„Sofininkų“ pasipinigavimo eros pabaiga?

„Sofos“ ūkininkų tema žemdirbiškoje visuomenėje sklando seniai, tačiau kiek šalyje yra žemės nedirbančių, bet tiesiogines išmokas gaunančių vadinamų „sofos“ ūkininkų, tikslių duomenų nėra. Praėjusiais metais manyta, kad jų esama apie 16 tūkst. Remiantis pastarųjų 3–4 metų duomenimis, jų deklaruojamas plotas skaičiuojamas 70–80 tūkst. ha, maždaug 2,5–3 proc. visų deklaruojamų žemės ūkio naudmenų. O tarp visų pievas ir ganyk­las deklaravusių pareiškėjų jų plotai užima iki 10 proc. (2016 m. iš viso daugiamečių pievų deklaruota 723,5 tūkst. ha).
Bet dėl esamos situacijos kalti ir patys žemdirbiai, nes jie sutinka ūkininkauti neoficialiai išnuomotose žemėse ir negauti tiesioginių išmokų bei lengvatiniu keliu apmokestinto dyzelino.
„Sofininkų“ tramdymo akciją kasmet vykdo Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Pernai patikrų metu išskirtinis dėmesys buvo skiriamas deklaravusiesiems didelius daugiamečių pievų ir ganyklų plotus; žemių savininkams, gyvenantiems mieste; deklaravusiesiems laukus skirtinguose, tačiau nesiribojančiuose rajonuose bei žemę, perimtą iš ūkininkų, kuriems taikomos ilgalaikės sankcijos; deklaravusiesiems valstybinę žemę savarankiškai prisijungiant prie paraiškų priėmimo sistemos. Tačiau sunku pasakyti, kiek „sofininkų“ patikrinta: ES teisės aktai įpareigoja kasmet patikrinti maždaug 5 proc. pareiškėjų pagal kiekvieną Kaimo plėtros programos paramos priemonę.
Kad esamą situaciją reikia keisti iš pagrindų, šiemet susigriebta itin rimtai. Pasiūlymus teikė ir ŽŪM specialistai, ir mokslininkai, ir patys ūkininkai. Kokiomis kontrolės priemonėmis bus eliminuojami „sofos“ ūkininkai, kad tiesioginės išmokos būtų mokamos tik žemę dirbantiesiems, komentuoja ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus vedėjas Antanas KARBAUSKAS:

„Dažna situacija, kad ūkininkai sėja ir pjauna, o žemę deklaruoja mieste gyvenantys savininkai, nors deklaravimo taisyklėse aiškiai parašyta: „Deklaruoti žemę gali tik tas, kuris ją dirba.“ Ministerijoje seniai kalbama, kaip pažaboti „sofos“ ūkininkus, ir šiemet jiems sutramdyti priimti keli sprendimai.
Pirma, norintieji gauti išmokas turės įrodyti ne tik žemės valdymo, bet ir jos dirbimo faktą. Pareiškėjai, prieš pateikdami paraišką, pasirašys juodu ant balto, kad žino ir įsipareigoja deklaruoti tik tuos plotus, kuriuos patys dirba. Kitaip tariant, NMA paprašius, jie turės įrodyti, kad deklaruojamuose plotuose vykdo žemės ūkio veiklą, o įrodymus patvirtins vienas iš šių konkrečių būdų:

  • Jeigu einamaisiais metais nuo sausio 1 d. pareiškėjo, jo valdos partnerių ar susijusių subjektų vardu traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registre yra registruota minėtos technikos. Esame analizavę ir nustebome, kad tik 48 tūkst. pareiškėjų turi technikos. Tik trečdalis deklaruojančiųjų plotus! Taigi, jei tiesioginių išmokų gavimo kriterijus būtų turima technika, jas gautų tik trečdalis pareiškėjų.
  • Be to, galimi žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms, žemės ūkio paslaugų pirkimo, produkcijos realizavimo (jei produkcijai užauginti pareiškėjai naudoja neregistruotą techniką) atsiskaitymo dokumentai. Svarbiausia – kad veikla būtų oficialiai ir teisiškai pagrįsta.
  • Jeigu pareiškėjai, jų valdos partneriai einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. turi ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų vidurkio santykis).
  • Seniūnijų specialistų pažymos apie žemės dirbimą nėra įrodymas, kad nesi „sofos“ ūkininkas.

Mano nuomone, patikimiausia „sofos“ ūkininkų demaskavimo priemonė – pačių žemdirbių sąmoningumas. Jeigu apie tokius atvejus būtų pranešta NMA, tai pareiškėjo bus paprašyta pateikti tiek žemės valdymo (nuosavybės, nuomos ar panaudos), tiek ir dirbimo dokumentus. Ir šiuo atveju kalbama ne tik apie pievas, bet ir apie pasėlius.
Ar pavyks sutramdyti „sofininkus“, priklausys ir nuo iš jų žemę nuomojančių ūkininkų: pasidavę šantažui, kad savininkai žemę išnuomos kitiems, žemdirbių neapgins jokie kontrolieriai.“

Parengė „ŪP“ korespondentė
Vanda BARONYTĖ