Tarp kaimo žiedų

konkursui

Angelės Dronsutavičienės nuotrauka