Turintys neveikiančių ar nenaudojamų kasos aparatų iki rugsėjo 15 d. privalo suskubti išregistruoti

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — VMI) informuoja, kad mokesčių mokėtojai, turintys įregistruotą nebenaudojamą ar nepataisomai sugedusį kasos aparatą arba jį praradę, turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki š. m. rugsėjo 15 d., kreiptis į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau — AVMI), dėl kasos aparatų išregistravimo ar perregistravimo. Tą turėtų padaryti ir tie mokesčių mokėtojai, kurie kasos aparatų nebenaudoja pagal tiesioginę paskirtį, bet pageidauja jį pasilikti saugoti, nes numato ateityje jį panaudoti.

„Mokesčių mokėtojai, norintys išregistruoti ar perregistruoti nenaudojamą kasos aparatą, kuris yra nepataisomai sugedęs, nusidėvėjęs ar dėl kitų priežasčių tapo nenaudojamas, apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms turi pateikti Kaso aparato techninį pasą, kuriame turi būti kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialisto įrašas apie paskutinius skaitiklių duomenis ir informacija apie aparato savininką, kuris priėmė atsakingai saugoti kasos aparatą arba informacija apie aptarnavimo įmonę, kuri priėmė šį aparatą utilizuoti“,— teigia VMI Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento direktorės pavaduotoja Virginija Ginevičienė, akcentuodama, kad jei kasos aparatas yra nepataisomai sugedęs, nusidėvėjęs ar dėl kitų priežasčių tapo nenaudojamas, mokesčių mokėtojai turėtų kreiptis į bet kurią to kasos aparato modelį aptarnaujančią įmonę dėl tokio kasos aparato utilizavimo.

Mokesčių mokėtojai, norintys išregistruoti prarastą kasos aparatą, AVMI turi pateikti laisvos formos prašymą dėl kasos aparato išregistravimo, kasos aparato techninį pasą ir kasos aparato kasos operacijų žurnalą. Jei tie dokumentai yra prarasti dėl vagystės, neaiškiomis aplinkybėmis, sunaikinti dėl gaisro, potvynio ar pan., mokesčių mokėtojai turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius sunaikinimo ar praradimo faktą, pvz.: policijos išduotą dokumentą apie vagystės atvejį, pažymą apie įvykusį gaisrą, įmonės materialiojo turto sunaikinimo arba nurašymo aktą. O jei dokumentai prarasti dėl kitų priežasčių, prašyme reikia pateikti kasos aparato praradimo aplinkybių motyvuotą paaiškinimą.

„Asmenys privalo tinkamai eksploatuoti kasos aparatus, užtikrinti dokumentų saugojimą, o juos praradusiems gali būti taikoma administracinė atsakomybė už kasos aparatų eksploatavimo tvarkos nesilaikymą. Todėl raginame iki šių metų rugsėjo 15 dienos kreiptis į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją dėl kasos aparatų išregistravimo ar perregistravimo“,— teigia V. Ginevičienė, informuodama, kad asmenims, kurie iki nurodyto termino kreipsis į AVMI dėl nenaudojamų ar prarastų kasos aparatų išregistravimo, administracinė atsakomybė nebus taikoma.

Išsami informacija teikiama Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, o skambinant iš užsienio +370 5 255 3190. Konsultacijos Mokesčių informacijos centro telefonu įrašomos ir lygiavertės rašytinėms.