas Dimaitis labiau nudžiugino suvažiavimo delegatus. 2015-aisiais Rūmų veiklos dokumentuose trūkumų nerasta. Pernykštės ŽŪR pajamos – 1 mln. 253 tūkst. 958 Eur, išlaidos – 1 mln. 236 tūkst. 736 Eur (beveik 619 tūkst. Eur – darbuotojų algoms išmokėti). 2015 m. Rūmai užsidirbo 14 tūkst. 639 Eur pelno.
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas sakė, kad, turint tiek pinigų, buvo galima suvažiavimo dalyviams užsakyti iškilmingus pietus prašmatniame restorane, sumažinti Rūmų nariams mokestį už ŽŪR centriniame pastate išsinuomotus kabinetus.

Piktavalių kerštas
ŽŪR administracija patikslino, kad lėšų sutaupyta tris mėnesius Rūmų personalui nustačius trumpesnę, tik 35 valandų darbo savaitę. Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos tarybos pirmininkas Kamalis Zulfijevas trumpai drūtai teigė: jeigu darbuotojai pareikalaus pridėti priverstinį nedarbo laiką prie savo atostogų, Rūmams ne pelną teks skaičiuoti, bet nuostolius.
ŽŪR pernai būtų ir dar daugiau užsidirbę, bet Arklių augintojų asociacijos valdybos direktorius Vilgelmas Grūdė ir dar kelios gyvulių veislininkystės organizacijos apskundė Specialiųjų tyrimų tarnybai Rūmus „dėl piktnaudžiavimo skirstant valstybės lėšas veislininkystės asociacijoms“. Ikiteisminis tyrimas Rūmams kainavo ne tik daug nervų, bet ir 2 600 Eur honoraro advokatui.

Kadrų kaita aprimo
Pernai pasibaigė Rūmų darbo sutartys su 15 tarnautojų, 12 sutarčių sudaryta. Dabar Rūmų centriniame aparate ir rajonuose triūsia 71 darbuotojas. Per kelerius metus Kaune nebeliko 30 darbuotojų, rajonų savivaldos organizatorių nuo 40 (anksčiau) sumažėjo iki 29 (dabar). Anot Rūmų administracijos, kadrų kaita aprimo. Atskaičius mokesčius (liaudiškai tariant, į rankas) Rūmų pirmininkas pernai gavo 1 715 Eur per mėnesį, vicepirmininkas ir direktorius – 1 321 Eur, vyriausioji finansininkė – 965 Eur, skyriaus vedėjai – 551 Eur, vyresnysis specialistas – 441 Eur, specialistas – 353 Eur, rajono savivaldos organizatorius – 277 Eur, darbininkas tenkinosi 272 Eur. Vidutinė Rūmų darbuotojų alga – 424 Eur. Jos nedidinamos jau keletą metų.

Labiausiai jaudino santykiai su ministerija
Rūmuose dabar dirba 11 agronomų, 10 zootechnikų, gyvulininkystės technologų, veterinarijos gydytojų, 5 inžinieriai (elektros, ekonomikos, statybos, chemijos, energetikos), net du humanitarai (filosofas ir istorikas). „Kas tas filosofas, kuris Rūmų darbuotojas?“ – ironiškai klausinėjo suvažiavimo delegatai. Pasirodo, tai vienas iš ŽŪR rajonų savivaldos organizatorių. O abu Rūmų pirmininko pavaduotojai – inžinieriai.
Bet suvažiavimą labiausiai jaudino Rūmų santykiai su ministerija. Delegatai nuolat grįždavo prie šios temos. Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas siūlė TV studijoje rengti Rūmų prezidiumo debatus su žemės ūkio ministre ir viceministrais. „Su buvusiu ministru Vigilijumi Jukna bent kartą per mėnesį susitikdavome, o dabar ministerija mums paskelbė „šaltąjį karą“, – tvirtino A. Stančikas.

Sielos atgaiva
Suvažiavimas vakar taip pat nutarė Rūmuose steigti du naujus komitetus – Nacionalinės pienininkystės (jam vadovaus ŽŪR vicepirmininkas Bronius Markauskas) ir Kaimo reikalų (pirmininkas – dvarininkas Arūnas Svitojus).
O gegužės 27 d., trumpam užmiršę visus kasdienybės rūpesčius, Žemės ūkio rūmų nariai minės žemdirbių atstovybės įkūrimo 90-mečio ir atkūrimo 25-mečio jubiliejus. Ta proga nukaldinta 10 ordinų „Už nuopelnus žemdirbių savivaldai“. Juos pagaminti kainavo 3 245 Eur. Apdovanojimai bus įteikti per ŽŪR jubiliejinį renginį.
J. Talmantas klausė, kokių lauktuvių atsivežti į iškilmes, ir teiravosi, ar suremontuota pirtis Rūmų požemiuose. „Rūmuose niekada nebuvo pirties. Ji sudegė kartu su LKP Kauno miesto Lenino rajono komitetu, kuris sovietų laikais viešpatavo šiame pastate“, – atšovė S. Dimaitis.

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS
„ŪP“ korespondentas

Laimučio BRUNDZOS nuotrauka

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.